PCC Rokita dostanie kredyt z EBI na rozbudowę produkcji i badań

PCC Rokita dostanie kredyt z EBI na rozbudowę produkcji i badań

PCC Rokita SA w dniu 28 września 2020 r. podpisała aneks do umowy kredytowej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI), dzięki któremu Bank udzielił Spółce dodatkowe finansowanie w wys. 22,5 mln EUR, zwiększając do 67,5 mln EUR kredyt udzielony PCC Rokita na początku ubiegłego roku. Umowa kredytowa korzysta ze wsparcia Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), filaru finansowego Planu inwestycyjnego dla Europy (Planu Junckera).

Środki pozyskane z finansowania wspierają Spółkę w realizacji inwestycji o łącznej wartości szacunkowej 110,5 mln EUR. Inwestycje obejmują m.in. dalszą rozbudowę i modernizację instalacji chemicznych takich jak: instalacja pilot plant w celu rozwoju polioli, instalacja pilotażowa do produkcji fosforanów i fosforynów, inwestycje związane z rozbudową i optymalizacją produkcji na elektrolizie oraz na instalacji tlenku propylenu, budowę Centrum Innowacji i Skalowania Procesów oraz inne inwestycje, mające na celu dostosowanie istniejącej infrastruktury do zwiększonej skali działania.

– Europejski Bank Inwestycyjny jest instytucją od zawsze wspierającą finansowanie projektów spójnych z celami UE, zarówno jeśli chodzi o rozwój gospodarczy, jak i wzrost zatrudnienia. PCC Rokita to dla nas partner godny zaufania – stwierdza prof. Teresa Czerwińska, wice-prezes EBI.  – Pożyczka ma na celu dodatkowe wsparcie strategicznych inwestycji Spółki w chwili, gdy gospodarka zmaga się z trudnościami związanymi z pandemią COVID-19. EBI pomoże tym samym PCC Rokita realizować plany rozwojowe nastawione na innowacyjność, niskoemisyjność oraz większą konkurencyjność procesów produkcji.

Paolo Gentiloni, komisarz europejski ds. gospodarki, powiedział: – Dzięki planowi inwestycyjnemu dla Europy EBI będzie kontynuował owocną współpracę z polską firmą chemiczną PCC Rokita. Dodatkowe fundusze pomogą firmie w dalszym przekształceniu produkcji w kierunku materiałów odnawialnych i niskoemisyjnych oraz w rozwijaniu działalności innowacyjnej. W sumie, to jest kolejna europejska inwestycja, która jest dobra dla klimatu i tworzenia miejsc pracy.

– Zwiększenie finansowania przez EBI jest wyrazem ponownej pozytywnej oceny sytuacji finansowo-ekonomicznej Spółki przez EBI – mówi Wiesław Klimkowski, prezes zarządu PCC Rokita.  – Warto pamiętać, że EBI wspiera innowacyjne projekty, które nie tylko są przyjazne dla środowiska ale też stwarzają perspektywy dla długoterminowego wzrostu i dla nowych miejsc pracy” – dodaje Prezes Klimkowski.

– Istotnym elementem naszej struktury finansowania jest kredyt zaciągnięty w EBI na początku 2019 roku – mówi Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu PCC Rokita.- Mając na względzie obecnie dostępne źródła finansowania oraz dalszy rozwój Spółki, zdecydowaliśmy się na rozszerzenie współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Ta współpraca ma wieloletni charakter a EBI to stabilny partner finansowy” – dodaje Rafał Zdon.

Poleć ten artykuł:

Polecamy