Duże zmiany w kredycie na innowacje technologiczne

Duże zmiany w kredycie na innowacje technologiczne

Zniesienie wymogu innowacyjności w skali kraju, szerszy katalog kosztów możliwych do sfinansowania a także – zniesienie limitu dofinansowania wynoszącego 6 mln zł – to główne ułatwienia w kredycie na innowacje technologiczne w związku z pandemią. Nabór wniosków wystartuje 1 czerwca, a dokumentacja jest już dostępna na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego. Kredyt na innowacje technologiczne jest finansowany z unijnego Programu Inteligentny Rozwój.

To nie wszystkie zmiany, które BGK wprowadza w nowym naborze wniosków. Na czym one polegają i co faktycznie oznaczają dla przedsiębiorców?

Innowacyjność w skali przedsiębiorstwa

Dotację (tzw. premię technologiczną) mogą otrzymać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,  które chcą wprowadzić innowatorskie usługi lub produkty w swojej firmie.  Oznacza to, że przedsiębiorcy, którzy w dobie pandemii myślą o przebranżowieniu się lub wejściu na rynek z nowymi produktami mogą złożyć wnioski w nadchodzącym konkursie. To duże ułatwienie w dostępie do dotacji, bo w poprzednich konkursach BGK wymagał od przedsiębiorcy bycia innowacyjnym w skali kraju.

Przedsiębiorca spełni to kryterium, jeżeli na przykład produkował maszyny budowlane, a teraz będzie robił to dla przemysłu odzieżowego. Inny przykład: firma zajmuje się szyciem płaszczy, a teraz zacznie produkować maseczki lub kombinezony —podkreśla Tomasz Burczyński, dyrektor Biura Kredytu Technologicznego w BGK. Zaznacza, że nadal będzie warto zgłosić innowacje na skalę krajową  – będą one dodatkowo punktowane.

Więcej kosztów do sfinansowania   

Nowe zasady dotyczą również rozszerzenia katalogu wydatków kwalifikowanych, czyli tych, które może sfinansować premia technologiczna. – Przedsiębiorca może z przyznanej premii technologicznej opłacić nie tylko zakup i montaż środków trwałych, ale też koszty ich transportu. W grę wchodzą również koszty ekspertyz i projektów technicznych zleconych zewnętrznym doradcom, które są niezbędne do realizacji inwestycji. Premia technologiczna pokryje też wydatki związane z uzyskaniem, walidacją i obroną patentów i innych wartości niematerialnych lub prawnych związanych z inwestycją technologiczną. — tłumaczy Tomasz Burczyński.

Nowością jest możliwość pokrycia z premii technologicznej wydatków budowlanych także na przebudowę i adaptację budynków. W poprzednich naborach nie było to możliwe.

BGK znosi w tym konkursie zarówno górny limit przyznanego dofinansowania (dotychczas 6 mln zł). Premia technologiczna z BGK może spłacić nawet do 70% inwestycji przedsiębiorcy, a wysokość dofinansowania zależy od miejsca realizacji inwestycji oraz wielkości firmy.

Przedsiębiorca może  sfinansować kredytem technologicznym 100 proc. kosztów kwalifikowanych projektu (w poprzednich konkursach do 75%), jednak to, czy otrzyma w banku kredyt na 100% inwestycji zależy od oceny jego zdolności kredytowej. 

Jak złożyć wniosek

Aby złożyć wniosek o przyznanie premii technologicznej przedsiębiorca musi mieć zdolność kredytową i otrzymać kredyt technologiczny (lub jego promesę) w jednym we współpracujących z BGK banków komercyjnych.  Następnie  składa on do BGK wniosek o dofinansowanie projektu. Jeśli wniosek jest oceniony pozytywnie, BGK przyznaje promesę premii technologicznej , a przedsiębiorca podpisuje umowę kredytu z bankiem komercyjnym, a następnie  umowę z BGK o dofinansowanie projektu.

To już siódmy nabór wniosków w Kredycie na innowacje technologiczne, jednak pierwszy na nowych zasadach wprowadzonych w związku z pandemią.  W poprzednich edycjach do BGK wpłynęło łącznie 1942 wniosków o dofinansowanie na kwotę ponad 6 mld zł. Bank wystawił 775 promes premii technologicznej w wysokości 2,7 mld zł.

Zmiany i ułatwienia w kredycie na innowacje mają zachęcić przedsiębiorców do rozpoczynania inwestycji jeszcze w tym roku, dlatego nabór wniosków będzie trwał do 30 grudnia 2020 r.  – Mamy świadomość, że  okres pandemii może nie sprzyjać tego typu decyzjom. Jednak inwestycje to nowe miejsca pracy, zlecenia dla firm budowlanych, producentów maszyn czy urządzeń. Dlatego tym bardziej cieszy fakt, że rośnie liczba przedsiębiorców, którzy składają wnioski o wypłatę premii technologicznej – podkreśla Tomasz Burczyński.

Szczegółowe zasady obowiązujące w nowym naborze wniosków można sprawdzić na stronie www.bgk.pl/innowacje-technologiczne .

Artykuł sponsorowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Przyznanie finansowania uzależnione jest od pozytywnej analizy zdolności kredytowej. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Poleć ten artykuł:

Polecamy