Organika czerpie korzyści z nowej strategii

MZCh Organika podsumowała rok 2016 i planuje działania na 2017. Na szczególną uwagę w ramach Grupy Organika zasługują wyniki czeskiej spółki należącej do grupy: Molitan. Po trzech kwartałach 2016 r. osiągnęła ona zysk netto na poziomie 6,5 mln zł.

Był on wyższy o blisko 50% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Zyski ze sprzedaży wyrobów Molitana wzrosły r/r o 43% (osiągając kwotę blisko 8,5 mln zł), a produkcja pianki – o 4%.

 

– EBITDA Molitana wzrosła r/r o blisko 27% i wyniosła ponad 10 mln zł. Udany rok miniony jest efektem silnej pozycji na lokalnym rynku oraz skutków biznesowej integracji ze spółką zależną: nabytym w 2014 roku producentem materacy. W 2017 r. spodziewamy się kilkuprocentowego wzrostu wolumenów sprzedaży spółek czeskich i kilkunastoprocentowych wzrostów wolumenów w spółkach bałkańskich. Spółka macierzysta zakłada wzrost sprzedaży o blisko 15%. W naszych szacunkach wzięliśmy pod uwagę m.in.. historycznie rekordową sprzedaż w grudniu 2016 r. Ważny dla nas, z perspektywy Grupy Organika, był – i będzie również w roku 2017 – rynek motoryzacyjny. Nasze wyroby znajdują zastosowanie w tym przemyśle jako podsufitki, zagłówki, siedziska oraz tapicerki. O ich wysokiej jakości mogą przekonać się m.in. użytkownicy samochodów marek: Skoda, Porsche, Bentley i Land Rover. – mówi prezes Organiki, Dariusz Kwieciński.

 

Malborska Organika jest głównie ważnym dostawcą pianek na rynek meblarski – służą one do m.in. do wyrobu materaców. Tu warto przypomnieć, że Polska jest w tej branży największym producentem w Europie. Odbiorcą pianek Organiki jest pośrednio także m.in. IKEA. W 2016 r. eksport mebli produkowanych w Polsce wzrósł o ok. 10%. Są przesłanki pozwalające oceniać, że w 2017 r. polska branża meblarska osiągnie pozycję europejskiego lidera w tej dziedzinie, co rysuje przed malborską Organiką bardzo obiecujące perspektywy. Grupa wykorzystuje okazję, dostosowując się do trendu dostosowywania wyglądu mebli do gustu konkretnego, indywidualnego klienta – pogłębiając przetwórstwo i dostosowując elastyczność własnych dostaw do trendów na rynku odbiorcy finalnego.

 

Pod koniec lipca ubiegłego roku Organika wdrożyła nową strategię zakupową. W strategii tej ujęto między innymi kwestie wzmocnienia siły nabywczej grupy, które to wzmocnienie osiągane jest przede wszystkim dzięki konsekwentnej centralizacji zakupów surowca oraz wydłużaniu horyzontu planowania, polegającemu na dokonywaniu zakupów w większych partiach, a przez to – na lepszych warunkach.

 

– Po blisko pół roku funkcjonowania nowej strategii, można powiedzieć, że jej realizacja stanowi istotne wsparcie budowania wartości naszej grupy. Umożliwiła nam ona niemal niezachwianą kontynuację produkcji na poziomach zbliżonych do zabudżetowanych, pomimo faktu ogłoszenia przez dwóch spośród z największych dostawców surowców force majeure pod koniec 2016 r. i wynikających stąd dla wszystkich przetwórców poliuretanów trudności z dostępnością tychże surowców. Dzięki starannemu przewidywaniu i planowaniu byliśmy przygotowani również na taki, wydawałoby się mało prawdopodobny, scenariusz. – wyjaśnia Dariusz Kwieciński.

Poleć ten artykuł:

Polecamy