Pracownicy 3M nagrodzeni za działania BHP

Pracownicy 3M nagrodzeni za działania BHP

Dorota Żeliszewska i Łukasz Wenderski – pracownicy zakładów produkcyjnych 3M we Wrocławiu – zostali nagrodzeni w ogólnopolskim i regionalnym etapie branżowego konkursu „Służba BHP – najlepszy doradca pracodawcy”. Wręczenie nagród na szczeblu krajowym odbyło się 9 grudnia 2021 r. w Warszawie. Organizatorem przedsięwzięcia jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP, a partnerem – Państwowa Inspekcja Pracy.

Dwoje pracowników 3M Wrocław znalazło się w gronie najwybitniejszych specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa pracy. Łukasz Wenderski zdobył pierwszą nagrodę na etapie regionalnym konkursu “Służba BHP – najlepszy doradca pracodawcy” oraz drugą na poziomie ogólnopolskim rywalizacji. Dorota Żeliszewska otrzymała natomiast wyróżnienie w regionalnej fazie rozgrywki.

Celem konkursu jest promowanie najbardziej zaangażowanych przedstawicieli służby BHP – zarówno ekspertów niezależnych, jak i tych zatrudnionych w zakładach pracy. Jury nagradza szczególnie wartościowe działania specjalistów BHP, którzy poprzez swoją pracę kształtują odpowiednie warunki pracy, budują kulturę bezpieczeństwa, a przede wszystkim – pomagają zmniejszać liczbę wypadków i chorób zawodowych w zakładach pracy.

Projekty BHP na medal

Łukasz Wenderski jest kierownikiem operacyjnym BHP w zakładach produkcyjnych 3M Wrocław. Jury konkursu szczególnie podkreśliło szerokie i perspektywiczne podejście Wenderskiego do kreowania kultury bezpieczeństwa w 3M. Jednym z kilkunastu projektów zrealizowanych przez laureata konkursu jest wdrożenie Kart Obsługi Codziennej maszyn i urządzeń. Są to elektroniczne formularze połączone z systemem produkcyjnym SAP. Za ich pomocą operator – przed uruchomieniem maszyny – musi potwierdzić, że wykonał przegląd stanowiska pracy. Inaczej system nie pozwoli na rozpoczęcie produkcji.

Innym docenionym pomysłem Łukasza Wenderskiego była zmiana instrukcji pracy – z formy papierowej na elektroniczną. Wszystkie czynności, które każdego dnia wykonuje operator maszyny, zostały przedstawione w formie krótkich filmów instruktażowych. – Zamieściliśmy na maszynach kody QR w miejscach, gdzie należy wykonywać poszczególne działania. Dzięki temu pracownik – korzystając z tabletu – ma zawsze „pod ręką” niezbędne instrukcje i w każdym momencie może z nich skorzystać – wyjaśnia Łukasz Wenderski.

Dorota Żeliszewska, specjalistka BHP i ochrony środowiska w zakładach produkcyjnych 3M we Wrocławiu, została wyróżniona za koordynację kilkunastu inicjatyw. Jedną z nich jest poprawa bezpieczeństwa podczas prac na wysokości. – Na wszystkie dachy zakładu można się dostać wyłącznie za pomocą drabin zewnętrznych, dlatego bardzo ważne jest dla nas pełne zabezpieczenie pracowników korzystających z tego sprzętu – mówi Dorota Żeliszewska. – Wszystkie drabiny wyższe niż 3,5 metra wyposażyliśmy w system 3M Cabloc, który zapobiega upadkowi z wysokości. Zadbaliśmy o konserwację naszego sprzętu i wprowadziliśmy nowe elementy. Dodatkowo zabezpieczyliśmy świetliki na dachach i stworzyliśmy czytelne instrukcje w formie wizualizacji ilustrujące, jakiego rodzaju zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości mamy na dachach i jaki sprzęt ochrony indywidualnej należy stosować.

Drugi istotny projekt Doroty Żeliszewskiej, który zdobył uznanie w konkursie, to promowanie zasad bezpieczeństwa wśród operatorów wózków widłowych. Ekspertka koordynowała m.in. nakręcenie filmu edukacyjnego, który jest teraz wykorzystywany podczas szkoleń dla pracowników magazynu i produkcji – zarówno w Polsce, jak i w zagranicznych fabrykach 3M. Ale to nie wszystko – operatorzy wózków w 3M mogą też uczestniczyć w szkoleniach z wykorzystaniem symulatora wózka widłowego oraz rzeczywistości wirtualnej.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Podczas rozdania nagród na obydwu etapach w konkursie „Służba BHP – najlepszy doradca pracodawcy” organizatorzy podkreślali, że projekty zrealizowane przez nagrodzonych ekspertów z 3M bardzo mocno wychodzą poza standardowy zakres działań z obszaru BHP.

Bezpieczne środowisko pracy jest dla 3M priorytetem. Firma nie tylko wytwarza produkty do indywidualnej ochrony pracownika, ale dba też o przestrzeganie najwyższych standardów BHP oraz zapewnia zespołowi komfort pracy. 3M angażuje pracowników w wiele programów, które ograniczają liczbę potencjalnych zagrożeń związanych z procesem produkcyjnym. Firma realizuje też zasadę „zero wypadków” – przy wsparciu pracowników, służb ratowniczych oraz samorządu i instytucji rządowych.

Istotna rolę w fabrykach 3M pełnią również społeczni inspektorzy pracy. Są to wyznaczone przez związki zawodowe osoby, które dbają w zakładach o kwestie BHP oraz o ochronę uprawnień pracowniczych. Ich działania również znajdują uznanie w branży. Krystian Jadczuk, zakładowy społeczny inspektor pracy w 3M Poland Manufacturing – Oddział w Janinowie, zdobył w listopadzie trzecie miejsce w konkursie „Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy”. Organizatorem współzawodnictwa był Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie.

Poleć ten artykuł:

Polecamy