Rusza Green Designer 2023

Rusza Green Designer 2023

Konkurs Green Designer to nowy projekt Eurologistics Media Group, powstały w odpowiedzi na zmiany zachodzące w gospodarce. Rosnący wpływ zrównoważonego rozwoju i działań proekologicznych na funkcjonowanie firm sprawiły, iż postanowiliśmy powiększyć grono wyróżnień wręczanych podczas Gali Logistyki, Transportu i Produkcji o nowa nagrodę.

Kategorie zgłaszanych projektów.

W ramach programu pragniemy oceniać projekty ekologiczne w sektorach logistyki, transportu, magazynowania oraz w budownictwie obiektów przemysłowych.

Kryteria oceny projektu:

Efektywność ekologiczna

Zgłaszany projekt winien uwzględniać redukcję negatywnych oddziaływań na środowisko w sektorach transportu, logistyki, magazynowania, budowy i wyposażenia magazynów, poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Do kryteriów oceny można włączyć między innymi redukcję emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie wykorzystania źródeł energii odnawialnej, optymalizację procesów logistycznych i zwiększenie efektywności wykorzystania surowców.

Innowacyjność

Zgłaszany projekt powinien charakteryzować się oryginalnymi i innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie zrównoważonego rozwoju sektorów transportowych, logistycznych, magazynowych, budowlanych i wyposażenia magazynów, opartych na nowych technologiach. Kryteriami oceny mogą być unikalność rozwiązań, ich skuteczność oraz wartość dodana dla sektora.

Współpraca

Zgłaszany projekt może zakładać aktywną współpracę między różnymi podmiotami, w tym naukowcami, firmami z branży. Kryteriami oceny będzie jakość i efektywność takiej współpracy, stopień angażowania i partycypacji różnych grup interesariuszy oraz potencjał projektu.

Zrównoważony rozwój

Zgłaszany projekt powinien przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju sektora transportowego, logistycznego, magazynowego, budowlanego i wyposażenia magazynów, uwzględniając równowagę między rozwojem gospodarczym, społecznym i środowiskowym, a także osiągając cele zrównoważonego rozwoju np.: ESG. Kryteriami oceny mogą być między innymi zgodność z celami zrównoważonego rozwoju, uwzględnienie kwestii społecznych i ekonomicznych, a także potencjał projektu do generowania korzyści dla różnych grup.

Zachęcamy do udziału wszystkie zainteresowane podmioty. Rozdanie nagród odbędzie się podczas Gali Logistyki, Transportu i Produkcji 2023. Udział w konkursie jest bezpłatny, a wszelkie informacje i ankietę konkursową znajdą Państwo na stronie https://www.galalogistyki.pl/greendesigner

Poleć ten artykuł:

Polecamy