Grupa Laude rozpoczyna ekspansję wspólnie z PFR TFI

Grupa Laude rozpoczyna ekspansję wspólnie z PFR TFI

Laude Smart Intermodal – jeden z liderów polskiego rynku transportu intermodalnego – rozpoczyna ekspansję na rynku niemieckim. Inwestycja realizowana wspólnie z Funduszem Ekspansji Zagranicznej, zarządzanym przez PFR TFI, pozwoli spółce zaoferować usługi transportu intermodalnego z zastosowaniem własnych innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

W ramach projektu Laude Smart Intermodal oraz Fundusz Ekspansji Zagranicznej obejmą udziały w nowo utworzonej spółce Laude Assets GmbH z siedzibą niemieckim Essen. Laude posiada sprawdzony model biznesowy, realizowany przede wszystkim na trasach w kierunku wschodnim. Zaplecze w postaci spółki zlokalizowanej w Niemczech, pozwoli na zwiększenie skali działalności, obsługę tras zapewniających wyższe marże oraz większą dywersyfikację przychodów.

Inwestycja w Niemczech to kolejny krok w realizacji długoterminowej strategii związanej z uruchomieniem nowych połączeń z kolejnymi krajami Europy Zachodniej. Obsługujemy już kilka tras w kierunku wschodnim, natomiast wchodząc na rynek niemiecki chcemy zwiększyć naszą ofertę innowacyjnych rozwiązań transportowych na rynkach Europy Zachodniej– mówi Marcin Witczak, prezes zarządu Laude Smart Intermodal.

Spółka Laude Assets będzie skupiać aktywa służące do świadczenia usług intermodalnych na terenie Europy Zachodniej (tj. głównie kontenerów oraz platform służących do ich transportu).
Inwestycja wpisuje się w trend związany z dynamicznym rozwojem transportu intermodalnego w Europie. Według danych GUS, tylko w 2019 roku o 63% wzrósł przewóz transportem kolejowym nadwozi wymiennych, a naczep o nieco ponad 100%. Ponadto, pandemia COVID-19 wpłynęła na zwiększenie liczby transportów intermodalnych, szczególnie wewnątrz Europy oraz z i do Chin. W 2020 r. masa przewozów intermodalnych przekroczyła 10 proc. udziałów w kolejowych przewozach towarowych. Co ważne, transport intermodalny zajmuje szczególne miejsce w Polityce Transportowej Unii Europejskiej. Mówią o tym m.in. unijne dokumenty programowe – Wspólna Polityka Transportowa oraz Biała Księga w sprawie przyszłości sektora transportu do 2050 r. Powyższe tworzy bardzo korzystne perspektywy dla rozwoju działalności w tym obszarze.

Transport intermodalny definiowany jest jako rodzaj przewozu, w którym udział biorą minimum dwie różne gałęzie transportu w tej samej jednostce ładunkowej na całej trasie, od nadawcy do odbiorcy. Najczęściej stosowane jednostki ładunkowe obejmują: kontenery, nadwozia wymienne i  naczepy siodłowe. W praktyce gospodarczej formy transportu intermodalnego dotyczą m.in. transportu drogowo-kolejowego, drogowo-wodnego lub rzeczno-morskiego itp.

– Transport intermodalny rośnie dynamicznie i wykazuje duży potencjał rozwoju, zwłaszcza w wymiarze międzynarodowym. Żeby osiągnąć sukces w tej branży, trzeba konsekwentnie zwiększać swoją obecność na zagranicznych rynkach. Spółka Laude dostrzegła te perspektywy, a my, analizując jej dotychczasowe doświadczenie, model działania sprawdzony na innych rynkach międzynarodowych, biznesowe wyniki, innowacyjne rozwiązania, które wprowadziła, oraz plany ekspansji, postanowiliśmy zaangażować się w ten projekt – mówi Piotr Kuba, członek zarządu PFR TFI ds. Inwestycyjnych.

Fundusz, zgodnie z przyjętą strategią, pozostanie inwestorem mniejszościowym i obejmie pakiet 49% udziałów w spółce Laude Assets. Większościowym udziałowcem i zarządzającym operacyjnie projektem, będzie Laude Smart Intermodal. To powstała w 2008 roku i dynamicznie rozwijająca się spółka z branży transportu, spedycji i logistyki. Głównym źródłem przychodów Grupy Laude jest sprzedaż przewozów kontenerowych na terenie Polski, Rosji, Ukrainy i krajów Unii Europejskiej. Sukces spółki opiera się na opatentowanych innowacyjnych rozwiązaniach, które pozwalają na osiągnięcie trwałej przewagi kosztowej. Laude Smart Intermodal opracował i opatentował nowoczesny sposób przewozu ładunków w specjalistycznych kontenerach stalowych, dzięki którym można wyeliminować koszty opakowań, zabezpieczeń towaru i przeładunku, jednocześnie zwiększając tonaż przewozu.

Inwestycja w Laude Assets to osiemnasty projekt współfinansowany przez Fundusz Ekspansji Zagranicznej zarządzany przez PFR TFI. Dotychczas fundusz inwestował wspólnie z polskimi przedsiębiorcami w projekty związane z branżą budowlaną i deweloperską, produkcji maszyn, recyklingu metali wysokocennych, IT czy turystycznej. Łączne zaangażowanie funduszu w projekty międzynarodowe wynosi ponad 80 milionów euro.

Rolą Funduszu Ekspansji Zagranicznej jest wspieranie ekspansji inwestycyjnej polskich firm na rynki zagraniczne. Fundusz współinwestuje z polskimi firmami w projekty zagraniczne, zagraniczne spółki zależne (projekty typu greenfield i brownfield), oferując wieloletnie, stabilne finansowanie kapitałowe i dłużne. Proporcjonalnie do posiadanych udziałów lub ekwpozycji dłużnej, fundusz dzieli ryzyko biznesowe realizowanej inwestycji, dzięki czemu zapewnia polskiemu przedsiębiorcy większe bezpieczeństwo kapitałowe.

Poleć ten artykuł:

Polecamy