Przeprowadzka Promotechu

Przeprowadzka Promotechu

Łapski Promotech zakończył budowę nowego zakładu i rozpoczął przeprowadzkę. Pełną zdolność produkcyjną firma osiągnie w połowie sierpnia.

Na półtorahektarowej działce przy ulicy Piotrkowskiego w Łapach, kosztem ponad 8 mln zł powstała nowa hala produkcyjna i biurowiec. W drugiej połowie czerwca spółka otrzymała pozwolenie na użytkowanie tych obiektów. Przeprowadzka właśnie się rozpoczęła i potrwa ok. trzech tygodni.

 

– Po zakończeniu prac budowlanych przystąpiliśmy do wyposażenia części socjalnej i biurowej – mówi Karol Zadykowicz, prezes Promotechu KM. – Zdecydowaliśmy się również na doposażenie malarni proszkowej w nową, nowocześniejszą kabinę.

 

Cały czas trwają też drobniejsze inwestycje związane z uruchomieniem produkcji w nowej lokalizacji. – Na chwile obecną najważniejszym zadaniem jest logistyka przeniesienia maszyn i ich rozruch w nowej hali – dodaje Karol Zadykowicz. – Pierwotnie zakładaliśmy, że produkcja w tym okresie będzie całkowicie wygaszona, jednak w tym roku portfel zamówień nam na to nie pozwolił. Produkcję będziemy wygaszać etapami i uruchamiać w nowej hali, tak aby w jak najmniejszym stopniu naruszyć jej ciągłość.

 

Celem inwestycji jest rozbudowa infrastruktury produkcyjnej, co umożliwi dalszy stabilny rozwój firmy. – Chodziło m.in. o możliwość dalszego inwestowania w park maszynowy – opowiada prezes Zadykowicz. – W poprzedniej lokalizacji wyczerpaliśmy możliwości rozbudowy, a w obecnej – mimo stosunkowo niewielkiego przyrostu powierzchni produkcyjnej – poprawiliśmy jej ergonomię, co z kolei umożliwi zakup nowych maszyn. Całkowitej modernizacji uległa malarnia proszkowa, która powstaje praktycznie całkowicie od nowa. W kolejce mamy również inwestycje związane z zakupem maszyn.

 

Wstępny budżet na te inwestycje spółka szacowała na około 1,5 mln zł, jednak – związku z koniecznością wymiany niektórych maszyn-koszt ten może być wyższy. więc ostatecznie może on ulec zmianie.

 

Jak podkreśla zarząd łapskiej spółki, bardzo istotnym elementem inwestycji była poprawa warunków socjalnych załogi. – Nowa siedziba, to przede wszystkim miara ciężkiej pracy naszych pracowników – podkreśla Karol Zadykowicz. – Poprawa warunków pracy to naturalny, kolejny krok w rozwoju naszej firmy. W niedalekiej przyszłości planujemy również objąć naszych pracowników dodatkowym pakietem opieki medycznej. Chcemy podnosić standardy nie tylko w sferze świadczonych usług i produkowanych wyrobów, ale także w stosunku do naszych ludzi.

Poleć ten artykuł:

Polecamy