Produkcja przemysłowa o 18.4 proc. w górę

Produkcja przemysłowa o 18.4 proc. w górę

Dobre dane z polskiego sektora produkcji płyną szerokim strumieniem. GUS przekazał dzis informacje o produkcji sprzedanej przemysłu w czerwcu 2021 i dynamika wzrostów nadal jest bardzo duża – choć analitycy oczekiwali, że będzie jeszcze lepiej i wzrost przebije 20 proc. Dwucyfrowe wzrosty wkrótce się skończą, gdyż latem minionego roku fabryki wracały do pełnych mocy produkcyjnych i baza będzie wyższa.

W czerwcu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 18,4% w porównaniu z czerwcem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 0,5% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu z majem br. wzrosła o 4,0%. W okresie styczeń – czerwiec br. produkcja sprzedana przemysłu była o 18,2% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano spadek o 6,3%.

Źródło: GUS

We wszystkich głównych grupowaniach przemysłowych w czerwcu br. odnotowano wzrost produkcji w skali roku. Produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałych zwiększyła się o 24,7%, dóbr zaopatrzeniowych – o 23,9%, dóbr inwestycyjnych – o 18,8%, dóbr związanych z energią – o 13,7%, a dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 6,8%.

Według wstępnych danych w czerwcu br., w stosunku do czerwca ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 32 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 47,5%, urządzeń elektrycznych – o 38,6%, metali – o 30,6%, wyrobów z metali – o 24,4%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 23,1%, papieru i wyrobów z papieru – o 22,3%, maszyn i urządzeń – o 20,0%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 19,4%. Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z czerwcem ub. roku, wystąpił w 2 działach, w tym w produkcji skór i wyrobów skórzanych – o 6,9%.

W porównaniu z majem br., wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) w czerwcu br. odnotowano w 28 działach przemysłu, m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 41,5%, w produkcji napojów – o 23,7%, pozostałego sprzętu transportowego – o 20,3%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 8,0%, maszyn i urządzeń – o 7,4%, urządzeń elektrycznych – o 7,1%, mebli – o 6,7%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 6,1%.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z majem br., wystąpił w 6 działach, w tym m.in. w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 5,0%, w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 1,8%.

Poleć ten artykuł:

Polecamy