Nie ma uniwersalnej strategii kompletacji dla e-commerce

Nie ma uniwersalnej strategii kompletacji dla e-commerce

Istnieje wiele sposobów kompletacji, które różnią się pod względem efektywności, szybkości i dokładności. Nie ma jednak uniwersalnej strategii, która pasowałaby do każdego rodzaju magazynu i zamówienia. Aby wybrać optymalną strategię, należy wziąć pod uwagę czynniki takie jak profil zamówień, udział zamówień z jedną pozycją, przepływ materiałów w magazynie, jak i kiedy zamówienia wprowadzane są do systemu, zdolność adaptacji siły roboczej do okresów mniejszego i większego ruchu, układ przestrzenny magazynu, w tym rozmieszczenie obszarów kompletacji, konsolidacji, pakowania i wysyłki.

W magazynach e-commerce występują przeważnie zamówienia o małej ilości linii z małą ilością sztuk. Taką kompletację potocznie nazywa się „kompletacją sztukową”. Poniżej omówione zostaną sposoby realizacji zamówień e-commerce za pomocą różnych strategii „kompletacji sztukowej”. Strategie te można zastosować do kompletacji opakowań zbiorczych lub palet, ale wymaga to modyfikacji wyposażenia ze względu na większe wymiary ładunków.

Kliknij tutaj i zobacz prezentację przedstawiającą rozwiązanie magazynowe dla e- commerce umożliwiające kompletację według każdej z wymienianych strategii jednocześnie.

Technologie magazynowania

Pierwszym krokiem jest podział magazynu na strefy, które odpowiadają różnym typom produktów i ich rotacji. Mogą to być: strefa kompletacji palet, strefa kompletacji pojemników i strefa kompletacji sztukowej, które wyznaczane są na podstawie wielu kryteriów takich jak fizyczne właściwości magazynu, urządzenia transportowe, szybkość rotacji towarów, kwestie bezpieczeństwa, wymagania dotyczące temperatury lub wilgotności. Często w każdej takiej strefie znajdują się różne technologie składowania – od regałów przepływowych, przez pionowe regały windowe, wertykalne moduły buforowe, wertykalne karuzele i horyzontalne karuzele, układnice do małych ładunków i systemy multi-shuttle, po standardowe regały paletowe i półkowe. W zależności od ilości stref, ich wielkości i wyposażenia, należy ustalić odpowiednią strategię kompletacji, która pozwoli najefektywniej zrealizować zamówienia klientów.

Zestawienie podstawowych strategii kompletacji

Kompletacja strefowa

W przypadku kompletacji strefowej artykuły do zamówienia kompletowane są w poszczególnych strefach magazynu po kolei, aż zamówienie zostanie skompletowane i jest gotowe do zapakowania oraz wysłania. Każda strefa może mieć inną technologię magazynowania, ale wszystkie są podłączone do jednego systemu zarządzania zapasami, który kieruje procesem realizacji zamówienia.

W miarę napływu zamówień, artykuły ze strefy nr 1 są kompletowane, a następnie jadą przenośnikiem w pojemniku lub kontenerze do strefy nr 2, lub są przenoszone do niej ręcznie. Zamówienie odwiedza w ten sposób kolejne strefy, zbierając z nich wymagane elementy, aż kompletacja zostaje zakończona. Kompletacja bezpośrednio do kontenera wysyłkowego zamiast pojemnika eliminuje konieczność przepakowania zamówienia przed wysyłką.

Inteligentne wyznaczanie trasy pozwala pomijać strefy, które nie biorą udziału w realizacji konkretnego zamówienia, co pozwala szybciej realizować zamówienia. Główną zaletą strategii kompletacji strefowej jest wyeliminowanie potrzeby konsolidacji zamówienia. Zamówienia docierające do obszaru pakowania są kompletne i gotowe do wysyłki.

Kompletacja równoległa

W przypadku strategii kompletacji równoległej każdemu pracownikowi jest przypisana pewna strefa, ale we wszystkich strefach kompletowane są oddzielnie te same zamówienia. Pracownik nie przekazuje jednak częściowo zrealizowanego zamówienia do następnej strefy, lecz jest ono wysyłane do obszaru konsolidacji, gdzie oczekuje na przybycie artykułów z innych stref. Gdy wszystkie potrzebne artykuły dla konkretnego zamówienia przybędą w miejsce konsolidacji, składa się z nich paczkę wysyłkową do klienta. W strategii kompletacji równoległej konieczna jest dodatkowa przestrzeń magazynu dla strefy konsolidacji. Największe zalety kompletacji równoległej to: niezależna praca operatorów bez interakcji między nimi, możliwość kompletacji towarów do różnych jednostek transportowych w każdej strefie, brak konieczności transportu międzystrefowego, łatwiejsza koordynacja i planowanie pracy operatorów.

Kompletacja falowa

W przypadku kompletacji falowej pobierane są nie odrębne zamówienia, lecz konieczne dla ich realizacji pozycje. Następnie pozycje pochodzące z różnych stref magazynu są sortowane i łączone w odrębne zamówienia w obszarze konsolidacji.  W tym scenariuszu operatorzy często kompletują towar do zbiorczych pojemników transportowych na przenośniku, który dostarcza je do obszaru konsolidacji. Konsolidacja może odbywać się ręcznie lub być zautomatyzowana przy użyciu takich technologii, jak horyzontalne karuzele HCM, sortery PUT TO LIGHT bądź szybkie sortery zrzutowe lub podwieszane. Główną zaletą tej strategii jest szybki proces kompletacji oraz skrócenie czasu dostępu do miejsca składowania poprzez kompletowanie fali zamówień jednocześnie. Operatorów nie obchodzi, do jakiego zamówienia trafi konkretny towar, wiedzą tylko, że mają pobrać z magazynu konkretną, dużą ilość sztuk towarów, aby zrealizować falę zamówień, nad którymi pracują. Strategia kompletacji falowej jest popularna w sytuacjach, gdy kompletowanych jest dużo zamówień z niewielką liczbą pozycji, np. w środowisku e-commerce. Przy kompletacji falowej następuje tak zwany efekt skali który polega na pobieraniu większej ilości danego SKU w jednym podejściu, co znacząco zwiększa wydajność kompletacji. Ponieważ jedynym zadaniem pracowników jest kompletacja pozycji, adaptacja siły roboczej do zwiększonego zapotrzebowania jest łatwa.

Każda z przedstawionych strategii ma swoje wady i zalety. Niestety bardzo często, ze względu na zróżnicowanie struktury zamówień, wymagana jest realizacja różnych strategii kompletacji w jednym magazynie.

Poleć ten artykuł:

Galeria zdjęć do artykułu

Polecamy