Inwestycje zagraniczne – poznaj najbardziej perspektywiczne rynki

Inwestycje zagraniczne – poznaj najbardziej perspektywiczne rynki

Rozwijanie działalności na rynkach zagranicznych to wyzwanie, przed którym stoi wiele polskich przedsiębiorstw. Ekspansję zagraniczną postrzegają jako szansę na umocnienie pozycji oraz strategiczny element dalszego rozwoju firmy. Jedną z kluczowych decyzji jest wybór rynku, na którym firma będzie inwestować.

Ponad 90% polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych trafia na bliskie geograficznie i kulturowo rynki zagraniczne. Wśród najczęściej wybieranych kierunków ekspansji dominują te najlepiej rozpoznane, czyli Szwecja, Niemcy, Hiszpania czy Czechy. Tymczasem wiele szans biznesowych czeka na polskie firmy na rynkach nieco bardziej odległych, często nieoczywistych. Takie wnioski płyną z raportu „W poszukiwaniu okazji inwestycyjnych” przygotowanego przez PFR TFI we współpracy z PwC Polska.

– Polska gospodarka i przemysł potrzebują przestrzeni inwestycyjnej, która może zagwarantować rozwój technologiczny i produkcyjny oraz dostęp do surowców. Potrzebują także odwagi i determinacji przedsiębiorców w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Dziś Niemcy i Czechy jako potencjalne kierunki inwestycji są rozwiązaniem dla konserwatywnych inwestorów. Dobrze je znamy i potrafimy bardzo precyzyjnie zdefiniować związane z nimi szanse i zagrożenia. Warto jednak popatrzeć trochę szerzej na naszą część Europy oraz świata i poszukać ciekawych okazji inwestycyjnych – mówi Ewa Małyszko, prezes zarządu PFR TFI.

Raport „W poszukiwaniu okazji inwestycyjnych” został przygotowany z myślą o polskich firmach, które chcą inwestować poza granicami kraju, np. przejmując zagranicznych konkurentów lub budując własne zakłady. Umieszczono w nim ranking najbardziej atrakcyjnych kierunków ekspansji kapitałowej.

Pierwsze pięć miejsc w rankingu zajęły:

W analizie uwzględniono pięć sektorów gospodarki: przetwórstwo dóbr konsumpcyjnych, przetwórstwo dóbr produkcyjnych, budownictwo, handel oraz usługi ICT. Rynki podzielone zostały również pod kątem celu ekspansji, dla firm, które poszukują dodatkowych rynków zbytu oraz takich, których celem jest ograniczenie kosztów.


Ekspansja zagraniczna polskich przedsiębiorstw jest wspierana przez instytucje otoczenia biznesu. Jedną z nich jest zarządzany przez PFR TFI Fundusz Ekspansji Zagranicznej, który współinwestuje z polskimi partnerami w ich zagraniczne spółki zależne. Fundusz dostarcza finansowania w postaci pożyczki lub objęcia udziałów oraz dzieli ryzyko inwestycyjne. Z oferty funduszu mogą skorzystać polskie przedsiębiorstwa planujące inwestycje zagraniczne na dowolnie wybranym rynku, także tych o wysokim profilu ryzyka.

Pełną wersję raportu można pobrać TUTAJ

Poleć ten artykuł:

Polecamy