PKB nie zwalnia

GUS podał szybki szacunek Produktu krajowego brutto za I kwartał 2019 r. Oczekiwano wyraźnego spadku dynamiki, tymczasem polska gospodarka zaskakuje i utrzymuje znakomite na tle Europy tempo rozwoju.

W I kwartale 2019 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) zwiększył się realnie 1,4% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 4,6%. PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 4,6% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

 

Analitycy oczekiwali gorszego wyniku przede wszystkim ze względu na gorsze wyniki gospodarek naszych głównych partnerów handlowych. Tymczasem NBP wskazał we wtorek, że handel zagraniczny nadal na się doskonale.

 

Eksperci PKO BP wysuwają w związku z tym tezę, że Niemczech spada konsumpcja, ale nie dotyczy to wyrobów z Polski, których sprzedać wręcz wzrosła. Dobry wynik za pierwszy kwartał skłania do poprawy prognoz PKB na cały rok – wygląda na to, że po raz kolejny uda się utrzymać tempo rozwoju na poziomie powyżej 4 proc.

Poleć ten artykuł:

Polecamy