Innowacje w transporcie intermodalnym

Innowacje w transporcie intermodalnym

Współczesne oczekiwania konsumentów dotyczące szybkiej i niedrogiej dostawy zachęcają do inwestowania w badania i rozwój (B+R) w zakresie technologii transportowo-logistycznych. Innowacyjność w logistyce ma kluczowe znaczenie dla realizacji dwóch zasadniczych celów: zapewnienia kompleksowej obsługi klienta oraz obniżenia kosztów działalności. 

Branża logistyczna podlega ciągłej transformacji

Na przestrzeni ostatnich lat w wyniku zmian gospodarczych oraz rozwoju nowych modeli biznesowych branża logistyczna podlega ciągłej transformacji – dostosowuje się do nowych wymagań, doskonali procesy, dąży do usprawnienia dystrybucji, zwiększenia efektywności magazynowania i przygotowywania zamówień oraz skrócenia  czasu realizacji zamówienia (tzw. lead time). W związku z tym branża nieustannie poszukuje innowacji. Raport DHL Logistics Trend Radar1, pokazuje kluczowe trendy społeczne, biznesowe i technologiczne, które w perspektywie średnio-i długookresowej będą miały największy wpływ na logistykę. Wobec rosnących wymagać firmy logistyczne planują jak najwięcej zautomatyzować, uelastycznić swoje procesy, a także sprawić, by prowadzona działalność wywierała jak najmniejszy wpływ na środowisko naturalne2. Rozwiązaniem, które pozwala to uzyskać, jest wykorzystanie transportu intermodalnego.

Innowacyjny intermodal  

Transport intermodalny, choć nie jest rozwiązaniem zupełnie nowym, ponieważ jako technologia przewozu istnieje praktycznie od połowy XX wieku, to sam w sobie jest pewnego rodzaju innowacją. Z definicji jest to taki rodzaj transportu, który pozwala na przewóz towarów bez konieczności ich przeładunku w jednej jednostce ładunkowej przy użyciu różnych środków transportu.  

Co więcej, transport intermodalny nieustannie rozwija się dzięki wykorzystaniu jego cech i możliwości łączenia nowych rozwiązań zarówno w konstrukcji intermodalnych jednostek ładunkowych (ang. intermodal transport unit – ITU) i środków transportu (czyli innowacji produktowych), innowacji wprowadzanych w procesach operacyjnych, jak i w tworzeniu nowych usług przy wsparciu nowoczesnych technologii informatycznych3.  

Pierwsze dwie dekady XXI wieku przyniosły przede wszystkim innowacje związane z konstrukcją intermodalnych jednostek ładunkowych czy taboru kolejowego, systemami modułowymi, technologią i systemami do rozładunku/załadunku, zarządzania terminalami intermodalnymi, systemami informacyjnymi i platformami cyfrowymi, automatyczną identyfikacją jednostek przeładunkowych lub wagonów oraz koncepcją obsługi transportowo-logistycznej. Wprowadzane rozwiązania pozwalały osiągać lepsze parametry eksploatacyjne (np. ładowność, obrót taboru), poprawiając wydajność i efektywność procesów transportowo-logistycznych. Istotną wspólną cechą najnowszych systemów jest ich modułowość, dzięki czemu możliwe jest zaoferowanie klientom rozwiązań „szytych na miarę”, które uwzględniają specyfikę różnych branż oraz indywidualne potrzeby poszczególnych klientów4

Laude stawia na innowacje 

Innowacyjność to jeden z najważniejszych czynników stymulujących gospodarkę. Odgrywa szczególną rolę w sektorze transportu i logistyki, ponieważ umożliwia przyspieszenie procesu zaspokajania potrzeb. Liderem innowacji w obszarze transportu intermodalnego jest toruńska Laude Smart Intermodal – mówi Paweł Gąsior, menedżer inwestycyjny Funduszu Ekspansji Zagranicznej w PFR TFI.   

W ostatnim czasie było o niej głośno ze względu na duże inwestycje, które spółka zrealizowała. Pod koniec zeszłego roku wspólnie z Funduszem Ekspansji Zagranicznej zarządzanym przez PFR TFI zainwestowała w spółkę zależną, którą rozwija za Odrą. Zaplecze w postaci spółki zlokalizowanej w Niemczech pozwoli na zwiększenie skali działalności, obsługę tras zapewniających wyższe marże oraz większą dywersyfikację przychodów. Natomiast pod koniec czerwca Laude uruchomiła w Zamościu swój największy krajowy terminal intermodalny, a także wzmocniła potencjał przeładunkowy terminala w Sosnowcu. Ważnym wsparciem w realizacji projektu rozbudowy terminali były dla spółki fundusze unijne.  Obie te inwestycje pozwolą na uruchomienie nowych połączeń pociągów kontenerowych zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, łączących Ukrainę i Polskę z rynkami Europy Zachodniej. 

Te inwestycje są kolejnym krokiem strategii Laude dotyczącej rozwoju przewozów intermodalnych, jednak nie byłyby możliwe, gdyby nie innowacyjne rozwiązania, które pozwalają na osiągnięcie trwałej przewagi na rynku. Już kilkanaście lat temu firma Laude Smart Intermodal postawiła na rozwój unikalnego systemu intermodalnego, który składa się z własnych opatentowanych jednostek intermodalnych i środków transportu, organizując dla swoich klientów kompletny łańcuch logistyczny, nawet jeśli nie mają oni bezpośredniego dostępu do torów kolejowych.  

System przewozów intermodalnych zaprojektowany przez Laude polega na wykorzystaniu jednej platformy kolejowej do przewozu wielu typów specjalistycznych kontenerów pozwalających na transport różnego rodzaju ładunków. Dowóz/wywóz kontenerów do/z terminalu, czyli tzw. pierwszą i ostatnią milę, realizowany jest z wykorzystaniem ultralekkich ciągników siodłowych oraz naczep podkontenerowych. 

Zastosowanie innowacji w konstrukcji kontenerów i platform kolejowych pozwala na osiągnięcie najwyższej masy netto załadowanego ładunku na wagon. W przypadku całego pociągu Laude w stosunku do standardowych rozwiązań stosowanych na rynku transportuje nawet 1500 ton towarów więcej. W ten sposób operator może przewozić dla swoich klientów więcej ładunków przy niższych kosztach. Co więcej, mówimy nie tylko o efektywności ekonomicznej, lecz także aspektach ekologicznych rozwiązania. W przypadku ładunków sypkich zaprojektowane rozwiązanie jest w stanie zapewnić prawie 30% większą ładowność niż naczepa samochodowa.  

Podsumowując, własny system dla obsługi przewozów intermodalnych stworzony przez firmę Laude Smart Intermodal jest przykładem unikalnego rozwiązania, który odpowiada na potrzeby przedsiębiorstw z wielu branż oraz współczesne wyzwania związane z organizacją łańcuchów dostaw. Są one wynikiem wieloletniego doświadczenia i dążenia spółki do tworzenia nowoczesnych rozwiązań transportowo-logistycznych.

Źródła: 

1. DHL, Logistics trend radar, https://www.dhl.com/global-en/home/insights-and-innovation/insights/logistics-trend-radar.html;  

2. N. Serheichuk, Innovation in Logistics: how to succeed with it, https://www.n-ix.com/innovation-in-logistics/, 2021; 

3. W. Dinges, J. Pieriegud, The Innovation Chain in Rail Transport, “Acta Innovations” nr 18/2016, s. 23-32, https://www.proakademia.eu/gfx/baza_wiedzy/386/nr_18_23_32_2_3.pdf; 

4. Kierunki rozwoju transportu intermodalnego do 2030 r. z perspektywą do 2040 r. Projekt z 23.10.2020 r., s. 30-31, https://www.gov.pl/attachment/63382ca4-c027-4d00-9b03-99bbad9dbf1e. 

Poleć ten artykuł:

Polecamy