Jak cyfrowa transformacja zmienia logistykę?

Jak cyfrowa transformacja zmienia logistykę?

Paperless, robotyzacja procesów, blockchain czy nowoczesna telematyka w sieciach 5G – wszystkie spośród wymienionych trendów i technologii coraz bardziej wspierają prowadzenie biznesu. Gdy pandemia koronawirusa staje się katalizatorem rozwoju technologicznego, branża logistyczna potrzebuje jeszcze większego otwarcia na narzędzia cyfrowe, które wspierają obsługę rosnącej liczby zleceń. Eksperci nie mają wątpliwości, że w przyszłości wszystko, co związane z logistyką będzie musiało dziać online, bez papieru, bezpiecznie i przy pełnej widoczności przepływów w czasie rzeczywistym. Takie będą wymagania klientów i oczekiwania w przetargach. O cyfrowej transformacji w logistyce i perspektywach dla branży rozmawiamy z Rafałem Wilkiem, dyrektorem IT w GEFCO Polska.

Duże postępy w cyfryzacji dokumentów

Paperless, czyli wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów i eliminacja papieru w firmie, przynosi coraz bardziej wymierne efekty. Firmy wdrażają rozwiązania, które zastępują rozbudowane procesy obiegu dokumentów. Dwie dekady temu dokumenty papierowe były powszechnie stosowane w branży logistycznej. Obecnie trend prowadzi w kierunku pełnej cyfryzacji, a tematy będące powodem wielu dyskusji i obaw, jak zastąpienie pieczątki i tradycyjnego podpisu cyfrową autentykacją, to codzienność w firmach logistycznych.

– Dotychczasowe doświadczenia pokazały, że całkowite odejście od papieru jest możliwe. W GEFCO e-dokumenty umożliwiają dużo szybszą, bezpieczniejszą i efektywniejszą obsługę przy rosnącej liczbie operacji logistycznych. Paperless ma szeroki wymiar – od obsługi procesów HR po zarządzanie dokumentami i komunikację z naszymi partnerami biznesowymi za pomocą e-portalu. Dzięki temu możemy efektywnie zarządzać zespołami i przepływem towarów w każdych warunkach, również w czasie obostrzeń sanitarnych, gdy część osób pracuje z domu. E-portal umożliwia szybki dostęp do szeregu dokumentów – polis, licencji, ale również preferencji przewoźników czy informacji o flocie – mówi Rafał Wilk z GEFCO Polska.

Dzięki automatyzacji procesów, cyfryzacja dokumentów nie zabiera tyle czasu co wcześniej. Pracownik nie marnuje czasu na żmudne wpisywanie danych księgowych do systemu. Jak podkreśla specjalista GEFCO, podstawą automatycznego sczytywania danych są systemy oparte na algorytmach umożliwiających uczenie się. Różne szablony faktur, inne rozmieszczenie kwot czy dodatkowe adnotacje na fakturze nie są dla nich problemem.

Perspektywy dla blockchain i automatyzacji procesów w logistyce

Blockchain to kolejne narzędzie cyfrowe, które pomaga w śledzeniu procesów na każdym etapie funkcjonowania łańcucha dostaw. Technologia blockchain rejestruje wszystkie transakcje i jest porównywana do niezniszczalnej księgi. Każdy blok – czyli trwale identyfikowalny i zabezpieczony plik – jest połączony z poprzednim. Dzięki temu otrzymujemy chronologiczny i zapisany w wielu lokalizacjach rejestr.

Jak podkreśla Rafał Wilk z GEFCO Polska, zastosowanie technologii blockchain w zarządzaniu łańcuchem dostaw w logistyce jest wciąż na wczesnym etapie, ale na rynku obserwujemy coraz więcej inwestycji w rozwój możliwości tej technologii. Blockchain w logistyce umożliwi niezależną od osób trzecich weryfikację, rejestrację i koordynację transakcji. W rezultacie łańcuchy dostaw oparte na technologii blokchain mogą znacznie uprościć funkcjonowanie globalnych łańcuchów dostaw.

W porównaniu do blockchain, obecnie znacznie popularniejszym rozwiązaniem w branży logistycznej jest wykorzystanie automatyzacji procesów biznesowych. W tym obszarze polski oddział GEFCO ma duże doświadczenie i realizuje projekty pilotażowe, które mogą być wdrażane w dowolnym oddziale GEFCO na świecie.

– RPA wykorzystujemy jako narzędzie do powtarzalnych procesów wykonywanych do tej pory przez pracowników. Dotyczy to na przykład zbierania danych z różnych źródeł i generowania raportów lub zlecania robotowi weryfikacji i założenia nowego kontrahenta. Robot loguje się do różnych systemów, zbiera dane i je konsoliduje, a następnie przygotowuje raport. Jego działanie nie ogranicza się do dokumentów wewnętrznych. Nasze roboty mogą logować się do portalu klienta, pobierać zlecenia, dodawać je do systemu i rozpocząć proces obsługi. Tym samym technologia przejmuje proste i powtarzalne czynności, które do tej pory wykonywał spedytor – mówi Rafał Wilk z GEFCO, wiodącego operatora logistycznego dla przemysłu i branży motoryzacyjnej.

Przyszłość monitorowania przepływów

Skoro wiele nowych technologii pozwala lepiej zarządzać operacjami w biurze, co z dalszym rozwojem monitorowania przepływu towarów? Telematyka w branży transportowej jest znana od wielu lat i została poddana wielu testom. Nowy rozdział w jej wykorzystaniu nastąpi wraz z popularyzacją sieci 5G. Duża przepustowość łącza przy małym opóźnieniu i zapotrzebowaniu na energię zbliży logistykę do monitorowania jeszcze większej liczby operacji w czasie rzeczywistym. To szansa na szybszy rozwój internetu rzeczy, a dodatkowe tysiące czujników i urządzeń połączonych z internetem będą wymagały sieci nowej generacji. Stąd tak duże zainteresowanie przemysłu i branży logistycznej potencjałem 5G.

– Horyzont rozwoju telematyki w czasie rzeczywistym przesuwa się nadal do przodu. Pojawiają się nowe technologie, które zwiększą liczbę śledzonych procesów i pozwolą na kontrolę praktycznie każdego parametru w transporcie – cokolwiek zechcemy wiedzieć, będziemy wiedzieć. Bariera jaką jest cena produkcji urządzeń IoT również w przyszłości będzie coraz niższa – mówi specjalista firmy GEFCO, która już dzisiaj wykorzystuje sztuczną inteligencję do optymalizacji transportów.

Sztuczna inteligencja uczy się na podstawie danych z systemów telematycznych oraz zbiera informacje z dodatkowych źródeł. Jej wsparcie okazuje się nieocenione, kiedy chcemy zaplanować dostawę dużej liczby przesyłek i na przykład uniknąć pustych przebiegów. Sztuczna inteligencja wyręcza człowieka w bardzo złożonych kalkulacjach, które wprost przekładają się na oszczędności i budowanie przewagi na wysoko konkurencyjnym rynku logistycznym.

Oczekiwania klientów wobec cyfrowej logistyki

Wszystkie wyżej wymienione technologie zmieniają tradycyjny sposób pracy operatorów logistycznych, takich jak GEFCO, ale również budują nowe oczekiwania ze strony klientów. W konsekwencji rozmowy dotyczące nowych kontraktów coraz bardziej koncentrują się na integracji systemów IT czy opcjach śledzenia przepływów w czasie rzeczywistym. Priorytetem jest konsekwentne wdrażanie nowych technologii i dobre rozpoznanie nowych oczekiwań klienta.

– Osiągnięcie pełnej cyfryzacji procesów logistycznych jest ważnym celem, ale nie oznacza końca rewolucji technologicznej. Już teraz trwają prace nad sieciami 6G, możliwości sztucznej inteligencji są coraz większe, a bezpieczeństwo danych staje się priorytetem. Jestem przekonany, że dzięki nowym technologiom w kolejnych dekadach będziemy mogli mówić o nowej jakości zarządzania łańcuchami dostaw, która obecnie wielu osobom wydaje się trudna do wyobrażenia – podsumowuje Rafał Wilk, dyrektor IT z GEFCO Polska.

Więcej informacji o GEFCO Polska

Polub profil GEFCO Polska na Facebooku

Poleć ten artykuł:

Polecamy