Wzrost PKB powyżej 5 procent

Wzrost PKB powyżej 5 procent

GUS przekazała szybki szacunek produktu krajowego brutto za III kwartał 2021 r. Wzrost PKB przekraczał 5 procent i analitycy liczą na to, że podobny wynik uda się uzyskać w podsumowaniu całego roku.

Według szybkiego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w III kwartale 2021 roku zwiększył się realnie o 5,1 % rok do roku, wobec spadku o 1,5% w analogicznym okresie 2020 r.

W III kwartale 2021 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2015) wzrósł realnie o 2,1% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 5,3%. PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 5,1% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

Źródło: GUS

Dział analiz Pekao zwraca uwagę, że W III kw. 2021 polski PKB ponownie zbliżył się do trendu sprzed pandemii. Na tle UE to bardzo dobry wynik – Włochy są na poziomie z 2016r., a Niemcy na poziomie z 2019r. Pędząca gospodarka nadal będzie jednak wywoływać trend inflacyjny.

Poleć ten artykuł:

Polecamy