MŚP a faktoring

MŚP a faktoring

„Jakie będą wyzwania dla MŚP w 2015 roku. Narzędzia finansowe, otoczenie rynkowe oraz aspekty prawne”. IFIS Finance spotkało się z przedstawicielami małych i średnich firm.

Okazją do spotkania była konferencja. Otworzyła ją Daniela Bonzanini, członek zarządu i dyrektor zarządzający IFIS Finance, oraz przewodnicząca FCI (Factors Chain International). Profesor Witold Orłowski, dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz członek Rady Gospodarczej nakreślił sytuację MŚP w otoczeniu ekonomiczno-politycznym na tle sytuacji gospodarczej Polski i UE.

Poznać korzystne rozwiązanie

Duży bagaż wiedzy wniósł Paweł Bębenek – Partner Zarządzający Ferretti&Bębenek, specjalizujący się w doradztwie podatkowym. Zmierzył się on z aspektem prawnym w użytkowaniu samochodów służbowych w firmach. Omówiono po krótce zagadnienia rozliczeń podatkowych VAT, PIT i CIT, a także sprawę użytkowania samochodów służbowych do celów prywatnych. Najważniejsze jednak było uświadomienie problemów związanych z właściwą ewidencją użytkowania auta, gdyż to ona ma kluczowe znaczenie w sposobie jego rozliczania, a także decyduje o poprawnym wyniku kontroli skarbowej w przedsiębiorstwie.

Na temat funduszów europejskich mówiła Dorota Wawrzyniak, wiceprezes i Senior Partner CORE, o właściwym doborze ubezpieczeń – Michał Orzechowski, dyrektor ds. rozwoju i ubezpieczeń OC w Gras Savoye. Z kolei Marek Kucharski, dyrektor generalny IFIS Finance wygłosił prelekcję pod tytułem „Faktoring IFIS Finance – rozwiązaniem szytym na miarę Twojego MŚP – usługi, korzyści oraz koszty”. Uczestnicy mogli się więcej dowiedzieć na temat faktoringu, które staje się coraz bardziej popularny w naszym kraju, choć do końca nie każdy wie, czym jest.

Zakres wykorzystania

Faktoring to instrument finansowy, w którym faktor (firma świadcząca usługi faktoringu), skupuje wierzytelności firmy (z możliwością przejęcia ryzyka), a także prowadzi rozliczenia związane z należnościami i inkasuje należności, może monitorować płatności. Faktoring uzupełnia inne instrumenty finansowe firmy, nie wykluczając ich. Dla małych i średnich przedsiębiorstw to bardzo wygodne rozwiązanie, zwłaszcza, gdy potrzebują środków obrotowych bez dodatkowego zabezpieczenia, zamierzają szybko poprawić swoją płynność finansową lub chcą się zabezpieczyć przed brakiem zapłaty.

Można go wykorzystać również w przypadku, kiedy kontrahenci oczekują coraz dłuższych terminów płatności lub gdy istnieje możliwość skorzystania z rabatu za przyśpieszoną płatność. To szybkie rozwiązanie problemów finansowych, pozwalające sfinansować także rozwój przedsiębiorstwa bez konieczności oczekiwania na przypływ gotówki z faktur.

Korzyści faktoringu

1. Handlowe – upłynniając wierzytelności możemy inwestować w nowe projekty, co przyniesie wzrost przychodów przedsiębiorstwa.

2. Finansowe – skrócenie cyklu konwersji gotówki, co za tym idzie zmniejszenie zapotrzebowania na zewnętrzne źródła finansowania.

3. Zarządcze – mniej stresu, gdyż to faktor administruje wierzytelnościami i prowadzi inkaso należności, co pozwala skupić się na bieżącej działalności firmy, oraz oszczędza koszty operacyjne przedsiębiorstwa.

Faktoring eksportowy wspomaga sprzedaż na rynkach zagranicznych. MŚP wychodząc poza Polskę obawiają się różnych problemów z tym związanych. Omawiana usługa pomoże je wyeliminować, gdyż bada kondycję finansową potencjalnych partnerów, pozyskuje informacje o warunkach panujących na danym rynku zagranicznym, wspiera dobór terminu płatności, rozlicza płatności w walucie bez strat na przewalutowaniu, a także może przejąć ryzyko niewypłacalności.

Poleć ten artykuł:

Polecamy