Niestabilność zatrudnienia

Niestabilność zatrudnienia

Wydawałoby się, że Polska jako wciąż utrzymujący się rynek wzrostu gospodarczego będzie miała ustabilizowaną sytuację na rynku pracy. Każdy obszar biznesu jest w innym położeniu, jednak rynek pracy w branży logistycznej, która jest odzwierciedleniem sytuacji gospodarczej,...

Część firm decyduje się przeprowadzić optymalizację kosztów zatrudnienia poprzez likwidację stanowisk i rozdzielenie zadań pomiędzy pozostających w firmie pracowników. Zmiany strukturalne w organizacji, centralizacja czy też decentralizacja procesów powodują, że na rynku dostępna jest pewna grupa dobrych specjalistów, którzy stracili pracę z tych właśnie względów. Są to kandydaci posiadający unikatową wiedzę, doświadczenie w pracy w międzynarodowych zespołach projektowych, czy znający języki obce. Pomimo ich dostępności, problem w dotarciu do specjalistów najwyższej klasy wciąż istnieje. Nawet jeśli firmy posiadają rozbudowane działy HR, które w ramach własnych zasobów są w stanie zaspokoić bieżące potrzeby kadrowe, bardzo często pojawia się potrzeba wsparcia firmą specjalizującą się w rekrutacji w danej branży. Dzieje się tak wtedy, kiedy umiejętności czy też poszukiwane u kandydatów doświadczenie jest niszowe lub gdy poszukiwania mogłyby być długotrwale.

Pozyskiwanie pracowników

Kluczem do właściwego doboru pracowników jest przeprowadzona z należytą uwagą rekrutacja, która uwzględnia pożądane kompetencje oraz opiera się na wartościach firmy. Jak mogłoby się wydawać, dostęp pracodawców do szerokiej grupy pracowników z rynku wcale nie ogranicza działalności agencji rekrutacyjnych. Specjalistyczne agencje są nieustannie partnerem działów HR, oszczędzając ich czas poprzez rekomendacje adekwatnych do wymagań firmy kandydatów, do których pracodawca samodzielnie nie jest w stanie dotrzeć.

Obecnie duża liczba firm większy nacisk kładzie na rozwój motywacyjny pracowników. Realizowane przez działy HR projekty mają na celu nie tylko rozwój kompetencji pracowników, ale także utrzymanie ich wysokiego poziomu zaangażowania oraz motywacji, co w efekcie ma minimalizować liczbę pracowników decydujących się odejść z firmy.

Są także firmy, które obecną sytuację rynkową spostrzegają jako szansę dla siebie na zwiększenie przewagi konkurencyjnej poprzez pozyskanie wartościowych kandydatów z bezpośredniej konkurencji. Kryzys jest dobry momentem, aby włączyć do swoich struktur doświadczonych, zmotywowanych kandydatów, których oczekiwania finansowe mogą być teraz niższe. Firmy chcą pozyskać przede wszystkim dobrych menedżerów, którzy poprzez prowadzenie projektów optymalizacyjnych przyczynią się do znacznych oszczędności w obszarze logistyki, co ma przełożenie na wyniki całej organizacji.

Wynagrodzenie

Porównując poziom wynagrodzeń w branży logistycznej w pierwszych miesiącach 2012 roku do ostatnich miesięcy 2011 roku można stwierdzić, że wynagrodzenia utrzymują się na podobnym poziomie. Nie obserwuje się tendencji spadkowych ani znaczących wzrostów w oferowanych płacach. Po stronie pracowników można jednak zaobserwować większą elastyczność. Kandydaci, którzy zdecydowali się na poszukiwanie pracy, są chętni podjąć nowe zatrudnienie, nawet jeśli nie wiąże się ono ze znacznym wzrostem wynagrodzenia. Należy też pamiętać, że kandydaci są też bardziej elastyczni w kwestii relokacji. Osoby zatrudnione w firmach o stabilnej pozycji mające możliwość rozwoju i uczestniczenia w ciekawych projektach z dużą ostrożnością podchodzą do nowych ofert pracy, dlatego też dużo trudniej jest ich zmotywować do zmiany. W obecnej sytuacji pracodawcy ze szczególną uwagą powinni podchodzić do kwestii dbałości o pracownika, w szczególności zapewniając mu nie tylko programy rozwojowe, szkoleniowe i oczywiście dobrą atmosferę w zespole, ale też bogaty pakiet benefitów.

Obszar logistyki coraz częściej postrzegany jest jako strategiczny, a prawidłowe funkcjonowanie nowoczesnego łańcucha dostaw, przyczyniające się do sukcesu całej organizacji sprawia, że zapotrzebowanie na najlepszych pracowników z tej branży nigdy nie zmaleje. Kolejne miesiące mogą przynieść wzrost liczby ofert pracy dla specjalistów i menedżerów w branży logistycznej. Firmy, chcąc zachować konkurencyjność na rynku, będą bowiem nieustannie poszukiwać i inwestować w najlepszych pracowników z rynku.

Poleć ten artykuł:

Polecamy