Praca 2035- przyszłość oparta na AI

Praca 2035- przyszłość oparta na AI

Citrix Systems, Inc. przez rok badał globalne wzorce pracy i plany, by zrozumieć, jakim ulegnie ona zmianom i jaką rolę odegra w nich technologia. Jak wynika z danych, zebranych podczas badania Praca 2035, dzięki elastycznym modelom pracy i inteligentnym rozwiązaniom, które eliminują złożoność i czynniki rozpraszające, pracownicy będą bardziej zaangażowani i efektywni.

Jaki będzie pracownik w 2035 roku i jak będzie wyglądało środowisko pracy w przyszłości? Jak technologia je ukształtuje? Aby się tego dowiedzieć, Citrix połączył siły z futurystyczną firmą konsultingową Oxford Analytica i specjalizującą się w badaniach biznesowych firmą Coleman Parkes, by przeprowadzić badanie wśród ponad 500 przedstawicieli kadry zarządzającej i 1000 pracowników dużych korporacji i średnich przedsiębiorstw w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Holandii i Stanach Zjednoczonych. Oto kluczowe wnioski:

Roboty nie zastąpią ludzi – ale uczynią nas mądrzejszymi i efektywniejszymi. Ponad trzy czwarte ankietowanych (77 proc.) uważa, że za piętnaście lat sztuczna inteligencja (AI) znacznie przyspieszy procesy decyzyjne i zwiększy wydajność pracowników.

Nowe profesje

Powstaną nowe miejsca pracy – pojawią się nowe specjalizacje zawodowe i stanowiska w firmach,  wspierające miejsca pracy oparte na technologii i zmieniających się relacjach między ludźmi, a „maszynami”.

Oto profesje, które zdaniem respondentów pojawią się w przyszłości:

 • Trener robotów / AI (zdaniem 82 procent kadry zarządzającej/44 procent pracowników)
 • Menedżer wirtualnej rzeczywistości (79% liderów/36% pracowników)
 • Zaawansowany analityk danych (76 procent liderów/35 procent pracowników)
 • Menedżer ds. polityki prywatności i zaufania (68 procent liderów/30 procent pracowników)
 • Design thinker (56% liderów/27% pracowników)

Praca będzie bardziej elastyczna – technologia, która umożliwia łatwy dostęp do narzędzi i informacji, potrzebnych ludziom do pracy z dowolnej lokalizacji, będzie napędzać elastyczne modele pracy.

67 procent profesjonalistów (kadry zarządzającej i pracowników) uważa, że model pracy funkcjonujący na bazie platformy, (który tworzy wartość dodaną przez ułatwianie wymiany informacji i zasobów między poszczególnymi zespołami, grupami i osobami korzystającymi z cyfrowych technologii), zdominuje pracę w przyszłości.

60 procent pracowników uważa, że w 2035 zatrudnieni na umowy stałe będą w zdecydowanej mniejszości.

80 procent przedstawicieli kadry zarządzającej uważa, że platformy technologiczne zapewnią szybki dostęp „na żądanie” do specjalistów, potrzebnych im do „wzmocnienia” organizacji, szybkiego dostosowania się do zmian biznesowych czy nowych potrzeb klientów.

Z kolei 39 procent liderów sądzi, że w 2035 roku większość wykwalifikowanych specjalistów to osoby, które będą pracowały na zlecenie lub na żądanie, przy określonych projektach.

Przywództwo będzie miało nową twarz – ponad połowa ankietowanych (57 procent) uważa, że sztuczna inteligencja będzie podejmować większość decyzji biznesowych i potencjalnie wyeliminuje potrzebę zatrudniania rozbudowanych zespołów zarządzających średniego i wyższego szczebla.

75 procent uważa, że większość organizacji będzie miała dział ds. sztucznej inteligencji, nadzorujący wszystkie obszary działalności firmy.

69 procent uważa, że – w ramach partnerstwa człowiek-maszyna, – dyrektor generalny będzie współpracował z szefem AI (Chief of Artificial Intelligence).

Zwiększy się produktywność – technologia ściśle zintegrowana z człowiekiem będzie napędzać skokowe zmiany w produktywności. Pracownicy będą wspierani przez rozwiązania, które pozwolą im osiągać najlepsze wyniki. „AI-ngels” – cyfrowi asystenci sterowani przez sztuczną inteligencję – będą korzystać z danych osobowych i danych dotyczących miejsca pracy obowiązków służbowych, by pomóc pracownikom określić priorytety dla ich zadań i czas oraz wspomagać ich dobre samopoczucie psychiczne i fizyczne. Będą przykładowo planować spotkania tak, by odbywały się one w najbardziej efektywnym dla pracowników czasie, w oparciu o analizę różnych czynników: od poziomu cukru we krwi uczestników, po ich samopoczucie w różnych porach dnia. W ich trakcie będzie możliwe monitorowanie poziomu koncentracji oraz wprowadzanie poprawek, by osiągnąć optymalne wyniki. Ponad połowa ankietowanych specjalistów (51%) uważa, że do 2035 r. technologia zapewni pracownikom, co najmniej dwukrotnie wyższą produktywność. Wśród rozwiązań, które ich zdaniem będą powszechne wymieniają:

 • AI, która przewiduje i wykonuje zadania w oparciu o ludzkie nawyki i preferencje
 • Osobistego asystenta AI
 • Oparte na sztucznej inteligencji cyfrowe dobre samopoczucie (digital wellness), zapewniające zdrowie psychiczne i fizyczne pracowników
 • Technologie ‘ubieralne’ współpracujące z różnymi systemami
 • Okulary do rozszerzonej rzeczywistości
 • Połączone neuronowo technologie, kontrolujące różne urządzenia
 • Egzoszkielety usprawniające zadania, związane z wydajnością
Większe zaangażowanie

Zaangażowanie pracowników wzrośnie – przejęcie przez technologię i sztuczną inteligencję czasochłonnych, powtarzalnych zadań spowoduje, że praca stanie się bardziej strategiczna, a pracownicy bardziej zaangażowani.

83 procent specjalistów uważa, że do 2035 roku technologia zautomatyzuje zadania o niskiej wartości, umożliwiając pracownikom skupienie się na kluczowych zadaniach, za które de facto otrzymują wynagrodzenie.

79 procent twierdzi, że będzie to istotny czynnik w podnoszeniu kwalifikacji pracowników, stwarzający nowe możliwości ich rozwoju osobistego i kariery.

Wzrost innowacji – firmy będą więcej inwestować w technologię i sztuczną inteligencję, niż w kapitał ludzki. Zwiększy się ilość innowacji i nowych źródeł przychodów – szczególnie w małych organizacjach.

90 procent osób decyzyjnych uważa, że w 2035 roku inwestycje w technologię AI będą największym motorem wzrostu ich organizacji.

72 procent specjalistów uważa, że do 2030 roku sztuczna inteligencja będzie generować większe dochody dla ich organizacji niż tradycyjni pracownicy.

63 procent specjalistów uważa, że technologia wyrówna szanse i zapewni przewagę małym firmom.

– W ciągu kolejnych 15 lat firmy będą musiały stawić czoła większej liczbie wyzwań i zakłóceń w pracy niż kiedykolwiek wcześniej – powiedział Tim Minahan, wiceprezes wykonawczy ds. strategii biznesowej Citrix. – Ale jak wyjaśnia raport z badania ‘Praca 2035’, w tym chaosie kryje się szansa. Doświadczone firmy wykorzystują ten kryzys do planowania przyszłości by móc rozwijać swoją działalność.

Poleć ten artykuł:

Polecamy