Rok okiem viaTOLL

Rok okiem viaTOLL

Operator systemu viaTOLL podsumował dane zebrane podczas jego działalności w 2014 roku. Dzięki przedstawionym statystykom uzyskujemy ciekawy obraz struktury transportu krajowego.Przypominamy, że viaTOLL to system poboru opłat za przejazd drogami krajowymi, ekspresowymi oraz...

Przypominamy, że viaTOLL to system poboru opłat za przejazd drogami krajowymi, ekspresowymi oraz autostradami zarządzanymi przez GDDKiA. Obecnie sieć ta liczy 2917 km, obejmując wiele tras tranzytowych między dużymi ośrodkami miejskimi. Zebrane dane statystyczne dają wgląd w sytuację na naszych drogach.

Stabilny wzrost

Jak pokazują dane systemu viaTOLL, polski rynek transportu drogowego rozwija się stabilnie, zgodnie z trendami, które obserwowaliśmy już w latach wcześniejszych. Liczba pojazdów zarejestrowanych w ramach systemu viaTOLL sukcesywnie się powiększa – z ok. 766 tys. w styczniu do ponad 843 tys. na koniec 2014 roku. W dalszym ciągu zauważalna jest również tendencja „wymiany” flot: na nowsze, bardziej ekologiczne pojazdy. Stosunkowo niewielkie zmiany nastąpiły natomiast w strukturze przewoźników korzystających z sieci dróg płatnych.

Niespodzianka z Andory

Największą grupę pojazdów zarejestrowanych w systemie viaTOLL stanowią samochody z polski (62,6%), które jednak pomimo wzrostu w ujęciu liczbowym (do 562 479), w ujęciu procentowym zanotowały spadek o 1,5 p.p. w stosunku do roku 2013.

 

Jeżeli chodzi o użytkowników zagranicznych, to wciąż najwięcej zarejestrowanych jest pojazdów niemieckich (51 980), litewskich (32 079), czeskich (28 544) oraz rosyjskich (26 363) i ukraińskich (26 438). Co ciekawe, do grona najliczniej reprezentowanych państw wśród użytkowników systemu viaTOLL dołączyła w minionym roku również Andora (12 780, wzrost o ponad 50%).

 

Przy całkowitej ilości 843 tys. pojazdów, zarejestrowanych jest 462 tys. użytkowników (firm). Wydano już ponad 1 mln 808 tys. urządzeń viaBOX.

EURO 6 rośnie

Analizując liczbę zarejestrowanych pojazdów pod względem klasy emisji spalin, widoczny jest przede wszystkim wzrost liczby samochodów o klasie EURO 6. Jeszcze na początku ubiegłego roku ich udział w rejestracjach wynosił zaledwie 0,5% (ok. 3 600), by na koniec 2014 roku wzrosnąć do 3,2% (28 457). Analogicznie, zwiększyła się również liczba zarejestrowanych pojazdów klasy EURO 5 – z 272 189 do 319 601 (wzrost o 17,4%).

 

Odnośnie niższych klas, nadal wyraźnie zauważalny jest trend spadkowy wśród pojazdów EURO 1, 2 i 3, przy równoczesnej stabilizacji klasy EURO 0. W przypadku klasy EURO 4 udział zarejestrowanych pojazdów spadł (o 0,2 p.p.), ale ilościowo wzrósł z 119 482 do 131 151.

Ile zarabia viaTOLL?

Od uruchomienia, tj. od połowy 2011 r. system viaTOLL zebrał i przekazał na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego blisko 4 mld zł. Rok 2014 to kolejny, stabilny wzrost przychodów wynikający ze zwiększającego się wolumenu przewozów oraz dalszego rozszerzania sieci dróg płatnych (o 263 km we wrześniu i październiku). W 2014 r. całkowite wpływy wygenerowane przez system wyniosły ponad 1,42 mld zł – o 20% (230 mln zł) więcej niż w 2013 roku. Jest to najlepszy wynik w dotychczasowej historii viaTOLL-a.

 

Analiza wpływów miesięcznych nadal wykazuje sezonowe wzrosty. Zaobserwowane różnice nie odbiegają jednak znacząco od średniej wynoszącej 102,5 mln zł. W minionym roku najwyższe przychody w ramach systemu viaTOLL wygenerowała autostrada A4 (370 mln zł), a w następnej kolejności – droga ekspresowa S8 (163,4 mln zł) oraz autostrada A2 (157,8 mln zł). Jeśli chodzi o drogi krajowe, największe przychody przyniosła DK92 (50,65 mln zł).

 

Dodatkowe wpływy zapewnił wzrost popularności systemu viaAUTO. Kierowcy pojazdów oraz zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej ≤ 3,5 tony mogą za jego pomocą dokonywać płatności za przejazd po państwowych autostradach płatnych. viaAUTO funkcjonuje od początku czerwca 2012 r., lecz 15 lipca 2014 r. uruchomiono na bramkach dodatkowe pasy płatności elektronicznej dla samochodów osobowych. W rezultacie, procentowy udział transakcji z wykorzystaniem urządzeń viaAUTO wzrósł w 2014 r. aż czterokrotnie – z 2% do 8%, zaś liczba wykorzystywanych viaAUTO wzrosła do prawie 20 000. W segmencie lekkim gros operacji stanowią jednak płatności dokonywane ręcznie i nie powinno się to zmienić, biorąc pod uwagę zapowiadaną likwidację bramek w przyszłości.

Poleć ten artykuł:

Polecamy