Emilia Dębowska awansowała w strukturach Panattoni

Emilia Dębowska awansowała w strukturach Panattoni

Panattoni aktywnie podchodzi do rosnących wymagań w zakresie zrównoważonego budownictwa i regulacji ESG. Na stanowisko Head of Sustainability Europe awansowała Emilia Dębowska. W nowej roli będzie odpowiedzialna za rozwój zintegrowanej strategii zrównoważonego rozwoju, obejmującej zarówno cele biznesowe firmy, jak i rozwój projektów w Europie.

Panattoni, najaktywniejszy deweloper nieruchomości przemysłowych na świecie, aktywnie podchodzi do rosnących wymagań w zakresie zrównoważonego budownictwa i regulacji ESG. Na stanowisko Head of Sustainability Europe awansowała Emilia Dębowska. W nowej roli będzie odpowiedzialna za rozwój zintegrowanej strategii zrównoważonego rozwoju, obejmującej zarówno cele biznesowe firmy, jak i rozwój projektów w Europie, na wszystkich rynkach, na których działa Panattoni.

W ramach nowego stanowiska Emilia Dębowska skupi się na dostosowaniu europejskiego portfolio budynków dewelopera do kryteriów ESG. Działania te będą obejmować zarówno aspekty inwestycyjne, kapitałowe, jak i raportowanie. Emilia Dębowska jest również odpowiedzialna za wyznaczenie celów ESG dla Grupy Panattoni, zgodnie z wymogami regulacyjnymi. Nadzorowanie ścieżki dekarbonizacji dla grupy oraz na poziomie aktywów, wdrożenie raportowania zgodnie z CSRD i Taksonomią UE, zarządzanie relacjami z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami czy wreszcie nadzór i współpraca z zespołami interdyscyplinarnymi w celu integracji danych ESG z modelami finansowymi i oceną ryzyka, to tylko część zadań, które będą realizowane pod jej kierownictwem.

– Przyjęcie nowej roli w strukturze organizacji jest dla mnie nie tylko osobistym wyróżnieniem, ale przede wszystkim dowodem na siłę współpracy i wyrazem uznania dla całego zespołu Sustainability. Jestem przekonana, że sukces w dziedzinie zrównoważonego budownictwa jest możliwy tylko dzięki wspólnym wysiłkom, wymianie wiedzy i pasji do tworzenia lepszego biznesu. Razem, krok po kroku ulepszamy nieruchomości przemysłowe, pokazując, że odpowiedzialność środowiskowa i biznesowa idą w parze – mówi Emilia Dębowska, Head of Sustainability Europe w Panattoni.

Emilia Dębowska jest związana z branżą nieruchomości komercyjnych 15 lat, a wcześniej swoje doświadczenie zdobywała w sektorze bankowym. W strukturach Panattoni jest blisko 10 lat. Była odpowiedzialna za realizację strategii zrównoważonego rozwoju dewelopera „Go Earthwise with Panattoni”, która znacząco przyczyniła się do zmiany praktyk ekologicznych i społecznych w sektorze nieruchomości przemysłowych. Panattoni jest pierwszym deweloperem, który środowiskową ocenę metodą BREEAM wpisał do standardu swoich realizacji, najpierw na poziomie Very Good, a następnie Excellent, podobnie jak DGNB Gold Do tej pory deweloper certyfikował w Europie obiekty o łącznej powierzchni 14 mln m kw. (kolejne 6 mln m kw. jest w procesie atestacji środowiskowej). Wśród nich są pierwsze inwestycje na rynku certyfikowane na najwyższym możliwym poziomie – 430 tys. m kw. powierzchni uzyskało BREEAM Outstanding lub DGNB Platinum (kolejne 320 tys. m kw. jest w trakcie ich pozyskiwania).

Coraz wyższy poziom certyfikacji, wiąże się z bardziej rygorystycznymi standardami środowiskowymi, które Panattoni stosuje w swoich projektach. Wiele z nich znacząco wyprzedziło zobowiązania regulacyjne sektora budowlanego – jak propagowanie bezemisyjnego transportu, przeciwdziałanie zanieczyszczaniu światłem, rozbudowane, zielone strefy rekreacyjne dla użytkowników, współpraca z ekologiem przy zwiększaniu bioróżnorodności terenów inwestycji czy przygotowanie budynków pod instalację fotowoltaiki. Wszystkie nowe obiekty dewelopera są nie tylko energetycznie efektywne i wodooszczędne, ale również przygotowane na przyszłe zmiany klimatu. Przeprowadzane analizy LCA pozwalają na redukcję wbudowanego śladu węglowego średnio o 20% dla każdej inwestycji, m.in. poprzez świadomy dobór materiałów budowlanych z niskim poziomem emisji i deklaracjami środowiskowymi EPD czy recykling, który na budowach Panattoni przekracza 90%.

– Wdrażane dotąd inicjatywy utrzymały Panattoni na pozycji lidera zrównoważonej zmiany, z portfolio nieruchomości atrakcyjnym dla najemców oraz inwestorów, banków i funduszy. Działania te, w połączeniu z rygorystycznym procesem certyfikacji BREEAM, znacząco wpłynęły na zwiększenie wartości nieruchomości Panattoni, przyciągając kapitał zainteresowany zrównoważonym rozwojem. Jesteśmy przekonani, że wizja, determinacja i dotychczasowe doświadczenie Emilii jeszcze bardziej wzmocnią naszą firmę na europejskim rynku – komentuje Robert Dobrzycki, CEO i współwłaściciel Panattoni w Europie i Azji.

Emilia Dębowska jest absolwentką Institute for Sustainability Leadership (CISL) na Uniwersytecie Cambridge. Ukończyła studia podyplomowe w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH w Warszawie, posiada też dyplom WSB-National Louis University (zarządzanie i marketing). Jako ekspertka w dziedzinie zrównoważonego budownictwa aktywnie działa w Polskim Stowarzyszeniu Budownictwa Ekologicznego (PLGBC), pełniąc funkcję Członkini Zarządu ds. zmiany klimatu i bioróżnorodności, a także udziela się w grupach roboczych ds. stosowania Taksonomii UE przy Ministerstwie Rozwoju i Technologii oraz RICS w Polsce.

Poleć ten artykuł:

Polecamy