Elemental Strategic Metals z unikatową inwestycją

Elemental Strategic Metals z unikatową inwestycją

Około 200 nowych miejsc pracy i jedyna taka inwestycja w Europie. Taki będzie efekt podpisanego dziś aktu notarialnego, na mocy którego firma Elemental Strategic Metals Sp. z o.o. kupuje działki w Strefie Aktywności Gospodarczej w Zawierciu i wybuduje nowoczesny zakład zajmujący się odzyskiwaniem cennych metali ze zużytych baterii z laptopów, telefonów komórkowych czy samochodów elektrycznych oraz z przetworzonych katalizatorów samochodowych.

Podpisy pod aktem notarialnym złożyli: Prezydent Zawiercia Łukasz Konarski razem z Prezesem KSSE S.A. Januszem Michałkiem, Wiceprezesem KSSE S.A. Mateuszem Rykałą oraz Prezesem Zarządu Elemental Strategic Metals Sp. z o.o. Michałem Zygmuntem.

Zakład, którego uruchomienie planowane jest na 2023 rok, ma prowadzić wysoce innowacyjną działalność w zakresie wtórnej produkcji metali, w tym takich jak lit, kobalt czy metale szlachetne (zwłaszcza platyna, pallad i rod). Produkcja prowadzona będzie w dwóch odrębnych ciągach technologicznych z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa i ochrony środowiska, w oparciu o technologie rozwijane m.in. we współpracy z naukowcami z Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Śląskiej i Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Metali Nieżelaznych, ale także z wiodącymi dostawcami najbardziej zaawansowanych urządzeń produkcyjnych z całego świata.

W ramach projektu utworzone zostanie również zaawansowane centrum badawczo-rozwojowe. Przedsięwzięcie realizowane przez Elemental Strategic Metals Sp. z o.o. zakłada wdrożenie licznych rozwiązań, związanych z ochroną środowiska, takich jak instalacje i zbiorniki do retencji i wykorzystania deszczówki, systemy odzysku energii czy redukcji hałasu. Od istniejącej zabudowy zakład zostanie oddzielony pasem zieleni izolacyjnej.

Elemental Strategic Metals Sp. z o.o., wraz z innymi europejskimi potentatami, takimi jak BASF, VARTA, BMW czy Umicore, bierze udział w paneuropejskim programie IPCEI (Ważne Projekty Stanowiące Przedmiot Wspólnego Europejskiego Zainteresowania), którego celem jest budowa silnego europejskiego przemysłu bateryjnego nakładem ponad 3,2 mld EUR. W ramach postępowania kwalifikacyjnego innowacyjność, bezpieczeństwo i perspektywy przedsięwzięcia, realizowanego przez Elemental Strategic Metals Sp. z o.o., zostały wysoko ocenione m.in. przez ekspertów Komisji Europejskiej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

Grupa Kapitałowa Elemental Holding z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim jest wiodącym producentem metali, w tym metali szlachetnych. Spółki należące do Grupy prowadzą działalność w ramach czterech wiodących linii biznesowych, obejmujących wtórną produkcję metali z grupy platynowców (PGM), metali szlachetnych i bazowych (odzyskiwanych z płytek drukowanych), oraz recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

Grupa na przestrzeni ostatnich lat zbudowała szeroką sieć podmiotów, zlokalizowanych głównie w państwach Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych, posiadających wszelkie wymagane pozwolenia środowiskowe, infrastrukturę techniczną i sprzęt, ale także flotę transportową i personel, niezbędne do bezpiecznego i efektywnego prowadzenia działalności w segmencie urban mining. Na dzień dzisiejszy Grupa Kapitałowa Elemental Holding jest największym na świecie podmiotem, zajmującym się odzyskiem PGM, będąc jednocześnie europejskim liderem na rynkach recyklingu PCB i odzysku metali nieszlachetnych.

Poleć ten artykuł:

Polecamy