E-logistyka usprawnia operacje magazynowe

E-logistyka usprawnia operacje magazynowe

Rozwój technologii i digitalizacja spowodowały ogromny wzrost ilości gromadzonych danych. Według szacunków wolumen danych wytworzonych na całym świecie w 2021 roku ma przekroczyć poziom 60 zettabajtów (bilionów gigabajtów) . Coraz większy w tym udział mają procesy logistyczne. Przetwarzanie oraz wykorzystywanie danych odgrywa coraz większą rolę w organizacji gospodarki magazynowej i zarządzaniu łańcuchem dostaw.

Usługi oparte o skuteczne i inteligentne rozwiązania informatyczne to podstawa nowoczesnej logistyki. Technologie takie jak GPS, identyfikacja radiowa (RFID) czy elektroniczna wymiana danych (EDI) pomagają zwiększyć wydajność, wyeliminować błędy, a tym samym zredukować koszty. Zaawansowane systemy informatyczne umożliwiają kontrolowanie poszczególnych procesów – od przyjęcia towarów, przez kompletację zamówień, po ich wysyłkę.

Integracja danych i systemów

Rejestracja i przetwarzanie danych z różnych źródeł – czujników, skanerów oraz serwerów – wymaga systemów umożliwiających płynną wymianę informacji. Na przykład Dachser dysponuje globalną, w pełni zintegrowaną infrastrukturą systemową opartą o trzy autorskie platformy informatyczne: WMS Mikado do zarządzania procesami magazynowymi, TMS Domino do zarządzania transportem drogowym oraz TMS Othello do zarządzania transportem morskim i lotniczym. Centralna platforma B2B EDI odpowiada za płynny, szybki i niezawodny przepływ informacji pomiędzy partnerami biznesowymi a Dachser. Jej zadaniem jest zbieranie, konwertowanie i przesyłanie danych ze wszystkich połączonych systemów zgodnie z zasadami integralności i poufności danych oraz GDPR. Bogate portfolio usług API umożliwia klientom dostęp w czasie rzeczywistym z poziomu własnych systemów ERP do danych logistycznych – lokalizacji przesyłek lub aktualnych stanów magazynowych. Klient sam decyduje o poziomie integracji, od korzystania z platformy Dachser eLogistics po w pełni zintegrowaną wymianę danych za pośrednictwem EDI lub API.

Optymalizacja procesów magazynowych

Nowe technologie i platformy typu WMS w znacznym stopniu usprawniają operacje magazynowe. Pomagają w lokalizacji artykułów, kontrolowaniu zapasów, inwentaryzacji, automatyzacji czynności związanych z załadunkiem i rozładunkiem oraz obsługą zwrotów. Platforma Dachser Mikado umożliwia kontrolowanie numerów partii, śledzenie numerów seryjnych, strategii wydań (FIFO, FEFO itd.), czy sugerowanie odpowiednich opakowań do pobieranego towaru przed rozpoczęciem kompletacji zlecenia. Wspiera również wysyłkę towarów – etykiety drukowane są bezpośrednio z systemu, a dane dotyczące przesyłek trafiają bezpośrednio do TMS. System dostępny jest także na urządzeniach przenośnych, takich jak skaner, w który wyposażony jest każdy magazynier. Jego obsługa jest intuicyjna i nie przysparza żadnych trudności, co przekłada się na większy komfort pracy. Ponadto system jest zintegrowany z całym procesem transportowym, a dzięki jednolitym standardom na całym świecie zapewnia jednakowy dostęp do jakościowej informacji niezależnie od kraju wysyłki.
– Cyfryzacja i automatyzacja operacji magazynowych nabierają tempa. Wiele innowacyjnych rozwiązań odciążających pracowników w pracach związanych z magazynowaniem lub wydawaniem towarów już zostało wdrożonych np. półautomatyczne systemy kompletacji zamówień pick by voice i pick by light czy multipicking umożliwiający realizację kilku zleceń jednocześnie. Dzięki wysokiej jakości bazom danych projektujemy ścieżki kompletacji i podział towarów na kategorie. Ponadto we wszystkich lokalizacjach dane, takie jak stan zapasów w magazynie, status zlecenia czy przewidywany czas dostawy mogą być aktualizowane i udostępniane w czasie rzeczywistym. Klient ma możliwość śledzenia konkretnej przesyłki, która opuściła nasz magazyn na podstawie jej numeru. Dane identyfikacyjne, numery referencyjne czy dane odbiorcy do awizacji są transferowane z WMS do TMS. To duże ułatwienie zarówno dla menedżerów, jak i klientów, którzy mają podgląd przesyłki na każdym etapie łańcucha dostaw – powiedział Łukasz Skroński, konsultant ds. logistyki kontraktowej Dachser Polska.

Szybsza kompletacja zamówień

Jednym z usprawnień procesu kompletacji zamówień w wybranych magazynach sieci Dachser jest współpracująca z system Mikado technologia głosowa pick by voice. To rozwiązanie jest szczególnie skuteczne przy realizacji zamówień skomplikowanych, o dużym stopniu rozdrobnienia oraz w multipickingu, czyli kompletacji kilku zamówień jednocześnie. Pracownik wyposażony w zestaw słuchawkowy – słuchawki i mikrofon – otrzymuje od systemu zoptymalizowaną listę punktów i towarów do pobrania, według której jest prowadzony po magazynie. Głosowo jest kierowany w odpowiednie miejsce magazynu oraz otrzymuje informację o lokalizacji i wymaganej w zamówieniu liczbie produktów. Magazynier potwierdza do mikrofonu wykonanie każdego z kroków, podając cyfry kontrolne z kodów lokalizacji, kodów produktowych lub kodów SSCC. Każdy pojedynczy etap kompletacji jest weryfikowany przez system, łącznie z informacją o ilości produktów pozostałych po kompletacji w danej lokalizacji.

Bezpieczeństwo na najwyższym poziomie

Cyfryzacja procesów logistycznych stawia coraz to nowe wyzwania w zakresie ochrony danych. Zapewnienie bezpieczeństwa informacji wymaga ciągłych inwestycji i nakładów pracy. Potwierdzeniem najwyższych światowych standardów w tym zakresie jest norma ISO 27001. Treść certyfikatu obejmuje takie aspekty jak metody ochrony antywirusowej, zabezpieczenia przed spamem, bezpieczeństwo aplikacji internetowych, zarządzanie kryzysowe i aspekty organizacyjne obejmujące kontrolę dostępu, zasady zachowania poufności odnoszące się do zewnętrznych dostawców usług i konsultantów oraz instrukcje dla użytkowników.
– Ochrona danych jest dla Dachser najwyższym priorytetem. Byliśmy jednym z pierwszych operatorów logistycznych certyfikowanych zgodnie z normą ISO 27001. Globalnie ujednolicone struktury informatyczne oraz standaryzacja procesów na poziomie centralnym i lokalnym to kluczowe aspekty ochrony danych w naszych systemach. Ponadto korzystamy z własnych centrów danych, a nad bezpieczeństwem systemów i aplikacji czuwa zespół specjalistów IT. Dodatkowo dzięki regularnym backupom i cotygodniowym aktualizacjom mamy pewność, że wszystkie oddziały Dachser spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa danych – podkreślił Łukasz Skroński.

Technologie przyszłości

Dachser prowadzi prace badawczo-rozwojowe w obszarze Internetu rzeczy, sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego czy Data Science. Eksperci nieustannie pracują nad wykorzystaniem wszystkich rodzajów informacji uzyskiwanych z łańcuchów dostaw w celu usprawniania procesów i usług. Wiążą się z tym takie zagadnienia, jak np. analityka predykcyjna (metoda prognozowania), służąca poprawie planowania ilościowego i wydajnościowego, czy też wykorzystanie rozpoznawania obrazów i tekstu m.in. na potrzeby śledzenia lokalizacji. Podstawową technologią do zastosowania w tym obszarze jest uczenie maszynowe, które wykorzystuje zaawansowane, samouczące się systemy do doskonalenia prowadzonych działań na podstawie analizy danych. Dzięki temu łańcuchy dostaw będą mogły być obsługiwane tak efektywnie, jak to tylko możliwe.

Doskonałość operacyjna

Pomimo postępującej digitalizacji podstawą usług logistycznych niezmiennie pozostaje fizyczny przepływ towarów. Do tego, aby towary dotarły w dane miejsce na czas, potrzebna jest doskonałość operacyjna. Dlatego Dachser Contract Logistics łączy usługi globalnej sieci transportowej obejmującej transport drogowy, lotniczy i morski z wydajnym magazynowaniem, usługami dodanymi dopasowanymi do klienta oraz indywidualnym doradztwem. Dachser dysponuje obecnie w Polsce 25 tys. mkw. powierzchni przeładunkowej oraz prawie 33 tys. mkw. wysokiej jakości magazynów z blisko 42 tys. miejsc paletowych do obsługi logistyki kontraktowej – w Gdańsku, Poznaniu Warszawie, Wrocławiu i Sosnowcu.


Artykuł ukazał się w czasopiśmie Eurologistics nr 4/2021

Poleć ten artykuł:

Polecamy