Zrównoważony rozwój w transporcie

Zrównoważony rozwój w transporcie

„Redukowanie śladu węglowego to ważny element strategii działania, wymuszany nie tylko przez przepisy, ale także przez rosnącą świadomość konsumentów i zarządzających biznesami. W Webfleet wierzymy w moc innowacyjnych rozwiązań telematycznych wspierających przedsiębiorstwa na drodze do zeroemisyjnego transportu” – mówi Dariusz Terlecki, Regional Director Poland & EE z firmy Webfleet.

Podczas debaty „Biznes społecznie odpowiedzialny w świetle zamówień publicznych” na konferencji Poznań o Zamówieniach Publicznych, na Międzynarodowych Targach Poznańskich, Dariusz Terlecki, Regional Director Poland & EE w Webfleet, mówił o zrównoważonym rozwoju, transporcie zeroemisyjnym oraz o tym jak organizacje publiczne mogą obniżać swój ślad węglowy.

Transport zeroemisyjny

Transport zeroemisyjny wiąże się z redukcją emisji CO2, o redukcję, której firmy muszą dbać. „Redukcję emisji można osiągać na wiele sposobów. Pierwszym z nich jest optymalizacja tras i wykorzystania floty, polegająca między innymi na ograniczeniu pustych przebiegów i wyeliminowaniu niepotrzebnych kilometrów. Następnie należy obniżyć zużycie paliwa poprzez wprowadzenie bardziej ekonomicznego i przyjaznego dla środowiska stylu jazdy. Trzecią kwestią jest utrzymanie dobrego stanu i ciśnienia opon. Powolne spadki ciśnienia w oponach skutkują wzrostem zużycia paliwa. Co ciekawe, wciąż około 20% opon w pojazdach użytkowych poruszających się po drogach ma zbyt niskie ciśnienie. W skali całej floty te procenty mogą oznaczać setki zaoszczędzonych tysięcy na paliwie.” – powiedział Dariusz Terlecki.

Może się jednak okazać, że kontrola wymienionych czynników wymaga od menadżerów i kierowców poświęcenia ogromnej ilość czasu i wysiłku. Z pomocą przychodzą najnowsze systemy telematyczne do zarządzania flotą, które usprawniają te działania. „Za pomocą systemu telematycznego możliwe jest nie tylko wskazanie optymalnej trasy, ale także zoptymalizowanie sekwencji realizacji zamówienia, co pozwala maksymalnie skrócić czas przejazdu i zmniejszyć zużycie paliwa. Dzięki telematyce, można mieć również ogromny wpływ na ten czynnik poprzez wykorzystanie rozwiązań do monitorowania stylu jazdy kierowców, oceniania ich, dzielenia się wskazówkami i uczenia odpowiednich sposobów prowadzenia pojazdu.” – powiedział Terlecki. „Przykładowo, rozwiązanie OptiDrive 360 zapewnia bieżący monitoring stylu jazdy w zakresie 8 podstawowych parametrów określających wydajność i ekonomiczność jazdy, takich jak prędkość, jazda na biegu jałowym, gwałtowne hamowanie, zachowanie stałej prędkości, zużycie paliwa, prędkość ekologiczna czy toczenie się pojazdu. System nie tylko dokonuje pomiaru i oceny stylu jazdy. Poprzez aktywny coaching, umożliwia również działania naprawcze i skuteczną naukę nawyków ekonomicznej jazdy. W swojej ofercie mamy także systemy TPMS, które wykorzystują czujniki umieszczone na każdej oponie, identyfikują potencjalne problemy i na bieżąco dostarczają informacji do menedżera floty i kierowcy o poziomie ciśnienia i temperatury, co również ułatwia kontrolę.”

Uwzględniając powyższe aspekty, dzięki zaawansowanym systemom telematycznym można zredukować zużycie paliwa oraz emisję CO2, oszczędzając tym samym czas i zasoby. Telematyka zapewnia pełen wgląd w zużycie paliwa, wykorzystanie pojazdów, planowanie tras i wiele więcej. Z danych klientów Webfleet wynika, że dzięki takim rozwiązaniu bardzo szybko można zredukować koszty zużycia paliwa o 20% i pozytywnie wpłynąć na środowisko.

Elektryfikacja flot

Europejskie prawo wyznaczyło obowiązkowy cel klimatyczny: redukcję emisji CO2 w Unii Europejskiej o co najmniej 55% do 2030 roku. Mowa tu o pakiecie regulacji „Fit for 55”, który nakłada na branżę transportową rygorystyczne normy emisji CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych. Pod wpływem tych regulacji, menadżerowie flot coraz częściej rozważają wprowadzenie pojazdów elektrycznych.

„Floty elektryczne są najważniejszym krokiem na drodze do transportu zeroemisyjnego. Jest to obszar, na którym skupiamy swoje działania. W Webfleet pomagamy firmom przejść z pojazdów spalinowych na pojazdy elektryczne, udostępniając raport dotyczący elektryfikacji, który ocenia obecną flotę pojazdów i określa, które z nich można przekształcić w modele elektryczne. Wspieranie elektryfikacji flot to jeden z naszych priorytetów.” – mówi Terlecki. Elektryfikacja floty to nie tylko element zrównoważonego biznesu, ale także oszczędności paliwa i kosztów serwisowania, ponieważ pojazdy elektryczne mają mniejszą liczbę części.

W 2021 roku firma Webfleet przeprowadziła badanie w obszarze elektryfikacji floty. Analiza danych ze 100 tysięcy pojazdów flotowych należących do 5000 klientów działających na większości rynków europejskich (głownie floty dostawcze i pasażerskie) pokazała, że 61% pojazdów komercyjnych w Europie mogłoby zostać zastąpionych elektryczną alternatywą. Według uzyskanych danych Wielka Brytania i Holandia to kraje o najwyższym potencjale elektryfikacji. W obu tych krajach 70% pojazdów z flot mogłoby zostać zelektryfikowanych, za nimi znajdują się Francja (67%) i Niemcy (61%). Należy jednak wziąć pod uwagę, że wskazane kraje o najwyższym potencjale elektryfikacji odznaczają się również najwyższą dostępnością punktów ładowania.

„Dla Polski ten odsetek jest niższy i wynosi 49% pojazdów. Aktualna sytuacja makroekonomiczna nie sprzyja formułowaniu odważnych, długofalowych strategii flotowych, ale to nie znaczy, że firmy o tym nie myślą. Widzimy to zresztą na naszej platformie telematycznej. Liczba elektrycznych samochodów podłączonych do naszej platformy w przeciągu ubiegłego roku wzrosła dwukrotnie, a liczba klientów korzystających z raportów gotowości do elektryfikacji floty w okresie od marca do lipca (czyli w okresie największej presji związanej z podwyżką cen paliw) wzrosła o 300%.” – dodaje Terlecki.

Rozwiązania telematyczne

Webfleet jako wiodący w Europie dostawca rozwiązań do zarządzania flotą, skoncentrowany jest na wykorzystaniu pełnego potencjału danych flotowych, którego misją i mottem przewodnim działania jest dostarczanie zrównoważonych rozwiązań dla mobilności.

„Celem wprowadzanych przez nas rozwiązań jest pomoc flotom komercyjnym na każdym etapie transformacji w kierunku zeroemisyjności – od planowania wprowadzenia EV (raporty gotowości do elektryfikacji), po codzienne zarządzanie eksploatacją pojazdów i ich optymalizację tak, by w pełni wykorzystać potencjał posiadanej floty.” – podkreśla Dariusz Terlecki. „Elektryfikacja, zrównoważony rozwój, transport zeroemisyjny, to pojęcia, z którymi spotykamy się coraz częściej i które bez wątpienia są przyszłością branży transportowej. Systemy telematyczne mogą pomóc wszystkim flotom komercyjnym – w tym instytucjom publicznym, zakładom komunikacji miejskiej, zajmującym się wywozem śmieci czy świadczącym różne usługi dla społeczności miejskich.” – dodaje Terlecki.

Telematyka jest obecnie intensywnie wykorzystywana w branży TSL. Według Webfleet skuteczne zarządzanie firmą zaczyna się od gromadzenia danych, ich przetwarzania i wdrażania optymalnych rozwiązań. „Temu właśnie służy telematyka. Nieustanne pozyskiwanie cennych informacji o pojazdach w czasie rzeczywistym zapewnia menedżerom floty możliwość dokonywania inteligentnych zmian i istotnych usprawnień w działalności. Z punktu widzenia firm transportowych jest to podstawa, na której można zbudować efektywnie zarządzany biznes” – podsumowuje Dariusz Terlecki. „Pojazdy każdego dnia generują całą masę danych o przebiegach, trasach, stylu jazdy, postojach, a także wykorzystaniu, spalaniu paliwa itp. Jest to podstawa podejmowania efektywnych decyzji biznesowych”.

Poleć ten artykuł:

Polecamy