Eksport żywności do USA

Eksport żywności do USA

Od maja br. obowiązuje dodatkowa weryfikacja produktów spożywczych wprowadzanych do obrotu na terenie Stanów Zjednoczonych. Nowe przepisy nakładają na polskich eksporterów obowiązek wskazania podmiotu o nazwie ,,FSVP Importer’’ podczas składania deklaracji importowej.

Oznacza to, że każda firma powinna obowiązkowo posiadać na obszarze USA partnera, który poniesie odpowiedzialność za jakość importowanych produktów oraz poświadczy ich zgodność z amerykańskimi przepisami. Zazwyczaj w tym charakterze występuje właściciel towaru po stronie USA lub zewnętrzny agent, gdy odprawa celna – importowa jest realizowana przez polską firmę.

 

Obecnie można wskazać kilka modeli eksportu na rynek amerykański. W pierwszym z nich polski przedsiębiorca posiada jako partnera amerykańską firmę, która ponosi pełną odpowiedzialność za jakość żywności. W drugim, najczęściej stosowanym modelu, nasze rodzime przedsiębiorstwo tworzy spółkę w Stanach Zjednoczonych (lub odwrotnie), przez co oba podmioty ponoszą konsekwencje nowych przepisów. Wspomniane zmiany dotkną jednak najbardziej firm, działających w trzecim modelu eksportowym, które dotychczas same zajmowały się importem.

 

Przemysław Komar, Key Trade Lane Manager w Rohlig Suus Logistics podkreśla: – Poziom importu żywności do Stanów Zjednoczonych jest tak wysoki, że państwo nie jest w stanie skontrolować wszystkich podmiotów wprowadzających do obrotu produkty spożywcze na terenie kraju. Z tego względu służby amerykańskie koncertują się nie tyle na samej ocenie importowanej żywności, co na sprawdzeniu wewnętrznych procedur kontroli w firmach występujących w charakterze FSVP Importer. Rolą odpowiedzialnego operatora logistycznego jest zatem bieżąca informacja klientów o zmianach zachodzących w środowisku biznesowym – dodaje przedstawiciel firmy.

 

Nowe przepisy dotyczą produktów spożywczych przeznaczonych do celów konsumpcyjnych dla ludzi i zwierząt, ale niektóre grupy towarów są z nich zwolnione lub podlegają specjalnym wyłączeniom.

 

Rohlig Suus Logistics od lat obsługuje firmy na rynku amerykańskim. Własna sieć 10 biur na terenie Stanów Zjednoczonych oraz obsługa logistyczna w ramach globalnej Grupy Rohlig dają możliwość bezpośredniego nadzoru operacyjnego nad przesyłkami, bez konieczności angażowania pośredników. Rohlig Suus Logistics realizuje odprawy celne we własnych agencjach celnych.

 

(Rohlig Suus Logistics)

 

Poleć ten artykuł:

Polecamy