Wpływ COVID-19 na cyfryzację flot dostawczych w Polsce i w Europie – nowe dane od Webfleet Solutions

Wpływ COVID-19 na cyfryzację flot dostawczych w Polsce i w Europie – nowe dane od Webfleet Solutions

Firma Webfleet Solutions przeprowadziła badanie ankietowe wśród 1050 osób zarządzających flotami dostawczymi w firmach europejskich, aby ocenić wpływ pandemii COVID-19 na digitalizację działalności związanej z funkcjonowaniem flot. Jak wynika z badania, od wybuchu pandemii 74 proc. flot wdrożyło nowe rozwiązania cyfrowe, z czego w Polsce ten odsetek wyniósł 69 proc. Z kolei prawie wszyscy badani – 97 proc. – zgodzili się, że ta inwestycja pomogła im w prowadzeniu działalności w trakcie pandemii.

– Decyzje o przyspieszeniu procesu cyfryzacji w tych trudnych czasach są w pełni zrozumiałe. Dzięki temu floty uzyskują większą efektywność, co jest istotne m.in. ze względu na rosnącą konkurencję i zwiększające się wymagania klientów. Digitalizacja pozwoliła także na dostosowanie się do nowego reżimu sanitarnego i znaczne ograniczanie zachorowań wśród pracowników – mówi Dariusz Terlecki, Sales Director Poland & EE w Webfleet Solutions. Głównym powodem, dla którego floty zdecydowały się na cyfryzację, była poprawa wydajności (51 proc.). Dwie pozostałe ważne kwestie to minimalizacja kontaktu fizycznego (48 proc.) i poprawa standardów bezpieczeństwa (41 proc.), co odzwierciedla środki ostrożności, podjęte przez menedżerów flot w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

Tezę, że bardzo istotnym impulsem do digitalizacji była minimalizacja kontaktów społecznych, zdają się potwierdzać również wyniki badania dotyczące wyboru konkretnych rozwiązań. Wśród najpopularniejszych z nich znalazł się podpis cyfrowy (57 proc.), dokumentacja cyfrowa (53 proc.) oraz aplikacje mobilne (52 proc.). – Potwierdza to zasadność digitalizacji, jako środka zabezpieczającego floty przed wirusem i zwiększającego ich wydajność. Warto podkreślić, że telematyka ma tutaj wiele do zaoferowania, automatyzując wiele manualnych zadań, ale także umożliwiając zdalny monitoring i zarządzanie całą flotą praktycznie z dowolnego miejsca i urządzenia – mówi Dariusz Terlecki.

Badanie pokazuje, że digitalizacja pomaga w bezpośredni sposób zaradzić skutkom COVID-19. Wśród zaobserwowanych przez menedżerów flot zmian, rzutujących na funkcjonowanie ich firm w czasie pandemii, były m.in. wzrost kosztów paliwa (59 proc.), zwiększony poziom stresu u kierowców (58 proc.), ale także wzrost liczby klientów (57 proc.). Te zmiany korelują z benefitami, jakie zdaniem menedżerów przynosi cyfryzacja. Najważniejszą wymienianą przez nich korzyścią był wzrost satysfakcji klientów (82 proc.). Na drugim miejscu znalazła się poprawa samopoczucia kierowców (74 proc.), a na trzeciej pozycji redukcja kosztów operacyjnych (68 proc.).

Duże firmy są bardziej świadome korzyści z cyfryzacji. Według danych z badania tylko 59 proc. firm z flotą liczącą 1-10 pojazdów zaimplementowało nowe rozwiązania cyfrowe, podczas gdy na takie działania zdecydowało się ponad 80 proc. firm z flotami liczącymi 51 lub więcej pojazdów. Jako główne powody rezygnacji z tych inwestycji ankietowani podawali koszty (30 proc.), wystarczającą ilość wdrożonych rozwiązań cyfrowych (28 proc.) oraz brak czasu i zasobów (24 proc.).

– Digitalizacja jest dobrym rozwiązaniem także dla mniejszych flot – mówi Dariusz Terlecki. – Choć początkowy koszt inwestycji ma znaczenie, ważne jest również, aby rozważyć oszczędności i korzyści w dłuższej perspektywie. Biorąc za przykład rozwiązania telematyczne, które: pomagają flotom ograniczyć zużycie paliwa, obniżyć koszty konserwacji i utrzymać wysoką wydajność, a dzięki możliwościom dzierżawy sprzętu i stosunkowo niskim abonamentom, to koszt inwestycji jest niewysoki i zwraca się w przeciągu 6-9 miesięcy. W ten sposób mniejsze firmy mogą znacząco poprawić swoją konkurencyjność – dodaje Dariusz Terlecki.

Wyniki badania dotyczą okresu od pojawienia się pierwszych przypadków COVID-19 w Europie do sierpnia 2021 r., kiedy to ankieta została przeprowadzona.

Poleć ten artykuł:

Galeria zdjęć do artykułu

Polecamy