Planowanie produkcji przy dużej różnorodności produktów i formatów opakowań na przykładzie Torf Corporation

Planowanie produkcji przy dużej różnorodności produktów i formatów opakowań na przykładzie Torf Corporation

Różnorodność produktów i formatów opakowań to wyzwanie, z którymi mierzy się wiele firm produkcyjnych. W takiej sytuacji problem planowania produkcji nabiera jeszcze większego znaczenia. Najlepszym tego przykładem jest firma Torf Corporation, właściciel marki tołpa®, którą potrzeba usprawnienia tych procesów doprowadziła do współpracy z eq system i prac przy koordynacji i synchronizacji procesów produkcyjnych.  

Szeroka oferta Torf Corporation 

Torf Corporation (właściciel marki tołpa®) to firma z ponad 30-letnim doświadczeniem. Oferuje kosmetyki do pielęgnacji twarzy i ciała oraz produkty do pielęgnacji jamy ustnej pod marką własną oraz markami swoich klientów. Obecnie w swym portfolio posiada ponad 700 aktywnych indeksów wyrobów gotowych. Na produkowane wyroby składa się baza ponad 2000 komponentów i 800 surowców, a baza opakowań liczy w sumie 1200 różnych formatów. Wykorzystywane są opakowania z PET o różnych kształtach i pojemnościach, słoiczki szklane, tuby laminatowe, plastikowe i aluminiowe o różnych średnicach i formacie. Dodatkowo część produktów pakowana jest w kartoniki o różnych wymiarach. Co miesiąc fabrykę opuszczają 3 miliony wyrobów gotowych, wyprodukowanych na 20 urządzeniach do produkcji masy i spakowanych na 16 liniach konfekcjonujących. 

Wydział produkcji masy i wydział konfekcji – jak je połączyć? 

Torf Corporation posiada dwa wydziały: wydział produkcji masy i widział konfekcji. Ponieważ produkcja masy i konfekcja były planowane oddzielnie, największym wyzwaniem dla przedsiębiorstwa oraz dla ekspertów eq system była synchronizacja tych procesów w odniesieniu do zaspokojenia popytu (realizacji zamówień klientów).  
Funkcjonowanie dwóch wydziałów sugerowałoby, że proces produkcji w Torfie jest prosty. Rzeczywistość przedstawia się zgoła inaczej, ponieważ proces obejmuje zarówno precyzyjne naważanie składników i dodatków, samą produkcję masy w odpowiednio dobranych homogenizatorach, wreszcie pakowanie w różne formy opakowań oraz – często – kompletowanie ich z innymi produktami w jeden set. Dochodzą do tego procesy mycia, dezynfekcji i przezbrojeń na każdym etapie produkcji, które zmieniają się dynamicznie w zależności od produkowanych SKU. 
Plany dwóch wydziałów musiały być ciągle ze sobą uzgadniane i weryfikowane, tym bardziej, że każdy z nich realizował własne cele wydajnościowe. Chęć synchronizacji procesów powodowała, że tworzyły się pomiędzy nimi niepotrzebne bufory. Kolejnym elementem, o którym należy pamiętać, jest fakt, że urządzenia na wydziale masy i urządzenia na wydziale konfekcji mają różne przepustowości i pojemności. W takiej sytuacji niezwykle istotnym był właściwy dobór zasobów o odpowiednich mocach produkcyjnych w stosunku do wielkości popytu. Ręczna optymalizacja doboru tych urządzeń była wręcz niemożliwa.   
System do planowania musiał pogodzić interesy obu wydziałów i umożliwić automatyczne wygenerowanie jednego planu, uwzględniającego wszelkie ograniczenia procesowe przy jednoczesnym optymalnym wykorzystaniu zasobów. Niezbędne było narzędzie, które zwizualizuje cały proces produkcji – od pierwszej do ostatniej operacji – a przy tym znacznie go uprości. 

Ograniczenie ilości przezbrojeń  

 Synchronizacja procesów, odpowiednie zapotrzebowania na surowce i materiały w danym czasie, optymalny przydział zasobów do procesu, minimalizacja przezbrojeń, skrócenie cyklu produkcyjnego, odpowiedni poziom wielkości produkcji w toku – to wszystko parametry, które wpływają na zwiększenie efektywności procesu produkcji. Jego wizualizacja jest dodatkową wartością, która umożliwia szybką ocenę jakości planu.  
Jednym z najważniejszych parametrów, na których zależało firmie Torf Corporation, było dopasowanie (zmniejszenie) przezbrojeń w stosunku do profilu produkcji. W branży kosmetycznej ma to ogromne znaczenie – zarówno w procesie produkcji mas, jak i konfekcjonowania. Należało więc spojrzeć na te dwa procesy kompleksowo. Przezbrojenia wynikające z dużej ilości form pakowania, jak i zmniejszonych wielkości zamówień a zwiększonych ich częstotliwości, musiały zostać zsynchronizowane z przezbrojeniami, wynikającymi z charakteru procesu wytwarzania masy. 
Wiązało się to np. z ograniczeniem ilości przezbrojeń, które w przypadku Torfu są przezbrojeniami dynamicznymi. Nie są więc stałym czasem pomiędzy poszczególnymi operacjami. W zależności od tego, z jakiego surowca czy opakowania przechodzi się na kolejne, czasy przezbrojeń są różne. Dlatego konieczne było zbudowanie macierzy przezbrojeń, które ilustrowałyby ten proces. Znajduje to odzwierciedlenie w procesie planowania, dając możliwość optymalizacji.  Różnorodność opakowań wymaga ciągłego przezbrajania maszyn. Dochodzi to sytuacji, gdzie przezbrojenia trwają dłużej niż sam proces pakowania. Przykładem może być saszetkarka, na której używanych jest wiele formatów saszetek. Przezbrojenie na maszynie trwa kilka godzin, a pakowanie czy produkcja masy pod dany popyt – kilkukrotnie krócej.  

W firmie Torf Corporation stworzono kilka macierzy przezbrojeń. Przy takiej różnorodności opakowań i receptur zbudowanie i zarządzanie jedną macierzą przejścia z jednego wyrobu na drugi byłoby niemożliwe – liczyłaby ona kilka tysięcy wierszy! Zweryfikowano więc, jakie parametry procesu są zmienne i jak ich zmiana wpływa na czas przezbrojenia. Obecnie system APS (Advanced Planning and Scheduling) do planowania produkcji, bazując na parametrach procesów, wykrywa, który parametr podlega zmianie (np. kolor, narzędzie, materiał) i określa czas przezbrojenia.  
Macierze przezbrojeń pokazują, jak zmiana jednego parametru wpływa na czas przezbrojenia. Jeżeli dany parametr nie ulega zmianie, to nie dochodzi do przezbrojenia. Zatem system APS do planowania produkcji, analizując ustalony horyzont czasu, może odnaleźć zadania o tych samych parametrach i umieścić je w jednej sekwencji zleceń tak, aby uniknąć przezbrojenia. Dodatkowo system APS umożliwia przeprowadzenie analizy procesu: ułożenie odpowiedniej, optymalnej sekwencji zmiany poszczególnych parametrów, co wpływa na kolejność zleceń produkcyjnych.  
Chcesz dowiedzieć się więcej, jak definiować macierze przezbrojeń i nimi zarządzać? Posłuchaj podcastu : https://bit.ly/3hpgAZh  

Grupowanie według indeksu masy   

Na każdym etapie produkcji istnieje możliwość grupowania i optymalizacji takich samych operacji – nie tylko na etapie początkowym np. ze względu na składniki do produkcji masy, ale również w procesach konfekcjonowania.   
Jak wygląda grupowanie według indeksu masy w firmie Torf Corporation? Planując produkcję kremu do twarzy w słoiczku, planowana jest też ilość masy, która będzie rozdawana jako bezpłatne próbki w saszetkach. Fakt, że są to próbki bezpłatne, jest bardzo ważny. Należy powiem sam proces ustawić w taki sposób, by zminimalizować koszty produkcji tychże próbek. Zatem zlecenie na wyprodukowanie masy jest kumulowane według tej samej receptury, a następnie rozdzielane na urządzenia konfekcjonujące (kremownicę do napełniania słoiczka i saszetkarkę, by zadozować próbkę).  Do tej pory planowanie odbywało się w Excelu, obecnie, za sprawą systemu APS Asprova, jest poddane pełnej automatyzacji.  
Innym przykładem jest grupowanie zleceń produkcyjnych występujących w określonym horyzoncie czasu (też możliwym do definiowania) w jedno zlecenie w zależności od tego samego indeksu czy cechy. Wówczas oszczędności pojawiają się w zakresie prac przygotowawczych, np. naważaniu, ograniczeniu czasów i ilości przezbrojeń, wykorzystaniu zasobów i w procesach mycia. Z drugiej strony może wydłużyć się cykl produkcji, ale dzięki systemowi APS planista ocenia, co w danym momencie jest optymalne dla danego procesu.   

Eq system usprawnia produkcję w Torfie   

Aby sprostać potrzebom i największym wyzwaniom związanym z zarządzaniem produkcją w firmie Torf Corporation, eksperci eq system zarekomendowali wdrożenie systemu APS Asprova oraz nowego systemu MES, zastępującego dotychczasowy system do ewidencji produkcji. 
 System APS Asprova to narzędzie przeznaczone m.in. do doskonalenia procesów planowania i harmonogramowania produkcji, które – co ważne – rozwija się wraz z rosnącymi oczekiwaniami przedsiębiorstwa. Jednym z jego podstawowych zadań jest synchronizacja procesów. 
U właściciela marki tołpa® system APS Asprova wpłynął m.in. na przyspieszenie procesu bilansu materiałowego i generowanie zleceń produkcyjnych, dając przy okazji możliwość tworzenia kilku różnych wersji planu według wielu strategii.  
Nieodzownym elementem procesu sterowania produkcją jest także system MES, który dostarcza informacji o postępie produkcji, wykorzystaniu zasobów oraz o ewentualnych zakłóceniach sprawnego przebiegu procesu produkcyjnego. Wdrażając system APS i system MES w Torf Corporation eq system wprowadza tym samym standardy zamkniętej pętli zwrotnej w sterowaniu procesami produkcyjnymi.  

Chcesz wiedzieć, w jaki sposób eq system może usprawnić działanie Twojego przedsiębiorstwa? Umów się na bezpłatną konsultację z naszym ekspertem.  

Poleć ten artykuł:

Polecamy