Webfleet Solutions uzyskuje certyfikat ISO 14001:2015

Webfleet Solutions uzyskuje certyfikat ISO 14001:2015

Webfleet Solutions, jeden z wiodących na świecie dostawców usług telematycznych, wchodzący w skład grupy Bridgestone, uzyskał certyfikat ISO 14001:2015. ISO 14001:2015 to norma zarządzania środowiskowego opracowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). Zapewnia ona międzynarodowe ramy, pomagając organizacjom minimalizować ich wpływ na środowisko oraz przestrzegać obowiązujących przepisów i regulacji.

–  W ramach Naszej Zielonej Misji, staramy się budować bardziej zrównoważoną przyszłość mobilności poprzez obniżanie własnego śladu węglowego i pomaganie naszym klientom w obniżaniu emisji dwutlenku węgla –  mówi Jan-Maarten de Vries, CEO Webfleet Solutions i Bridgestone Mobility Solutions.

–  Nieustannie przyglądamy się całemu cyklowi życia naszych produktów i usług oraz temu, jak wpływa on na globalne środowiska, w których one funkcjonują. Certyfikat ISO 14001:2015 odzwierciedla nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój, a także ocenia poprawność procesów i najlepszych wdrażanych praktyk, aby nasza działalność była bardziej wydajna i przyjazna otoczeniu.

Jednym z przykładów jest uruchomiona niedawno przez Webfleet Solutions inicjatywa mającą na celu znaczne zmniejszenie wykorzystania plastiku w opakowaniach sprzętu. W rezultacie, wykorzystanie plastikowych zabezpieczeń spadło aż o 96 procent.

Webfleet Solutions współpracuje również z międzynarodową organizacją pozarządową Justdiggit, aby zrównoważyć emisję dwutlenku węgla w łańcuchu dostaw i zakładach, wspierając projekty ponownego zalesiania w Afryce. Z Justdiggit Webfleet Solutions zainwestowała w zalesianie obszaru Tanzanii czterokrotnie większego niż centrum Amsterdamu, co zaowocowało pochłonięciem 51.800 ton CO2 poprzez zasadzenie ponad 130.000 drzew.

Dzięki niedawno uruchomionej platformie Green Your Fleet, Webfleet Solutions umożliwia również swoim klientom przyłączenie się do programu zalesiania. Platforma pozwala klientom w prosty sposób obliczyć szacunkową roczną emisję CO2 na podstawie wielkości floty i typów pojazdów. Następnie mogą oni zdecydować się na kompensację emisji, wspierając Justdiggit i wywierając realny pozytywny wpływ na klimat, przyrodę i ludzi.

–  Nasze rozwiązania do zarządzania flotą już teraz pomagają klientom zmniejszyć ich wpływ na środowisko – na przykład poprzez monitorowanie paliwa w celu poprawy jego zużycia, analizowanie zachowań kierowców w celu promowania bardziej ekologicznego stylu jazdy oraz dbanie o wybór optymalnej trasy w celu ograniczania emisji – mówi De Vries. –  Platforma Green Your Fleet daje możliwość pójścia jeszcze o krok dalej i włączenia się w Naszą Zieloną Misję.

Poleć ten artykuł:

Polecamy