Wdrożenie APS 4FACTORY w branży meblarskiej

Wdrożenie APS 4FACTORY w branży meblarskiej

Firmy z branży meblarskiej często wytwarzają po kilkaset tysięcy wyrobów gotowych rocznie realizując po kilkadziesiąt zleceń produkcyjnych dziennie. Głównym wyzwaniem dla nich jest bardzo czasochłonna i skomplikowana obsługa procesu planowania, która często pochłania wiele godzin, by stworzyć odpowiedni harmonogram produkcji. Tradycyjne narzędzia planistyczne reagują z dużym opóźnieniem na zmiany w dostępności materiałów i nie uwzględniają ograniczeń takich jak zasoby czy technologie. Wówczas prognozy mijają się z osiągalnymi terminami, co prowadzi do braku terminowości realizacji zleceń produkcyjnych.

Rozwiązaniem, które radzi sobie z powyżej opisanymi problemami są systemy klasy APS 4Factory (ang. Advanced Planning and Scheduling). Producenci mebli, którzy zdecydowali się je wdrożyć najczęściej uzyskują następujące kluczowe korzyści:

 • Redukcję opóźnionych zleceń już po 90 dniach od wdrożenia
 • Redukcję zapasów magazynowych poprzez skalkulowany odpowiednio przy harmonogramowaniu zapas bezpieczeństwa oraz liczbę półproduktów
 • Zminimalizowanie ilości przezbrojeń przez optymalne wykorzystanie zasobów produkcyjnych
 • Zmniejszenie ilości czasu poświęconego na tworzenie harmonogramu, ponieważ system pozwala planistom skoncentrować się na bieżącej pracy i szybkim reagowaniu na nieoczekiwane zdarzenia.

W zależności od rodzaju procesu produkcyjnego uzyskiwane są również inne efekty poprawiające efektywność produkcji takie jak:

 • Optymalizacja pracy linii (np. lakierniczej) pod kątem przydzielanych zleceń, grupowanie ich wg partii posiadającej ten sam atrybut (np. kolor)
 • Zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów produkcyjnych poprzez np. uwzględnienie wymaganych przerw technologicznych, np. między nakładaniem warstw lakieru
 • Szybka wymiana danych z aplikacjami produkcyjnymi np. do rozkroju płyt, wiercenia itp.
 • Zwiększenie efektywności wykorzystania materiałów, surowców (np. w dziale rozkroju płyt), dobieranie zleceń pod kątem wykorzystania materiałów
 • Skrócenie czasu wprowadzania danych kontroli materiałowej – automatyzacja tego procesu
 • Generowanie harmonogramu w krótkim czasie oraz szybka reakcja na nieplanowane zamówienia
 • Zmniejszenie wartości produkcji w toku oraz usprawnienie przepływu materiałów
 • Ułatwienie pracy planistów oraz lepsza współpraca pomiędzy działami i podniesienie poziomu obsługi klientów zewnętrznych

O sile APS 4Factory świadczy fakt, że potrafi łatwo zaplanować ponad 20 000 pilnych operacji w każdej dowolnej chwili, zminimalizować czasy przezbrojeń dla 15 różnych atrybutów, czy też określić możliwą datę wysyłki z dokładnością do okresów pojedynczego dnia. Rozwiązanie pozwala na uwzględnienie np. wielkości arkusza materiału, wykończenia, gatunku, rodzaju produktu, ograniczenia prasy i dodatkowych specyficzne wymagania klientów. Dodatkowo umożliwia integrację z większością systemów ERP 4Factory oraz innych systemów związanych z produkcją np. rejestracją postępu produkcji SFC 4Factory.

Krótki opis przybliżający możliwości rozwiązania APS 4Factory można znaleźć na https://www.dsr.com.pl/planowanie-produkcji-aps/

Poleć ten artykuł:

Polecamy