Wyniki Grupy PKP Cargo za 2015 rok

Wyniki Grupy PKP Cargo za 2015 rok

W 2015 r. Grupa PKP CARGO przewiozła ponad 116 mln ton towarów (+5% rdr) oraz wykonała pracę przewozową na poziomie blisko 30 mld tkm (+3% rdr).

Przewozy realizowało pięć podmiotów z grupy kapitałowej: PKP CARGO, PKP CARGO SERVICE oraz trzech przewoźników wchodzących w skład należącej do PKP CARGO Grupy AWT, działających w Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Na uzyskane wyniki znaczący wpływ miał rozwój przewozów poza granicami Polski, które wyniosły łącznie 12 mln ton i 1,6 mld tkm. W ujęciu rocznym oznacza to wzrost odpowiednio o 344% i 336%.

 

Udział Grupy PKP CARGO w polskim rynku kolejowych przewozów towarowych wyniósł w 2015 r. 55,8% pod względem pracy przewozowej i 47,7% pod względem masy. Na przewozy PKP CARGO wpływ miały bardzo wymagające okoliczności rynkowe, w szczególności silnie kurczący się rynek kruszyw oraz kryzys branży węglowej.

 

Pomimo zawirowań na rynku, w 2015 r. przychody Grupy PKP CARGO wyniosły 4,55 mld zł (+7% rdr), przy kosztach operacyjnych na poziomie 4,5 mld zł (+8% rdr). Do 705 mln zł (+40% rdr) wzrósł w ujęciu rocznym wynik EBITDA, a zysk netto wyniósł 31 mln zł (-60% rdr). Wynik ten obciążyły jednorazowy odpis z tytułu utraty wartości aktywów w wysokości 177 mln zł. Nie ma on żadnego wpływu na sytuację płynnościową spółki.

Lokomotywą intermodal

Najdynamiczniej rozwijającą się częścią rynku towarowych przewozów kolejowych w Polsce są przewozy intermodalne. W ubiegłym roku Grupa PKP CARGO wykonała w tym segmencie rynku ponad 2 mld tkm (+11% rdr), z czego na samo PKP CARGO przypadło 1,93 mld tkm (+5% rdr). Przewozy intermodalne rosły szczególnie w czwartym kwartale – Grupa zwiększyła pracę przewozową w tym segmencie o 31%, a PKP CARGO o 19% w porównaniu do ostatnich trzech miesięcy 2014 r. W związku z licznymi inwestycjami w przewozy kombinowane (infrastruktura, tabor) oraz rozwojem produktów, PKP CARGO liczy na dalsze wzrosty w tej grupie towarowej.

 

Dla przewoźników towarowych szansą na zwiększenie skali działalności w obiecującym segmencie intermodalnym jest połączenie kolejowe Chin z Europą, tzw. Nowy Jedwabny Szlak. Grupa PKP CARGO bierze udział w realizacji tego projektu, współtworząc blisko 20 połączeń tygodniowo wzdłuż linii Wschód-Zachód i transportując kontenery od granicy z Białorusią do Niemiec, Holandii oraz krajów Europy Południowej, a także w odwrotnym kierunku.

 

Wzmocnieniu pozycji PKP CARGO w segmencie intermodalnym służyły przeprowadzone w 2015 r. kluczowe inwestycje infrastrukturalne i taborowe. Już dziś Grupa PKP CARGO dysponuje rozbudowaną siatką terminali intermodalnych w Polsce i Czechach. Odpowiadając na potrzeby rynku, w 2015 r. PKP CARGO powiększyło za blisko 7 mln zł nowoczesny terminal kontenerowy w Poznaniu Franowie, codziennie przeładowujący kontenery transportowane między północą a południem kraju, oraz rozpoczęło rozbudowę strategicznego terminala intermodalnego w Paskowie pod Ostrawą. To obiekt obsługujący m.in. zagłębie samochodowe w Czechach, Słowacji i południowej Polsce. Bazując na tych aktywach, największy polski operator oferuje klientom rozwiązania logistyczne dostosowane do ich potrzeb (m.in. pociągi operatorskie, przewozy promowe, transgraniczne, obsługę w systemie „door to door”).

 

W 2015 r. PKP CARGO podpisało historyczną umowę na zakup za 330 mln zł 15 lokomotyw wielosystemowych do obsługi ruchu transgranicznego. To pojazdy umożliwiające przewóz towarów przez obszar kilku państw bez zmiany lokomotywy. Pierwsze sześć nowych maszyn już rozpoczęło obsługę połączenia na linii Polska-Niemcy. Kolejne będą wykorzystywane do przewozów węgla, kontenerów, samochodów i innych towarów do Holandii, Austrii, Czech, Słowacji i Węgier.

Poleć ten artykuł:

Polecamy