Siemens pomaga zachować bezpieczny dystans

Siemens pomaga zachować bezpieczny dystans

Firma Siemens opracowała unikalne rozwiązanie wspierające zachowanie dystansu w miejscu pracy, które pomaga firmom produkcyjnym planować rozmieszczenie pracowników w danym pomieszczeniu. Dzięki niemu zakłady produkcyjne są w stanie utrzymać odpowiedni poziom produkcji, jednocześnie zachowując odpowiednie standardy bezpieczeństwa.

Okoliczności związane z pandemią COVID-19 spowodowały, że wielu producentów próbując wznowić lub utrzymać działalność musi wprowadzić nowe procedury i zasady współdzielenia przestrzeni. Priorytetem jest bezpieczeństwo, więc niezwykle istotne jest właściwe zaplanowanie przemieszczania czy gromadzenia się pracowników oraz lokalizacja miejsc pracy spełniających fizyczne wymagania dotyczące odległości.

Korzystając z dedykowanego oprogramowania i sprzętu, firma Siemens stworzyła rozwiązanie, które pozwala firmom na szybkie i wydajne modelowanie interakcji między pracownikami, symulację działania linii produkcyjnej i całego zakładu. Dzięki systemom lokalizacyjnym czasu rzeczywistego SIMATIC (RTLS) firmy Siemens osoby odpowiedzialne za organizację pracy w poszczególnych firmach mogą stale mierzyć odległości między pracownikami, wizualizować w czasie rzeczywistym przemieszczanie się ludzi oraz zapisywać ruchy i interakcje w formie animacji czasowych.

Połączenie SIMATIC RTLS firmy Siemens z cyfrowym bliźniakiem rzeczywistego środowiska produkcyjnego pozwala firmom symulować przemieszczanie się pracowników, optymalizować wykorzystanie przestrzeni roboczej oraz sprawdzać efekty wykorzystania konkretnych rozwiązań związanych z bezpieczeństwem.

– Pomagamy naszym klientom stworzyć bezpieczne środowisko pracy w tych trudnych okolicznościach. Dla wszystkich jest ważne, aby zakłady produkcyjne mogły powrócić do swoich mocy przerobowych sprzed pandemii, przy zachowaniu wszelkich wymogów bezpieczeństwa – mówi Tony Hemmelgarn, prezes i dyrektor generalny Siemens Digital Industries Software. – Możliwość planowania rozmieszczenia pracowników w czasie rzeczywistym i cyfrowe symulacje pomogą firmom w utrzymaniu bezpiecznego dystansu w pracy i podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących bieżącej i długoterminowej optymalizacji produkcji.

Jak to działa?

Dla sprawnego wdrożenia rozwiązania, wszyscy pracownicy jako osobiste wyposażenie ochronne noszą znaczki, w których są umieszczone transpondery SIMATIC RTLS firmy Siemens. Dzięki temu odbiorniki RTLS mogą stale rejestrować ruchy osób znajdujących się w danym pomieszczeniu. Gdy dwóch pracowników znajduje się w sytuacji, która może stanowić pewne ryzyko (np. są w odległości mniejszej niż dozwolona), ich znaczki wyświetlają ostrzeżenie, informując ich o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji. Gromadzone dane mogą być analizowane w celu zidentyfikowania miejsc o zwiększonym ryzyku interakcji, tzw. czerwonych punktów. Wykorzystując możliwości cyfrowego bliźniaka i zebrane dane, można symulować nowe rozmieszczenie stanowisk i linii produkcyjnych (układów) lub analizować przepływ surowców czy półproduktów i modyfikować przebieg procesów (przepływów pracy), które następnie są gotowe do wdrożenia w fizycznym zakładzie.

Rozwiązanie można też skonfigurować z innymi aplikacjami, dzięki wykorzystaniu MindSphere® – opartym na chmurze, otwartym systemie operacyjnym IoT firmy Siemens – który pomaga w szybkiej, kompleksowej analizie różnych niebezpiecznych zdarzeń mogących mieć miejsce w zakładzie pracy. Jeśli okazałoby się, że któryś z pracowników jest nosicielem wirusa, można prześledzić jego interakcje z innymi pracownikami, co umożliwia szybkie powiadamianie tych, którzy mieli z nim bliski kontakt.

– Siemens opracował kompleksowe rozwiązanie, które pomaga zarządom (zarządcom) firm lepiej kontrolować działania w zakładach pracy i dbać o bezpieczeństwo pracowników, przy zachowaniu odpowiedniego poziomu produkcji, ale też zwiększać go stopniowych po ustąpieniu pandemii – podkreśla Raj Batra, dyrektor branży Digital Industries w Siemens USA. – Nasze rozwiązanie opiera się na sprawdzonych technologiach i przynosi wymierne rezultaty już w ciągu jednego do dwóch tygodni stosowania.

Zdaniem Jacka Mecheckiego, Portfolio Development Executive, – Jest to idealne narzędzie do zarządzania ryzykiem zarażenia w czasie pandemii oraz stworzenia bezpiecznych warunków pracy, szybkiego reagowania i powiadomienia osób, które miały kontakt z osobami zarażonymi. Wszystko to ma kluczowe znaczenie dla kontynuacji działalności w wypadku pojawienia się wirusa w bezpośredniej bliskości zakładu pracy lub w nim samym.

Poleć ten artykuł:

Polecamy