Paliwa alternatywne dla pojazdów flotowych

Paliwa alternatywne dla pojazdów flotowych

ransport jest obecnie największym emitentem gazów cieplarnianych, a jego udział w całkowitej emisji rośnie z roku na rok. Według raportu „Zielony transport. Stan obecny i perspektywy” przygotowanego przez Polską Organizację Przemysłu i Handlu Naftowego spalanie paliw kopalnych wykorzystywanych w transporcie na całym świecie przyczynia się bezpośrednio do 20-25 procent emisji CO2. Uwzględniając pozostałe procesy towarzyszące transportowi, takie jak produkcja pojazdów, wydobycie ropy naftowej, tworzenie infrastruktury drogowej, globalny udział tego sektora w emisji CO2 wzrasta do około 37 procent. Konieczność redukcji emisji dwutlenku węgla przez sektor transportu powoduje, że zarówno klienci indywidualni, jak i firmy coraz częściej decydują się na paliwa alternatywne.

Zalety stosowania paliw alternatywnych dla flot

Stosowanie alternatywnych źródeł paliwa we flotach pojazdów może generować szereg korzyści biznesowych. Przede wszystkim paliwa te mogą być tańsze niż benzyna i olej napędowy, co przekłada się na oszczędność kosztów w firmie. Od pewnego czasu można zauważyć wyraźną różnicę w cenie paliw, która spowodowana jest głównie zmianami gospodarczymi i politycznymi w Europie. Przewidywania analityków zakładają, że w nadchodzących miesiącach można spodziewać się dalszych wzrostów cen przede wszystkim z powodu wyczerpywania się strategicznych rezerw oraz zwiększenia zapotrzebowania na ropę w zakładach energetycznych. Oprócz tego, przez ponad rok, wzrost cen wywołany był przede wszystkim embargiem na import ropy naftowej i produktów ropopochodnych z Rosji. Gospodarka europejska jest w znacznym stopniu uzależniona od tych surowców, ze względu na ograniczenie produkcji ropy naftowej w krajowych rafineriach z przyczyn związanych z ochroną środowiska. Paliwa alternatywne natomiast zazwyczaj są wytwarzane w kraju, co pozwala ograniczyć zależność od źródeł zagranicznych. Ponadto stosując paliwa alternatywne przyczyniamy się do zrównoważonego rozwoju. Dodatkowo pojazdy napędzane paliwami alternatywnymi, takimi jak energia elektryczna, gwarantują lepsze przyspieszenie, a także oferują maksymalny moment obrotowy niezależnie od prędkości, co daje lepsze osiągi pojazdów w firmach flotowych.

Typowe paliwa alternatywne dla pojazdów flotowych

Najpopularniejszym paliwem alternatywnym dla flot jest obecnie energia elektryczna. Elektryczne pojazdy (EV) cieszą się coraz większą popularnością wśród flot, szczególnie tych, których pojazdy pokonują krótkie dystanse i poruszają się po terenach miejskich, charakteryzujących się łatwą dostępnością stacji ładowania. Choć floty komercyjne zmagają się z wyzwaniami związanymi z zasięgiem pojazdów elektrycznych, to coraz częściej czerpią one korzyści z generowanych oszczędności. W pierwszej odsłonie serii raportów Elektryzujące dane od firmy Webfleet, analiza danych pokazuje, że europejskie floty korzystające z pojazdów elektrycznych zaoszczędziły średnio 3 599 euro na pojazd rocznie. Firmy te zredukowały również zużycie paliwa o 5 665 litrów oraz emisję CO2 o 15 ton rocznie na pojazd*.

Firmy, które nie są w stanie zainwestować w pojazdy elektryczne, stawiają na alternatywne paliwa. Jak wskazuje magazyn FleetOwner, paliwa alternatywne są konieczne do szybkiego ograniczenia śladu węglowego floty – dostępne obecnie silniki spalinowe (ICE) mogą pracować na tych paliwach lub mogą być do nich przystosowane.

Pozostałe rodzaje paliw alternatywnych innych niż energia elektryczna dla pojazdów flotowych to:

·     Biodiesel i odnawialny olej napędowy – paliwa produkowane z organicznych odpadów, jak tłuszcze zwierzęce i oleje roślinne. Są one wykorzystywane jedynie w postaci mieszanek i są popularne w branży komercyjnego transportu.

·      Gaz ziemny – dostępny w postaci skompresowanej (CNG) i płynnej (LNG). Charakteryzuje się niższą emisją spalin i spokojniejszą pracą silnika w porównaniu do oleju napędowego. Wykorzystywany jest powszechnie w transporcie ciężkim.

·     Bezsiarkowy olej napędowy i benzyna – stosowane w transporcie lądowym i morskim od 2011 roku. Paliwa bezsiarkowe podnoszą wydajność katalizatorów, przez co pojazdy emitują znacznie mniej CO2.


* Wyniki na podstawie danych Webfleet z pierwszych sześciu miesięcy 2022 roku i opierają się na średniej cenie 2 euro za litr oleju napędowego.

Poleć ten artykuł:

Polecamy