Zaawansowane planowanie w rafineriach

Zaawansowane planowanie w rafineriach

Na współczesnym, zmiennym rynku, aby osiągnąć maksymalną rentowność, rafinerie muszą podejmować szybkie, dokładne i optymalne decyzje planistyczne. Planiści w rafineriach mierzą się z wieloma wyzwaniami, uwzględniając m.in. dobór surowca, zmienność cen, działanie procesów i...

Muszą oni jak najszybciej reagować na rozbieżności między planem i harmonogramem, podejmując w pełni korzystne decyzje dotyczące łańcucha dostaw i wykorzystując nowo dostępne surowce, takie jak produkty z światowych zasobów łupków. Wyścig ku maksymalnej rentowności właśnie się rozpoczął.

 

W jaki sposób menedżerowie w rafineriach i planiści mogą w sposób właściwy reagować na tę presję, decydując o tworzeniu najbardziej dochodowych planów operacyjnych, analizując jeszcze więcej scenariuszy w krótszym niż kiedykolwiek dotąd czasie, oceniając ograniczenie koszyka zasobów surowcowych poprzez ustalanie optymalnego globalnie planu? Niewątpliwie ważną rolę odgrywa tu czas działania. Wyposażenie planistów w zaawansowane narzędzia harmonogramowania pomaga uzyskać korzystne decyzje planistyczne szybciej, niż można to było sobie wyobrazić jeszcze kilka lat temu. Firmy mogą teraz wykonywać więcej zadań i oceniać kilka scenariuszy jednocześnie szybciej niż miało to miejsce kiedykolwiek wcześniej, dzięki zastosowaniu przetwarzania równoległego.

Podniesienie standardów planowania dostaw ropy naftowej

Wraz ze wzrostem wymagań dotyczących rentowności oraz zwiększającą się zmiennością otoczenia gospodarczego w przemyśle rafineryjnym, coraz więcej osób w organizacji zaczęło dążyć do większego dostępu do danych generowanych przez planistów, ułatwiających im podejmowanie świadomych decyzji biznesowych. Dostarczając załodze właściwe oprogramowanie pomagasz sprostać temu wyzwaniu, nie tylko umożliwiając nawet mniej doświadczonym pracownikom odpowiedzialnym za planowanie szybko stać się skutecznymi planistami, ale także sprawisz, że prościej im będzie dotrzeć z wynikami ich pracy do innych osób w organizacji.

Coraz więcej osób w organizacji zaczęło dążyć do większego dostępu do danych generowanych przez planistów, ułatwiających im podejmowanie świadomych decyzji biznesowych.

Wiele rafinerii może przenieść planowanie na wyższy poziom, skracając czas przestojów, zmniejszając ryzyko i udoskonalając zarządzanie magazynami i przyczynić się w ten sposób do zwiększenia rentowności zakładu. Dzięki najlepszym narzędziom firmy mogą bardziej stabilnie prowadzić swoją działalność, upraszczając koszyk surowców, co skutkuje poprawą ogólnej rentowności. Porównując zaawansowane narzędzia planistyczne do standardowych rozwiązań wymienić można trzy główne korzyści wiążące się ich z wykorzystaniem:

  • wydajność: szybsza analiza większej liczby scenariuszy
  • stabilność: prostsza ocena koszyka surowców
  • optymalizacja: łatwe określenie globalnego optimum dla najlepszego możliwego rozwiązania

Szybki efekt

Rafinerie chcą obniżyć swoje koszty pozyskiwania surowców, korzystając z nowych technik pozwalających analizować dostępne opcje. Koszty ropy pozostają relatywnie wysokie w stosunku do cen produktów gotowych i to wywiera presję na marże. Z biegiem czasu większość rafinerii zmuszona została do poszerzania swoich zasobów surowcowych o łupki w celu obniżenia średniego kosztu pozyskania surowców i zwiększenia marż rafineryjnych.

 

W przypadku wielu rafinerii wdrożenie zaawansowanego oprogramowania do planowania, poza standardowymi aplikacjami, przyczyniło się do znacznych zysków. Jest to szczególnie ważne dla rafinerii, które mają dostęp do urządzeń przybrzeżnych, obsługujących w znaczącym stopniu wyładowanie surowców, a także zmagających się ograniczeniem tankowania. W takiej sytuacji redukcja koszyka surowców może pomóc zmniejszyć problemy ogólne związane z zaopatrzeniem w ropę i logistyką.

 

Zaawansowane oprogramowanie do optymalizacji planowania daje większe możliwości niż standardowe narzędzia. Przykładowo, dzięki zmniejszeniu wolumenu przechowywanego i przetwarzanego surowca planista może zredukować zapasy magazynowe i związanie z nimi koszty i zaproponować bardziej rentowne surowce w postaci łupków. Jedna z czołowych rafinerii dzięki takiej gospodarce surowcowej uzyskuje oszczędności rzędu 15 do 20 centów za baryłkę.

 

Dzięki narzędziom pracy grupowej i zaawansowanego planowania możliwe jest tworzenie harmonogramów szybciej i w prostszy sposób. Dostępna jest wizualizacja i analiza wielu scenariuszy dla zakładów produkcyjnych, dzięki czemu możliwe jest podejmowanie bardziej korzystnych decyzji. Narzędzia te niejako “odczarowują” proces planowania, zapewniając klarowny dostęp do danych dzięki prostemu w użyciu interfejsowi na wspólnej platformie dostępnej dla wszystkich kluczowych interesariuszy.

Zawansowane testowanie

Dzięki najnowszym narzędziom do zaawansowanego planowania firmy mogą osiągać przewagę konkurencyjną szybciej reagując na zapytania od traderów mogących dzięki temu łatwiej ocenić różne opcje dostaw surowcowych. Takie połączenie funkcjonalności pozwala traderom interpretować dane i dzielić się swoimi spostrzeżeniami z kluczowymi interesariuszami w całej organizacji. Narzędzia te zawierają obecnie także rewolucyjne możliwości zarządzania testowaniem planów, sprawiające, że testowanie jest teraz łatwiejsze niż kiedykolwiek i pozwala na dodawanie, modyfikowanie i ponowne wykorzystywanie wcześniej realizowanych scenariuszy. Umożliwia to planistom rafinerii dostarczanie bardziej dokładnych planów przyczyniających się do osiągania większych zysków. Dodatkowo oprogramowanie to umożliwia wykorzystanie zarówno liniowego, jak i nieliniowego modelowania oraz stosowania ograniczeń pozwalających jeszcze dokładniej, niż było to kiedykolwiek wcześniej możliwe, odwzorować pracę zakładów i ich działanie.

Uruchomienie analizy jednego przypadku wielokrotnie dla różnych warunków początkowych pozwala użytkownikom łatwiej wyeliminować optimum lokalne i zidentyfikować optimum globalne.

Dzięki oprogramowaniu do zaawansowanej optymalizacji planowania rafinerie mogą dokonać oceny kilku scenariuszy jednocześnie w czasie krótszym, niż w wypadku stosowania tradycyjnych metod. Krótszy czas weryfikacji scenariuszy prowadzi do szybszej analizy, co skutkuje lepszym podejmowaniem decyzji. Kolejną korzyścią jest zdolność do szybkiego określenia, jaka ilość surowca możliwa jest do wyeliminowania przy minimalnym wpływie na funkcję celu. Pozwala to planistom ograniczyć zapasy oraz zredukować koszty poprzez zaproponowanie bardziej rentownych surowców łupkowych. Planista może łatwiej zweryfikować, czy: uzyskane optimum ma charakter lokalny czy globalny.

 

Wykorzystanie możliwości przetwarzania równoległego i wielokrotnego powtarzania optymalizacji umożliwia zastosowanie wielu procesorów na jednym komputerze do uruchomienia wielu scenariuszy równolegle. Uruchomienie analizy jednego przypadku wielokrotnie dla różnych warunków początkowych pozwala użytkownikom łatwiej wyeliminować optimum lokalne i zidentyfikować optimum globalne, co prowadzi do podejmowania bardziej świadomych decyzji.

 

Wielu klientów korzystających z oprogramowania do zaawansowanego planowania poza tym, że uzyskuje szybsze rozwiązania problemów, osiąga dodatkowe oszczędności w wysokości 10 centów za baryłkę. Oto przykłady pozytywnych opinii klientów:

  • W przypadku globalnego koncernu z obrotami rzędu 39 mld dolarów ważną korzyścią było skrócenie czasu odpowiedzi na zapytanie tradera w Singapurze z czterech godzin do zaledwie 14 minut.
  • Przedstawicielowi globalnej firmy zajmującej się przetwórstwem ropy i gazu udało się skrócić czas 300 przebiegów analizy przypadków z 3,5 godziny do 12 minut.

Krok w przyszłość

Lepsza wydajność planowania zapewnia wyższą rentowność. Obecnie firmy mogą osiągnąć kolejny poziom rozwoju planowania w rafinerii dzięki liczącym się na rynku aplikacjom, oprogramowaniu, które pozwala uzyskać najlepsze wyniki. Wahania cen surowca i produkcji sprawiają, że trudno jest przewidzieć marże. Aby pozostać konkurencyjnym, należy wyposażyć zarówno doświadczonych, jak i początkujących planistów w rafinerii w intuicyjne, dynamiczne rozwiązania, które integrują i optymalizują planowanie oraz harmonogramowanie w całym łańcuchu dostaw.

 

Reasumując całość: krótszy czas realizacji obliczeń prowadzi do szybszych analiz i konsekwentnie – lepszych decyzji. Korzystniejsze decyzje oznaczają wyższą rentowność netto. Aby osiągnąć przewagę konkurencyjną w tym wyścigu, należy być “szybkim i wściekłym”. Nadszedł czas, by pójść dalej i przenieść planowanie na wyższy poziom

Poleć ten artykuł:

Polecamy