Przygotowanie do wdrożenia robota mobilnego

Przygotowanie do wdrożenia robota mobilnego

Shermine Gotfredsen
Global Sales Director, ROEQ

Zrobiłeś research. Pracowałeś z doświadczonym integratorem automatyki w celu przeanalizowania zakresu projektu i upewnienia się, że plany automatyzacji spełniają Twoje obecne i potencjalne potrzeby. Wspólnie przeanalizowaliście wymogi dotyczące udźwigu i wymiarów produktu, czasów cyklu i innych aspektów, które pomagają w wyborze odpowiedniego robota i zrobotyzowanego wyposażenia mobilnego (ang. mobile robotic equipment, MRE), zapewniającego bezpieczne, udane wdrożenie i optymalne działanie.

Podobnie jak wiele fundamentalnych zmian w biznesie, automatyzacja daje Ci możliwość innego myślenia o tym, jak i dlaczego wykonujesz swoje zadania. Jest to szansa na optymalizację, począwszy od subtelnych poprawek, kończąc na dużych zmianach – tak, by móc uzyskać znaczące korzyści. Roboty oferują podobne korzyści w zakresie wydajności i produktywności, ale trzeba się do nich przyzwyczaić. Przygotowanie zakładu i pracowników z wyprzedzeniem może pomóc w szybszym osiągnięciu sukcesu (i zwrotu z inwestycji) w ramach projektu automatyzacji.
Oto siedem wskazówek, które pomogą przygotować twój zakład i twoich pracowników na ten nowy krok.

„Chodź zanim zaczniesz biegać”

Jedną z największych zalet autonomicznych robotów mobilnych (ang. Autonomous mobile robots, AMR) jest to, że są one często tańsze i łatwiejsze do fizycznego zintegrowania z istniejącymi procesami produkcyjnymi niż inne opcje zautomatyzowanego transportu. Jest to szczególnie widoczne w przypadku łatwo dostępnego, standardowego robotycznego wyposażenia mobilnego (MRE), w tym wózków i podnośników palet oraz rolek górnych do zintegrowania z przenośnikami. Dzięki modułowym robotom mobilnym i standardowemu wyposażeniu MRE, większość firm nie musi zmieniać istniejących układów produkcyjnych lub wstrzymywać produkcji, aby zainstalować złożoną infrastrukturę i sprzęt.
Warto rozważyć uruchomienie pilotażowego projektu zanim przejdzie się do dużego wdrożenia. Dzięki podejściu walk-before-you-run („idź zanim będziesz biegł”) można testować i udoskonalać przepływy pracy i procesy w jednym obszarze lub na jednej linii produkcyjnej. Kiedy już rozwiążesz trudności, będziesz gotowy do szybkiego i skutecznego rozwoju, zwłaszcza jeśli zdecydowałeś się wykorzystać standardowe wyposażenie MRE, które usprawnia wdrożenie.

Sprawdź sieć Wi-Fi i uzyskaj akceptację działu IT

Roboty mobilne nie wymagają dużej infrastruktury, ale są uzależnione od niezawodnej łączności Wi-Fi, dzięki której można je zdalnie śledzić, programować oraz nimi sterować za pomocą oprogramowania do zarządzania flotą. Twoje wdrożenie może również wymagać, aby roboty współdziałały z innymi systemami wewnętrznymi, takimi jak ERP, systemy realizacji produkcji (MES) lub systemy zarządzania magazynem (WMS).
By mieć pewność, że roboty pozostaną podłączone do sieci wewnętrznych, należy odpowiednio wcześnie zaangażować dział IT w plany automatyzacji, tak aby pracownicy rozumieli Twoje potrzeby i wiedzieli, jakich zasobów od nich potrzebujesz. Poproś integratora lub wewnętrzną grupę IT o przeprowadzenie badania zasięgu sieci Wi-Fi, aby zobaczyć wzorce ruchu na punktach dostępowych Wi-Fi oraz zidentyfikować wszelkie luki w zasięgu. Rozważ utworzenie oddzielnego SSID dla robotów, aby wyeliminować nakładanie się ruchu z innymi systemami i smartfonami.

Rozmawiaj z pracownikami, aby wiedzieli, czego się spodziewać

Każda inicjatywa technologiczna może wywołać niepokój wśród pracowników, którzy nie rozumieją, jak zmieni się ich praca – lub czy zmiana będzie dla nich korzystna. Wczesne uzyskanie akceptacji pracowników może mieć ogromny wpływ na powodzenie planów automatyzacji. Regularnie rozmawiaj z pracownikami, aby informować ich o tym, co i dlaczego robisz oraz jakich korzyści oczekujesz. Przedstaw te korzyści z perspektywy ich warunków pracy – nie tylko w jaki sposób automatyzacja wpłynie na firmę, ale jak poprawi ich pracę poprzez redukcję monotonnych zadań, takich jak pchanie wózków. Pokaż też, że automatyzacja da im więcej możliwości rozwoju.

Wybierz osobę zarządzającą robotami

Roboty mobilne zostały zaprojektowane tak, aby były przyjazne dla użytkownika i niezawodne, ale tak jak w przypadku każdej zaawansowanej technologii, czasami można napotkać problemy. Zastanów się, do kogo pracownicy powinni zadzwonić, jeśli z robotem stanie się coś, co wymaga interwencji. Kto jest upoważniony do interakcji z robotem i dostosowywania jego misji i zadań? Jakiego szkolenia potrzebuje ta osoba? Jeśli proces lub fizyczny układ musi ulec zmianie, kto powinien być zaangażowany, aby upewnić się, że robot wróci do pracy tak szybko, jak to możliwe?

Analizuj swoje środowisko pracy i planuj trasy

Wewnętrzny zespół automatyzacji lub integrator zazwyczaj przygotowuje się do wdrożenia robota, opracowując plan obiektu w systemie CAD. Prawdopodobnie będą chcieli przeprowadzić przegląd (ang. walkthrough) lub przynajmniej uzyskać wideo z przeglądu. Ścisła współpraca na tym etapie pozwala przemyśleć, jak będzie wyglądało wdrożenie. Gdzie znajdują się obszary o dużym i małym natężeniu ruchu? Jakie są najlepsze trasy dla robota, a jakich obszarów powinien on unikać? Gdzie znajdują się idealne punkty odbioru i dostarczenia? Gdzie jest najbardziej efektywne miejsce dla stacji ładowania robotów?
Upewnij się, że nie myślisz wyłącznie o robocie. Jest on głównym urządzeniem do zautomatyzowanego transportu, ale to wyposażenie MRE jest tym, co zadecyduje o powodzeniu lub niepowodzeniu wdrożenia. Twój integrator pomoże Ci wyjść poza podstawowe specyfikacje zarówno robota, jak i MRE oraz weźmie pod uwagę specyficzne warunki użytkowania. Na przykład, można wybrać moduł górny, który idealnie pasuje do wagi materiału, ale jeśli transportowany towar jest zbyt wysoki lub szeroki dla modułu górnego, może to wpłynąć na bezpieczeństwo i zwrotność. Przemyślenie wszystkich szczegółów pomoże zapewnić sukces.

Interakcja użytkownika

Jedną z decyzji, którą będziesz musiał/a podjąć, jest to, w jaki sposób (lub czy w ogóle) Twoi pracownicy będą wchodzić w interakcje z robotami. Czy odbiór i dostawa materiałów będą całkowicie zautomatyzowane poprzez wewnętrzne systemy oprogramowania i zaprogramowane dostawy? Czy roboty będą kursować na regularnych trasach autobusowych, przemieszczając się według ustalonego harmonogramu z jednego obszaru do drugiego przez magazyn lub obszar produkcyjny? Czy też pracownicy będą naciskać przycisk, aby powiadomić robota, że musi przyjechać na daną stację? Automatyczne odbieranie i dostarczanie jest bardziej skomplikowaną implementacją, ale najlepsze opcje modułowe, takie jak podnośniki wózków i zintegrowane przenośniki, mogą dostarczać materiały do stacji roboczej bez konieczności angażowania pracowników.

Miejsce na wszystko i wszystko na swoim miejscu

Dodatkową korzyścią robotów mobilnych jest fakt, że sprzyjają one utrzymaniu porządku w miejscu pracy. Pomimo, że roboty mogą manewrować pomiędzy przeszkodami, takimi jak stosy produktów w obszarach roboczych, może to spowolnić dostawy i wpłynąć na wydajność oraz produktywność. Wiele zakładów wyznacza obszary, które mają być wolne od przeszkód dla robotów, a także informuje pracowników, gdzie można pozostawiać materiały, a gdzie tego unikać. Wolne od przeszkód ścieżki mogą również zmniejszyć ryzyko potknięcia się.
Zamiast gromadzenia produktów w oczekiwaniu na wózek widłowy lub wózek do przewiezienia dużego ładunku, roboty mogą przenosić produkty w sposób ciągły przez cały dzień. Zautomatyzowany system MRE może odbierać wózki, palety lub materiały z przenośników, nawet jeśli pracownicy nie są obecni. Pomaga to w usprawnieniu pracy zakładu, ponieważ materiał znajduje się tam, gdzie jego miejsce i gdzie pracownicy mogą go łatwo znaleźć.


KOMENTARZE


Dominik Jasiok
Advanced Applications Manager STILL Polska

Tak jak w przypadku każdej inwestycji, przygotowanie do modernizacji procesów transportu wewnętrznego w oparciu o technologię AGV należy rozpocząć od analizy jej opłacalności. Czynnikami, które bierze się pod uwagę, formułując rekomendację dla zastosowania AGV, są przede wszystkim: praca w trybie wielozmianowym, duże koszty pracy, presja na tempo realizacji zamówień, występowanie wielu powtarzalnych zadań i czynności czy wrażliwość procesów na błędy. Już na tym etapie warto skorzystać z fachowego doradztwa – tak, by nie przeoczyć istotnych w specyficznej sytuacji przedsiębiorstwa uwarunkowań. Zaangażowanie ekspertów i potencjalnych dostawców we wczesnych stadiach procesu koncepcyjnego jest wartościowe także w związku z tym, że oferta rynkowa automatycznych rozwiązań transportu wewnętrznego jest szeroka i dynamicznie się rozwija. Jeśli nałożymy na to filtr specyfiki zadań transportowych realizowanych w konkretnym zakładzie – mający zasadnicze znaczenie dla tego, jakiego rodzaju sprzęt i oprogramowanie sprawdzą się najlepiej – możliwości jest wiele. Warto mieć pewność, że wybierze się najodpowiedniejszą i najbardziej opłacalną. Dlatego też w dziale Advanced Applications STILL Polska do każdego projektu podchodzimy indywidualnie i wybieramy optymalne rozwiązania, pozwalające na zabezpieczenie bieżących i przyszłych potrzeb klienta. Dla każdego z projektów obliczamy ROI. Bardzo często do fazy ofertowania i realizacji przechodzą projekty z okresem zwrotu z inwestycji krótszym niż 3 lata.

Poleć ten artykuł:

Polecamy