SUUS uruchomił nową platformą zakupową

SUUS uruchomił nową platformą zakupową

Rohlig SUUS Logistics uruchomił wirtualną platformę zakupową. Ułatwi ona zarządzanie całym procesem zakupowym, poprawi jego efektywność oraz usprawni komunikację z partnerami biznesowymi SUUSa w obszarze dostaw produktów i usług. Ponadto narzędzie zwiększy transparentność procesu i pozwoli na sprawną weryfikację dostawców, przez co wpisuje się w działania największego polskiego operatora w obszarze ESG.

Platforma zakupowa SUUSa to innowacyjne i dedykowane rozwiązanie wspierające proces zakupowy na każdym jego etapie. Umożliwia ona publikację zapytań ofertowych, składanie propozycji przez partnerów biznesowych oraz prowadzenie negocjacji, również z pomocą aukcji elektronicznych. Pozwala ona także monitorować, raportować i analizować niemal wszystkie dane dotyczące procesów zakupowych. Dostęp do niej mają zarówno pracownicy SUUSa, jak i partnerzy biznesowi zaproszeni do postępowania ofertowego, dlatego jest również narzędziem komunikacji między nimi.

– W ramach transformacji procesów zakupowych rezygnujemy z administracyjnej obsługi zamówień i przechodzimy do wyższego poziomu strategicznego, czyli zarządzania kategoriami zakupowymi zależnie od złożoności rynku i krytyczności zakupu. Platforma pozwala nam ujednolicić, uprościć i przyspieszyć proces zakupów, co ma realny wpływ na zwiększenie naszej efektywności oraz optymalizację kosztów. Dzięki nowemu narzędziu jesteśmy też w stanie znacząco podnieść konkurencyjność i niezawodność naszego łańcucha dostaw. Zwiększając transparentność procesu zakupowego, zwiększamy wiarygodność SUUSa jako długoterminowego i rzetelnego partnera biznesowego – podkreśla Agnieszka Małecka, Procurement & Administration Director, Rohlig SUUS Logistics.

Wdrożenie platformy zakupowej wpisuje się w działania SUUSa w obszarze zrównoważonego rozwoju, w aspekcie ładu korporacyjnego. Narzędzie zwiększa transparentność procesu, a także pozwala na sprawną weryfikację kontrahentów operatora logistycznego pod kątem zgodności z Kodeksem postępowania dla Partnerów Biznesowych Grupy ROHLIG SUUS, m.in. w obszarze etyki biznesowej czy działań pro-środowiskowych. W strategii ESG SUUS wyznaczył cel weryfikacji wszystkich swoich partnerów biznesowych do 2025 r.

Platforma zakupowa jest dostępna w języku polskim i angielskim. Aby z niej korzystać, wystarczy dokonać darmowej rejestracji, wchodząc na stronę: https://suus.logintrade.net/index.php. Projekt powstał we współpracy z firmą consultingową PROFITIA Management Consultants, która wspierała Rohlig SUUS Logistics w opracowaniu specyfikacji platformy, procesie wyboru i wdrożenia narzędzia.

– SUUS, chcąc rozwijać funkcję zakupową, postawił na pogłębioną analizę strategiczną kategorii, analizę rynku dostawców i rozwój kompetencji zakupowych. Jako doradca specjalizujący się w obszarze zakupów, współpracowaliśmy z zespołem SUUSa w ramach opracowania nowego podejścia do procesu zakupowego, rozwoju kompetencji zakupowych oraz wyboru i wdrożenia platformy zakupowej. Wspólnie przeprowadziliśmy pierwsze postępowania zakupowe wg najlepszych praktyk. Kibicujemy SUUS przy opracowywaniu i wdrażaniu kolejnych strategii kategorii. Rynek dostawców pozytywnie zareagował na profesjonalizację zakupów polskiego operatora, co oznacza, że ta zmiana idealnie wpisuje się w misję firmy „One step ahead”! – podsumowuje Monika Osiecka, Dyrektor, PROFITIA.

Poleć ten artykuł:

Polecamy