DSR: MMOG/LE wersja 6 – wiosenne szkolenie

DSR: MMOG/LE wersja 6 – wiosenne szkolenie

Procesy SCM w przemyśle motoryzacyjnym podlegają dynamicznym zmianom. Przedstawiciele AIAG, Odette, montażystów OEM oraz dostawców Tier-1, tworzący zespół autorski standardu oceny, opublikował nową wersję wymagań MMOG/LE.

Co nowego w Global MMOG/LE wersji 6?

Wersja 6 wprowadza wiele ulepszeń do narzędzia samooceny, a głównymi osiami dalszego rozwoju standardu są:

• Zwiększenie odporności i elastyczności operacyjnej w łańcuchu dostaw.

• Wzmocnienie planowanie zdolności produkcyjnej oraz zarządzanie zasobami pracowniczymi.

• Odpowiedzialność społeczna wg ESG (Environmental, Social oraz corporate Governance).

• Doskonalenie umiejętności zarządzanie kryzysowego oraz zarządzanie ryzykiem.

• Odpowiedzialność za rozwój poddostawców oraz kaskada procesu oceny do poddostawców i nowych uczestników SC.

 

Osoby zainteresowane szczegółami wersji 6 MMOG/LE prosimy o kontakt z Jarosławem Jaśkiewiczem GSM: + 48  538 112 639, email: jaroslaw.jaskiewicz@dsr.com.pl

więcej również: https://www.dsr.com.pl/mmog-szkolenie/

 

Wykorzystanie zaawansowanych technologii do automatyzacji i integracji procesów łańcucha dostaw

Pierwszym krokiem w automatyzacji podstawowych procesów łańcucha dostaw jest wdrożenie oprogramowania ERP. Platforma ERP pozwala organizacjom szybko dostosowywać się do zmieniających się warunków biznesowych oraz wykorzystywać zaawansowane technologie (m.in. data lakes, machine learning, robotic process automation,  connected IoT devices). Zapewnia to zgodność procesów biznesowych z jednoczesnym szybkim ostrzeganiem w stale zmieniającym się środowisku biznesowym. Pozwala również organizacjom rozszerzyć funkcjonalność ERP, aby dostosować się do zmian warunków biznesowych branży.

W organizacji skoncentrowanej na łańcuchu dostaw platforma „ERP w chmurze” zapewnia pełną widoczność całego łańcucha dostaw organizacji poprzez integrację oraz automatyzację procesów jakości i dostaw w połączeniu z klientami/dostawcami, a także rozszerzanie krytycznych informacji na partnerów łańcucha dostaw za pośrednictwem portalu. Przykładowo, stosując możliwości uczenia maszynowego, platforma ERP w chmurze może uniknąć kosztownych zakłóceń, przewidując, a następnie ostrzegając, gdy maszyna wymaga naprawy, dostawca lub prognoza klienta jest niedokładna. Wbudowane w platformę narzędzia analityczne i KPI zapewniają organizacji wgląd w biznes w czasie rzeczywistym w celu lepszego podejmowania decyzji, prowadząc do poprawy wydajności łańcucha dostaw i zmniejszenia całkowitych kosztów.

Termin szkolenia: 22-23.02.2024

Miejsce: Hotel Haston City Wrocław

Poleć ten artykuł:

Polecamy