Projekty na „miarę

Projekty na „miarę

Jednym z najważniejszych zadań we wdrażaniu projektu w firmie jest dostosowanie go do faktycznych potrzeb klienta, a te są bardzo zróżnicowane.
Zależą od tego, jakie korzyści ma przynieść samo wdrożenie projektu, jak również od skali przedsięwzięcia oraz wielkości samego

 

Logistyka to nie tylko ogromne magazyny operatorów logistycznych, to również magazyny i dystrybucja małych i średnich firm z różnych branż. Tam częstym problemem jest niedostosowanie pracy magazynu do zwiększonego obrotu towarowego. Firma rozwija swoją zasadniczą działalność, produkcję czy sprzedaż, często zapominając o logistyce, która niedoinwestowana, ma negatywny wpływ na działalność całej firmy. Inwentaryzacja magazynów ujawnia poważne straty, magazyn staje się niewydolny, pojawiają się opóźnienia w dystrybucji czy produkcji. Firma traci wiarygodność na rynku. W takiej chwili łatwo podjąć pochopną decyzję przy doborze sprzętu i zmianie procesów operacyjnych.

Nie jest problemem zakup urządzeń wspomagających, problemem jest dobór prawidłowych narzędzi i optymalne ich wykorzystanie. Niektórych inwestycji da się uniknąć tylko poprzez zmianę systemu pracy lub reorganizację procesów logistycznych.

Zdarzały się sytuacje, w których dostawca programu WMS u jednego z naszych klientów usiłował namówić go do nowej, wyższej wersji systemu, zamiast wprowadzić drobną modyfikację istniejącego. Po krótkich negocjacjach okazywało się, że modyfikacja zajmowała jeden dzień, a w kieszeni klienta pozostało kilkadziesiąt tysięcy złotych.Szereg firm produkujących np. wyposażenie magazynowe również prowadzi tzw. działalność doradczą, która właściwie jest innym sposobem na sprzedaż swojego produktu. Firma zarabia na marżach z jego sprzedaży.

Firma Logis Consulting współpracuje z wieloma dostawcami urządzeń wspomagających logistykę przedsiębiorstwa od producentów opakowań po automatykę magazynową. To niezbędne do prowadzenia projektów organizacji wielkopowierzchniowych magazynów, centrów dystrybucji, czy też udoskonalania process-flow magazynów już istniejących. Jednak ostateczną decyzję o wyborze pozostawiamy klientowi, któremu przedstawiamy porównanie ofert oraz nasze rekomendacje wynikające z wieloletniego doświadczenia ze współpracy z dostawcami.

Wielcy operatorzy logistyczni, którzy z definicji zajmują się magazynowaniem i dystrybucją towarów, coraz częściej w celu wdrożenia konkretnego projektu logistycznego sięgają po firmę zewnętrzną.

Powodem tego, w odróżnieniu od małych firm, nie jest brak wiedzy czy środków, lecz chęć szybkiego przeprowadzenia projektu bez angażowania lub powiększania własnych zasobów personalnych. Z naszej strony do każdego projektu zawsze przydzielamy osobę o doświadczeniu i kompetencjach korespondujących z konkretnymi potrzebami przedsięwzięcia. Co ważne, są to osoby niezwiązane ze strukturami klienta, o świeżym, niezależnym spojrzeniu. Konsultanci Logis Consulting to zespół fachowców latami zdobywających doświadczenie w różnych dziedzinach logistyki, poczynając od transportu lotniczego, kołowego, logistyki magazynowej, kurierskiej, kontraktowej, po zarządzanie produkcją i zapasami.

Niektóre projekty prowadzone w dużych firmach, trudno przeprowadzić osobom z zewnątrz. Wówczas trzeba zbudować zespół projektowy z udziałem osób z wewnątrz firmy, posiadających specyficzną wiedzę.

Cechą dużych firm jest tracenie z oczu głównego celu, do którego prowadzić ma projekt. Ma to ogromne znaczenie w projektach optymalizacyjnych, gdyż zbyt długo trwający projekt, zaczyna własnymi kosztami zmniejszać zyski, które miał wypracować.

Jedna z przyczyn jest dość prozaiczna; osoby zatrudnione na etacie, zajmujące się takim projektem obawiając się o swoje dalsze losy w firmie, nie chcą zakończyć wdrażania. Częstym wyjściem z takiej sytuacji bywa oddelegowanie do następnego projektu toczącego się w firmie. I tu powstaje kolejny problem, gdyż osoba która wdrażała optymalizację stanu zapasów, niekoniecznie musi się znać na optymalizacji procesów dystrybucji.

I tak projekty mające trwać pół roku, ciągną się latami, aw trakcie implementacji tworzą się tzw. projekty poboczne, które często komplikują i znacznie wydłużają dojście do pierwotnie założonego celu. Powstanie zbyt dużej liczby projektów, utrudnia operacje w całej firmie. Spotykaliśmy się z przypadkami kiedy prowadzono kilkadziesiąt projektów jednocześnie, gdzie część z nich była zupełnie bezużyteczna, a założenia jednych projektów stały w sprzeczności do założeń innych.


W tym kontekście należy sobie zadać pytanie, czy stać Państwa na wdrożenie projektu własnymi siłami i ponoszenie tego konsekwencji przez najbliższe lata, czy nie warto zlecić całości lub części projektu ekspertom z firmy zewnętrznej ?

Poleć ten artykuł:

Polecamy