Kompletacja towarów i zamówień jako przewaga konkurencyjna w logistyce

Kompletacja towarów i zamówień jako przewaga konkurencyjna w logistyce

W dzisiejszym dynamicznym rynku e-commerce, kompletacja zamówień odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu konkurencyjności i satysfakcji klienta. Jest to proces, który wymaga precyzji, efektywności oraz zaawansowanej technologii, aby sprostać rosnącym oczekiwaniom konsumentów. Firmy, takie jak Emerson, specjalizują się w oferowaniu kompleksowych rozwiązań logistycznych, które pomagają sklepom internetowym, hurtowniom i detalistom w optymalizacji ich procesów magazynowych i dostawczych. W artykule przyjrzymy się, jak odpowiednio zarządzana kompletacja może stać się przewagą konkurencyjną, zwiększając wydajność i zadowolenie klienta.

NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI

Problemy Rozwiązania / Wnioski
Brak efektywności w kompletacji zamówień Zastosowanie odpowiednich metod kompletacji, takich jak kompletacja jednostopniowa, dwustopniowa, cross-docking i just-in-time
Błędy w kompletacji zamówień Wykorzystanie technologii takich jak terminale radiowe, systemy Pick2Light i Put2Light, oraz kompletacja głosowa
Wysokie koszty operacyjne Automatyzacja kompletacji zamówień i zastosowanie nowoczesnych systemów transportowych oraz robotów magazynowych
Długie czasy realizacji zamówień Lepsze rozmieszczenie towarów w magazynie oraz zastosowanie systemów zarządzania magazynem (WMS)
Problemy z zarządzaniem zapasami Wdrożenie systemów WMS oraz regularna analiza procesów kompletacji
Niska satysfakcja klienta Stosowanie nowoczesnych technologii, automatyzacja procesów i szkolenie pracowników magazynowych
Brak ekologicznych rozwiązań w opakowaniach Produkcja innowacyjnych opakowań wielorazowych, takich jak kosze transportowe, euroboxy i opakowania wysyłkowe

Strefa kompletacji w magazynie

Strefa kompletacji w magazynie jest sercem operacji logistycznych, zwłaszcza w kontekście e-commerce. To tutaj odbywa się kompletacja towaru, czyli proces zbierania, sortowania i przygotowywania produktów do wysyłki. Skutecznie zorganizowana strefa kompletacji jest kluczowa dla zapewnienia szybkości, dokładności i efektywności operacji magazynowych.

Jednym z najważniejszych elementów strefy kompletacji jest odpowiednie rozmieszczenie towarów. Produkty muszą być ułożone w sposób, który minimalizuje czas potrzebny na ich zebranie. W tym celu często stosuje się różne techniki, takie jak kompletacja just-in-time, kompletacja w systemie FIFO (First In, First Out) lub kompletacja w systemie LIFO (Last In, First Out). Każda z tych metod ma swoje zalety i jest wybierana w zależności od specyfiki magazynu oraz rodzaju przechowywanych produktów.

Metody kompletacji w magazynach

W magazynach istnieje wiele różnych metod kompletacji, które mogą być stosowane w zależności od specyfiki działalności, rodzaju przechowywanych produktów oraz oczekiwań klientów. Wybór odpowiedniej metody kompletacji jest kluczowy dla zapewnienia efektywności operacji magazynowych oraz satysfakcji klientów.

Kompletacja towaru: multi-picking i Pick2Light

Metoda multi-picking polega na zbieraniu wielu zamówień jednocześnie. Pracownik magazynowy przemierza strefę kompletacji, zbierając produkty do kilku zamówień naraz. Ta metoda jest szczególnie efektywna w magazynach, gdzie zamówienia składają się z niewielkiej liczby różnych produktów. Multi-picking pozwala na zaoszczędzenie czasu, ponieważ pracownik nie musi wracać do strefy kompletacji po każdy produkt z osobna.

Inną popularną metodą jest Pick2Light. Jest to system, w którym pracownik jest prowadzony do odpowiednich lokalizacji magazynowych za pomocą sygnałów świetlnych. Każde miejsce przechowywania produktów jest wyposażone w diody LED, które zapalają się, wskazując, gdzie znajduje się produkt. Pick2Light jest bardzo efektywny, ponieważ minimalizuje czas potrzebny na znalezienie produktu oraz zmniejsza ryzyko popełnienia błędów.

Kompletacja – człowiek do towaru

Metoda człowiek do towaru jest jedną z najstarszych i najczęściej stosowanych metod kompletacji. Polega ona na tym, że pracownik magazynowy przemieszcza się po magazynie, zbierając produkty zgodnie z listą zamówień. Ta metoda jest stosunkowo prosta, ale może być czasochłonna, zwłaszcza w dużych magazynach. Aby zwiększyć jej efektywność, często stosuje się systemy wspomagające, takie jak aplikacja mobilna do kompletacji czy oprogramowanie do kompletacji, które pomagają pracownikowi w szybkim odnalezieniu produktów.

W metodzie człowiek do towaru istotne jest również odpowiednie rozmieszczenie produktów w magazynie. Produkty najczęściej zamawiane powinny znajdować się w łatwo dostępnych miejscach, aby skrócić czas potrzebny na ich zebranie. Ponadto, zastosowanie systemów takich jak kompletacja w systemie FIFO lub kompletacja w systemie LIFO może pomóc w utrzymaniu porządku i zapobieżeniu przeterminowaniu produktów.

Kompletacja – towar do człowieka

Metoda towar do człowieka polega na tym, że to produkty są dostarczane do pracownika magazynowego, który pozostaje w jednym miejscu. Ta metoda jest często stosowana w magazynach zautomatyzowanych, gdzie systemy transportowe, takie jak taśmy przenośnikowe czy roboty magazynowe, dostarczają produkty do strefy kompletacji. Metoda towar do człowieka jest bardzo efektywna, ponieważ eliminuje potrzebę przemieszczania się pracownika po magazynie, co znacznie skraca czas kompletacji.

Przykładem zaawansowanej technologii stosowanej w tej metodzie jest automatyzacja kompletacji. Systemy takie jak Pick2Light czy kompletacja głosowa mogą być zintegrowane z systemami transportowymi, co pozwala na jeszcze szybszą i bardziej precyzyjną kompletację zamówień.

Rodzaje kompletacji zamówień

Kompletacja zamówień w magazynach może przybierać różne formy, w zależności od specyfiki produktów, struktury magazynu oraz wymagań klientów. Wybór odpowiedniego rodzaju kompletacji jest kluczowy dla optymalizacji procesów logistycznych i zapewnienia wysokiej jakości obsługi.

Kompletacja jednostopniowa

Kompletacja jednostopniowa jest najprostszą formą kompletacji zamówień, w której wszystkie produkty zamówienia są zbierane jednocześnie przez jednego pracownika. Pracownik przemierza magazyn, zbierając produkty z różnych lokalizacji i umieszcza je bezpośrednio w pojemniku lub na palecie. Ta metoda jest efektywna w przypadku małych zamówień lub zamówień składających się z niewielkiej liczby produktów.

Kompletacja jednostopniowa jest stosunkowo prosta i nie wymaga skomplikowanej logistyki ani zaawansowanych systemów zarządzania. Jednak w dużych magazynach lub w przypadku zamówień złożonych z wielu produktów, metoda ta może być czasochłonna i mniej efektywna.

Kompletacja dwustopniowa

Kompletacja dwustopniowa polega na podzieleniu procesu kompletacji na dwa etapy. W pierwszym etapie pracownik zbiera produkty z różnych lokalizacji w magazynie i przenosi je do centralnego punktu kompletacji. W drugim etapie produkty są sortowane i pakowane zgodnie z indywidualnymi zamówieniami klientów.

Ta metoda jest bardziej efektywna w przypadku dużych zamówień lub zamówień składających się z wielu produktów. Kompletacja dwustopniowa pozwala na lepsze wykorzystanie zasobów magazynowych oraz skrócenie czasu kompletacji. Dzięki podziałowi procesu na dwa etapy, możliwe jest również lepsze zarządzanie zapasami i kontrola jakości kompletacji.

Kompletacja cross-docking

Kompletacja cross-docking to zaawansowana metoda logistyczna, w której produkty są dostarczane do magazynu, natychmiast sortowane i przesyłane do miejsca docelowego bez konieczności długotrwałego przechowywania. Produkty są przenoszone bezpośrednio z obszaru przyjęcia towarów do obszaru wysyłki, co minimalizuje czas przechowywania i koszty magazynowania.

Metoda cross-docking jest szczególnie efektywna w przypadku produktów o krótkim okresie przydatności, takich jak artykuły spożywcze czy produkty sezonowe. Dzięki tej metodzie możliwe jest szybkie i efektywne przetwarzanie zamówień, co pozwala na skrócenie czasu dostawy i zwiększenie satysfakcji klienta.

Kompletacja just-in-time

Kompletacja just-in-time (JIT) to metoda, w której produkty są zbierane i dostarczane dokładnie w momencie, gdy są potrzebne do realizacji zamówienia. Celem tej metody jest minimalizacja zapasów magazynowych oraz redukcja kosztów przechowywania. Produkty są zamawiane i kompletowane w odpowiedzi na konkretne zamówienia klientów, co pozwala na optymalne zarządzanie zapasami.

Kompletacja just-in-time wymaga precyzyjnego planowania i koordynacji, ale może przynieść znaczne korzyści w postaci redukcji kosztów i zwiększenia efektywności. Metoda ta jest szczególnie popularna w branży motoryzacyjnej oraz w innych sektorach, gdzie wymagana jest wysoka elastyczność i szybka reakcja na zmieniające się potrzeby rynku.

Najważniejsze urządzenia do kompletacji zamówień

W procesie kompletacji zamówień kluczowe znaczenie mają odpowiednie urządzenia, które mogą znacząco zwiększyć efektywność i dokładność operacji magazynowych. Oto lista najważniejszych urządzeń stosowanych w kompletacji zamówień:

 • Terminale radiowe – umożliwiają pracownikom magazynowym bezprzewodowy dostęp do systemów zarządzania magazynem (WMS), co pozwala na szybkie i dokładne zbieranie produktów.
 • Systemy Pick2Light – wykorzystują sygnały świetlne do wskazywania lokalizacji produktów, co minimalizuje czas potrzebny na ich znalezienie i zmniejsza ryzyko błędów.
 • Systemy Put2Light – pomagają w sortowaniu i pakowaniu produktów poprzez wskazywanie odpowiednich miejsc do umieszczenia zebranych produktów za pomocą sygnałów świetlnych.
 • Kompletacja głosowa – wykorzystuje technologię rozpoznawania mowy do komunikacji z pracownikami magazynowymi, którzy otrzymują instrukcje głosowe dotyczące lokalizacji produktów i zadań do wykonania.
 • Automatyczne systemy transportowe – takie jak taśmy przenośnikowe i roboty magazynowe, które transportują produkty do strefy kompletacji, eliminując potrzebę przemieszczania się pracowników po magazynie.
 • Wózki kompletacyjne – Specjalnie zaprojektowane wózki wyposażone w półki i pojemniki, które ułatwiają zbieranie i transport produktów w magazynie.
 • Skalowalne regały magazynowe – Regały, które można łatwo dostosować do zmieniających się potrzeb magazynu, co pozwala na optymalne wykorzystanie przestrzeni magazynowej.

Stosowanie odpowiednich urządzeń do kompletacji zamówień pozwala na zwiększenie wydajności, dokładności i szybkości realizacji zamówień. Dzięki nowoczesnym technologiom i rozwiązaniom oferowanym przez firmy takie jak Emerson, możliwe jest osiągnięcie wysokiej efektywności operacji magazynowych i zapewnienie satysfakcji klienta.

Jak optymalizować kompletację?

Optymalizacja kompletacji zamówień jest kluczowa dla zwiększenia wydajności i redukcji kosztów operacyjnych w magazynach. Poniżej przedstawiamy główne strategie i technologie, które mogą pomóc w usprawnieniu tego procesu.

Główne strategie ulepszenia kompletacji

 • Analiza procesów – regularna analiza procesów kompletacji pozwala na identyfikację obszarów wymagających usprawnień i wprowadzenie odpowiednich zmian.
 • Lepsze rozmieszczenie towarów – umieszczenie najczęściej zamawianych produktów w łatwo dostępnych miejscach skraca czas kompletacji.
 • Szkolenia pracowników – regularne szkolenia pracowników magazynowych zwiększają ich efektywność i dokładność w procesie kompletacji.

Technologie usprawniające kompletację: terminale radiowe, Pick2Light, Put2Light i kompletacja głosowa

 • Terminale radiowe – umożliwiają bezprzewodowy dostęp do systemów zarządzania magazynem, co przyspiesza proces kompletacji.
 • Pick2Light – sygnały świetlne wskazują lokalizacje produktów, co minimalizuje czas ich zbierania.
 • Put2Light – pomaga w sortowaniu i pakowaniu produktów poprzez sygnały świetlne wskazujące odpowiednie miejsca.
 • Kompletacja głosowa – technologia rozpoznawania mowy umożliwia komunikację z pracownikami, którzy otrzymują instrukcje głosowe dotyczące zadań do wykonania.

Dobre praktyki, które usprawnią kompletację zamówień

 • Standaryzacja procesów – wprowadzenie standardowych procedur kompletacji zwiększa spójność i efektywność operacji.
 • Wdrożenie systemu WMS – system zarządzania magazynem automatyzuje wiele zadań i pozwala na lepsze śledzenie procesów kompletacji.
 • Motywacja i zarządzanie zespołem – motywowanie pracowników oraz efektywne zarządzanie zespołem przyczynia się do poprawy jakości kompletacji.

Systemy kompletacji w magazynie automatycznym

 • Automatyczne regały – regały automatyczne, które dostarczają produkty do strefy kompletacji, eliminują potrzebę przemieszczania się pracowników.
 • Roboty magazynowe – roboty transportujące produkty do strefy kompletacji zwiększają efektywność i skracają czas realizacji zamówień.
 • Systemy transportowe – taśmy przenośnikowe i inne systemy transportowe automatyzują proces przemieszczania produktów w magazynie.

Optymalizacja kompletacji zamówień wymaga zastosowania odpowiednich strategii, technologii i dobrych praktyk. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, możliwe jest znaczące zwiększenie efektywności i dokładności procesów magazynowych, co przekłada się na wyższą satysfakcję klientów.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o usługach kompletacji zamówień, skontaktuj się z firmą Emerson

Emerson Polska świadczy kompleksowe usługi magazynowe, w tym e-commerce fulfillment, przyjęcie towarów, przechowywanie towarów, kompletacja zamówień, pakowanie, zarządzanie zwrotami oraz dostawy.

Firma specjalizuje się również w produkcji innowacyjnych opakowań wielorazowych dla branży logistycznej i e-commerce, takich jak kosze transportowe, euroboxy oraz opakowania wysyłkowe. Emerson to dynamicznie rozwijająca się firma z ponad 30-letnim doświadczeniem. Posiada również biuro w Berlinie, co ułatwia kontakt z klientami niemieckimi.

Więcej informacji na temat usług i produktów dostarczanych przez Emerson Polska można znaleźć na stronie https://emerson.pl/.

FAQ – często zadawane pytania

1. Co to jest kompletacja zamówień?

Kompletacja zamówień to proces zbierania, sortowania i przygotowywania produktów do wysyłki w magazynie. Jest kluczowym elementem logistyki magazynowej, który wpływa na efektywność realizacji zamówień i satysfakcję klienta.

2. Jakie są najpopularniejsze metody kompletacji zamówień?

Najpopularniejsze metody kompletacji zamówień to kompletacja jednostopniowa, kompletacja dwustopniowa, kompletacja cross-docking oraz kompletacja just-in-time. Wybór odpowiedniej metody zależy od specyfiki magazynu, rodzaju produktów i wymagań klientów.

3. Jakie technologie mogą usprawnić proces kompletacji zamówień?

Technologie, które mogą usprawnić proces kompletacji zamówień, obejmują terminale radiowe, systemy Pick2Light i Put2Light, kompletacja głosowa, automatyczne systemy transportowe oraz roboty magazynowe. Te rozwiązania zwiększają efektywność i dokładność operacji magazynowych.

4. Jak firma Emerson może pomóc w optymalizacji kompletacji zamówień?

Firma Emerson oferuje zaawansowane rozwiązania logistyczne, które obejmują automatyzację kompletacji, systemy zarządzania magazynem (WMS) oraz produkcję innowacyjnych opakowań wielorazowych. Dzięki tym usługom możliwe jest zwiększenie wydajności i dokładności procesów magazynowych oraz poprawa jakości obsługi klienta.

5. Jakie są korzyści z automatyzacji kompletacji zamówień?

Automatyzacja kompletacji zamówień przynosi wiele korzyści, takich jak zwiększenie szybkości realizacji zamówień, redukcja błędów, lepsze zarządzanie zapasami oraz zmniejszenie kosztów operacyjnych. Automatyczne systemy mogą również zwiększyć wydajność i precyzję, co prowadzi do wyższej satysfakcji klienta.

Poleć ten artykuł:

Polecamy