Produkcja przemysłowa bije rekordy wzrostów

Produkcja przemysłowa bije rekordy wzrostów

Dane GUS dotyczące produkcji przemysłowej w marcu 2021 roku przyniosły rekordowe wyniki. To pierwszy miesiąc, w którym dane odnoszone są do tego okresu 2020, gdy rozpoczął się lockdown w fabrykach. Zaś w kwietniu oczekiwane są jeszcze wyższe wzrosty.

W marcu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 18,9% w porównaniu z marcem ub. roku, kiedy to notowano spadek o 2,5% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu z lutym br. wzrosła o 18,6%.  Choć było wiadomo, że wyniki będą bardzo wysokie, to i tak przebiły oczekiwania analityków, oczekujących wzrostu na poziomie 13-14%.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w marcu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 15,7% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 2,3% wyższym w porównaniu z lutym br. W okresie styczeń – marzec br. produkcja sprzedana przemysłu była o 7,9 % wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 0,9%.

Źródło: GUS

We wszystkich głównych grupowaniach przemysłowych w marcu br. odnotowano wzrost produkcji w skali roku. Produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałych zwiększyła się o 52,1%, dóbr inwestycyjnych – o 26,6%, dóbr zaopatrzeniowych – o 21,9%, dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 6,8%, a dóbr związanych z energią – o 0,4%.

Według wstępnych danych w marcu br., w stosunku do marca ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 27 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych – o 57,5%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 54,9%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 51,1%, mebli – o 35,1%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 31,4%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 28,3%, wyrobów z metali – o 20,3%, maszyn i urządzeń – o 16,3%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 16,1%.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z marcem ub. roku, wystąpił w 6 działach, m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 17,1%, wyrobów farmaceutycznych – o 16,9%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 11,1%.

Poleć ten artykuł:

Polecamy