Produkt krajowy brutto wzrósł w 2021 o 5,7 proc.

Produkt krajowy brutto wzrósł w 2021 o 5,7 proc.

Główny Urząd Statystyczny przekazał pierwsze, sygnalne dane na temat produktu krajowego brutto (PKB) w 2021 r. Wzrost PKB wyniósł 5,7 proc, – dla porównania w 2020, w wyniku zawirowań pandemicznych zanotowano spadek o 2,5 proc.

Analitycy wskazują jednak, że wrost PKB został nieco napompowany poprzez gromadzenie zapasów przez firmy, obawiające się kontynuacji problemów z przerwanymi łańcuchami dostaw. Duży wpływ na PKB miał popyt wewnętrzny, cieszy też wyraźne przyśpieszenie w inwestycjach.

Na podstawie aktualnie dostępnych danych oszacowano następujące dynamiki wzrostu wartości dodanej brutto:

  • wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w 2021 r. wzrosła o 5,3% w porównaniu z 2020 r., wobec spadku o 2,6% w 2020 r.,
  • wartość dodana brutto w przemyśle w 2021 r. wzrosła o 14,1% w porównaniu z 2020 r., wo-bec spadku o 5,3% w 2020 r.,
  • wartość dodana brutto w budownictwie w 2021 r. w porównaniu z 2020 r. wzrosła o 1,2%, wobec spadku o 4,6% w 2020 r.,
  • wartość dodana brutto w handlu i naprawach w 2021 r. w porównaniu z 2020 r. wzrosła o 5,9%, wobec spadku o 2,7% w 2020 r.
    W 2021 r. popyt krajowy zwiększył się realnie o 8,2% w porównaniu z 2020 r., w którym zano-towano spadek o 3,4%.

Spożycie ogółem w 2021 r. wzrosło realnie o 4,8%, w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych o 6,2% (w 2020 r. zanotowano spadek odpowiednio o 1,1% oraz o 3,0%).
Nakłady brutto na środki trwałe w 2021 r. w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosły o 8,0% (wobec spadku o 9,0% w 2020 r). Stopa inwestycji w gospodarce narodowej (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) w 2021 r. wyniosła, podobnie jak w 2020 r., 16,6%.

Poleć ten artykuł:

Polecamy