Procedura wywozu towaru z UE może być skomplikowana podatkowo

Procedura wywozu towaru z UE może być skomplikowana podatkowo

Procedura wywozu towaru z Unii Europejskiej może różnić się w zależności od kraju, oraz od rodzaju towaru. Przedsiębiorca musi także zwrócić baczną uwagę na przeniesienie prawa własności oraz na transport, bowiem to te elementy wpływają na opodatkowania towaru w sprzedaży poza UE.

Można przedstawić kilka kroków, które są stosowane w procedurze wywozu. Pierwszym jest przygotowanie odpowiednich dokumentów, bowiem w zależności od rodzaju towaru i celu wywozu mogą być wymagane różne. Do podstawowych dokumentów zaliczamy: fakturę handlową, specyfikację, świadectwo pochodzenia (jeśli jest wymagane przez kraj importu), zgłoszenie celne, certyfikaty jakości, a także ewentualne licencje czy pozwolenia.

Najważniejszy dokument w procedurze wywozu

Najważniejszym dokumentem w procedurze wywozu jest faktura handlowa, bowiem to ten dokument przenosi prawo własności, jeżeli kontrakt nie stanowi inaczej. Faktura handlowa jest dokumentem wystawianym przez sprzedawcę (eksportera) na rzecz nabywcy (importera) w celu potwierdzenia zawarcia umowy sprzedaży towarów. Faktura handlowa jest ważnym dokumentem zarówno dla sprzedawcy, jak i dla nabywcy, ponieważ zawiera szczegółowe informacje dotyczące transakcji handlowej. Powinna zawierać istotne elementy określone przepisami prawa w Rozporządzeniu MF, dotyczącym zgłoszeń celnych. Do elementów tych zaliczamy:

1.      Dane sprzedawcy i nabywcy: faktura powinna zawierać pełne dane zarówno sprzedawcy, jak i nabywcy, takie jak nazwa firmy, adres, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer rejestracyjny, jeśli jest wymagany, itp.

2.      Numer faktury: każda faktura powinna mieć unikalny numer identyfikacyjny, który ułatwia identyfikację i archiwizację dokumentów.

3.      Datę wystawienia faktury: data, w której faktura została wystawiona.

4.      Opis towarów/usług: faktura powinna zawierać szczegółowy opis sprzedawanych towarów lub świadczonych usług. Należy podać nazwę towaru/usługi, ilość, jednostkę miary, cenę jednostkową, wartość netto, a także ewentualne rabaty lub dodatkowe koszty.

5.      Wartość netto i brutto: faktura powinna zawierać wartość netto (cena jednostkowa pomnożona przez ilość) oraz wartość brutto (wartość netto z dodanym podatkiem VAT, jeśli jest stosowany).

6.      Stawkę podatku VAT: jeśli sprzedawane towary lub świadczone usługi podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, faktura powinna wskazywać odpowiednią stawkę podatku VAT, na przykład 23% lub 0%.

7.      Sumę faktury: faktura powinna zawierać sumę wartości brutto wszystkich pozycji na fakturze.

8.      Warunki płatności: faktura powinna określać warunki płatności, takie jak termin płatności, akceptowane metody płatności, dane bankowe, itp.

9.      Incoterms 2020 wraz z miejscem.

10.  Kraj pochodzenia towaru.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na miejsce przeniesienia prawa własności, aby prawidłowo opodatkować sprzedawany towar. Podatek należy płacić zgodnie z miejscem dostawy towarów.

Zgłoszenie celne do procedury wywozu

Po przygotowaniu dokumentów i ustaleniu formalności celnych, drugim krokiem w procedurze wywozu jest złożenie deklaracji wywozowej w odpowiednim urzędzie celnym. Deklaracja ta zawiera informacje dotyczące towaru, jego wartości, celu wywozu, miejsca przeznaczenia oraz wszelkie inne wymagane dane.

W trakcie odprawy celnej może nastąpić kontrola celna. Przy wywozie towarów z UE mogą być przeprowadzane kontrole w celu sprawdzenia zgodności dokumentów i towarów. Kontrole mogą być prowadzone przez służby celne lub inne odpowiednie instytucje, np. weterynarza, sanepid, inspekcję fitosanitarną.

Po zakończeniu formalności celnych i kontroli, towar można wywieźć z UE do docelowego kraju lub regionu. Ważne jest, aby zachować odpowiednie dokumenty i potwierdzenia wywozu dla celów księgowych i ewentualnych kontroli w przyszłości.

Podsumowanie

Najistotniejsze elementy na jakie trzeba zwrócić uwagę to przeniesienie prawa własności oraz kto w sposób fizyczny zarządza procesem transportowym. Te kwestie mają bowiem elementarny wpływ na sposób opodatkowania towaru w sprzedaży poza UE. Aby zastosować preferencyjną stawkę VAT, definicje prawne nakazują sprzedaż towaru z dostawą.

*            *            *
O Autorze: 

dr Izabella Tymińska, ekspert ds. ceł, prawa celnego, handlu zagranicznego. Zajmuje się doradztwem z zakresu przepisów prawa celnego, importu i eksportu towarów i usług, analizą finansowo-ekonomiczną kontraktów międzynarodowych. Specjalizuje się w sprawach z tzw. „górnej półki trudności” – zawiłych i nietypowych. Wieloletni pracownik Urzędu Celnego. Przez wiele lat pracowała dla firm logistycznych i spedycyjnych, gdzie piastowała m.in. funkcję członka zarządu. Jest wykładowcą na Akademii Sztuki Wojennej na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia w Instytucie Logistyki w Warszawie. Wykładała w Szkole Wyższej w Warszawie ALMAMER, Wyższej Szkole Cła i Logistyki czy Uczelni Techniczno – Handlowej. Absolwentka Ekonomii, Logistyki, Stosunków Międzynarodowych, Zarządzania oraz Ekonomiki Obronności.

https://www.linkedin.com/in/dr-izabella-tymińska-ekspert-celny/

https://www.facebook.com/Ekspert.celny.Doradztwo.celne/

https://twitter.com/DrTyminska

www.ekspertcelny.pl

Poleć ten artykuł:

Polecamy