Przejrzystość transakcji

Przejrzystość transakcji

W branży transportowej trwa prawdziwa walka konkurencyjna, która wiele przedsiębiorstw pozostawia prawie bez rezerw finansowych. Nic więc dziwnego, że to właśnie w tej branży występuje znany problem „czarnych owiec”. Aby zapobiec rozszerzaniu się tego zjawiska, mottem przewodnim

Niemiecki dostawca profesjonalnego oprogramowania dla branży transportowej idzie jeszcze o krok dalej i oferuje swoim klientom obszerny pakiet bezpieczeństwa – TC Secure.
Aby transakcje zarówno na giełdzie ofert transportowych TC Truck&Cargo, będącej liderem na europejskim rynku, jak również na nowej Europejskiej Platformie Przetargowej TC eBid, były przejrzyste i wiarygodne, zastosowano zaawansowany system bezpieczeństwa, który składa się z pięciu filarów.

Kontrola dostępu

Zanim przedsiębiorstwo zostanie zarejestrowane jako użytkownik, przechodzi wielostopniowy proces weryfikacji. Dostęp do systemu TimoCom uzyskują firmy istniejące na rynku, od co najmniej sześciu miesięcy. Dodatkowo przed zawarciem umowy zostaje dokładnie sprawdzona ważność dokumentów dotyczących działalności przedsiębiorstwa.  Również po zawarciu umowy prowadzony jest monitoring klientów.

TC Cash Care

Przy ewentualnych problemach z opieszałymi płatnikami do akcji wkracza adwokat TimoCom,  Alexander Oebel i jego zespół. Wszyscy oni wspierają klientów TimoCom w pozasądowym egzekwowaniu wymaganych roszczeń. Dla przykładu w 2009 r. byli oni w stanie w 86,5 proc. wszystkich przypadków pomóc wierzycielom w odzyskaniu pieniędzy.

Bezpieczeństwo informatyczne

TimoCom konsekwentnie inwestuje w najnowocześniejsze technologie IBM i Oracle. Użytkownicy TimoCom otrzymują więc dostęp do zaawansowanej technologicznie platformy najwyższej klasy, która umożliwia szybką i bezpieczną pracę.

TC Login:

Aby zapobiec odszyfrowaniu hasła lub nazwy użytkownika, klienci TimoCom otrzymują osobiste zabezpieczenie dostępu bądź klucz bezpieczeństwa, noszący nazwę TC Login, a po instalacji i uruchomieniu, uzyskują – za pośrednictwem swojego komputera – wygodny, autoryzowany dostęp do systemu.

Kontrola bezpieczeństwa

TimoCom we współpracy z wiodącym na rynku międzynarodowym brokerem ubezpieczeniowym SCHUNCK Group, opracowała ważne wskazówki, aby zapobiegać kradzieży ładunków. Postawiono sobie za cel uczulenie przedsiębiorstw transportowych i spedycyjnych w temacie bezpieczeństwa transakcji. Wspólnie wypracowana lista przedstawia środki i działania przy sprawdzaniu partnera umowy, dzięki którym przedsiębiorstwo może unikać oszustw i kradzieży. Do najważniejszych zasad należy między innymi sprawdzanie dokumentów dostawczych (oryginalny list przewozowy firmy wykonującej zlecenie, polisa ubezpieczeniowa lub dowód ubezpieczenia), kontrola tożsamości zapowiedzianego kierowcy oraz sprawdzenie prawdziwości danych kontaktowych.

Jak uniknąć oszustwa?

Istnieje dwanaście zasad, dzięki którym przedsiębiorca może efektywnie ochronić swoją firmę przed oszustwem. Należy kontrolować dokumenty dostawy oraz osoby je dostarczające: (oryginalny list przewozowy firmy wykonującej zlecenie, tożsamość zapowiedzianego kierowcy, dowód osobisty/paszport, dowód rejestracyjny/numery rejestracyjne pojazdu, polisa ubezpieczeniowa lub dowód ubezpieczenia, zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej). Jeżeli kierowca melduje się przez telefon komórkowy konieczne są dodatkowe czynności kontrolne, w szczególności porównanie danych zgromadzonych na giełdzie ofert transportowych( w TC Profile ) oraz w firmie, z którą nawiązuje się współpracę. Przy czym lepiej nie odpowiadać na oferty w przypadku podania wyłącznie numeru telefonu komórkowego.  Gdy wiadomości elektroniczne pochodzą z darmowego konta pocztowego należy sprawdzić dane poprzez kontrolę krzyżową, przy pomocy faxu i dodatkowych czynności kontrolnych, jak np. sprawdzenie autentyczności przedłożonych dokumentów przez telefoniczne zapytanie skierowane do siedziby przewoźnika.  Zawsze przy pierwszym zleceniu dokładnie powinna być przeprowadzona kontrola tożsamości kierowcy. W faksach przychodzących, sprawdzeniu podlega autentyczności numeru faksu właściciela. Należy także weryfikować dowody ubezpieczenia u ubezpieczyciela oferującego ubezpieczenie –CMR.  W sytuacji najmniejszych wątpliwościach należy przeprowadzić dodatkowe kontrole u przewoźnika i na giełdzie ofert transportowych (np. TC Profile) oraz za pomocą innych dostępnych środków. Ponadto powinno się dopytywać o wartość towaru. Kontroli winien podlegać także termin rozładunku i w przypadku niezgodności należy natychmiast zareagować.  Przydatne są sukcesywne szkolenia i uwrażliwianie wszystkich pracowników na dokładne sprawdzanie firm. Przestrzeganie wszystkich kryteriów kontroli i weryfikacji szczególnie istotne jest w okresach największego natłoku pracy. Przy wysokiej wartości towaru, przekraczającej 200 000 euro powinno się korzystać tylko z usług sprawdzonych kontrahentów.  

Poleć ten artykuł:

Polecamy