Advanced Supply Chain 2018

Hasło tegorocznej edycji konferencji Advanced Supply Chain – „W pogoni za klientem” odzwierciedla sytuację w branży logistycznej. Rosnące oczekiwania klientów mobilizują operatorów i przewoźników do działań, przebudowywania łańcuchów dostaw, optymalizowania procesów, rozwijania cyfryzacji i innowacyjnych rozwiązań. Aby dogonić klienta, zaspokoić jego obecne potrzeby i przewidzieć przyszłe, potrzeba narzędzi i inspiracji. A te zapewnili uczestnikom po raz kolejny prelegenci konferencji Advanced Supply Chain organizowanej przez Wydawnictwo Eurologistics wraz z BVL International – międzynarodowym stowarzyszeniem wiodącym prym we wdrażaniu założeń Przemysłu 4.0.

 

Cyfryzacja MŚP

Cyfryzacja w małych i średnich przedsiębiorstwach była tematem wystąpienia gościa specjalnego – Thomasa Zinka z Niemieckiej Akademii Handlu Zagranicznego i Transportu. Zdaniem prelegenta największy problem polega na tym, że przedsiębiorstwa nie wiedzą, w jaki sposób zastosować transformację cyfrową w swoich firmach. Nie można zdigitalizować całego procesu – cyfryzacji poddać można jedynie jego części. Małe firmy, które odnoszą sukces, często były wspierane zewnętrznie. Jak zauważył Thomas Zink, trzeba być aktywnym – mieć pomysły, korzystać z rozwiązań najlepszych na rynku, stworzyć ogólną strategię cyfrową, szkolić pracowników pod kątem cyfryzacji, czy przyglądać się działaniom uczelni.

Nie inwestuj, ale wynajmuj, użyj chmury, sprawdź, jakie masz IT – zachęcał przedstawicieli małych i średnich firm prelegent. Zwrócił również uwagę na to, że giganci rynku oferują narzędzia informatyczne, oprogramowanie, które można wynająć i tym sposobem bez wielkich inwestycji, małymi krokami rozwijać cyfryzację w swojej firmie.

Podążanie za zasobami

Jak zauważył Grzegorz S. Woelke reprezentujący Grupę VIVE, w tym VIVE Logistic Services, w ostatnich latach rynek usług logistycznych i transportowych bardzo się zmienił. Kilkanaście lat temu nikt nie musiał mierzyć się z brakiem zasobów. Obecnie stopa bezrobocia zbliżyła się do 5%, rośnie zapotrzebowanie na kierowców i wykwalifikowanych pracowników magazynowych. Zdaniem prelegenta zanim pojawią się nowe rozwiązania, pojazdy autonomiczne, rozbudowana automatyzacja i inne, trzeba przetrwać na rynku kilka lat, utrzymując przynajmniej obecny poziom obsługi klientów. Sytuacja braku zasobów jest zarówno szansą, jak i wyzwaniem. Logistyka w wielu firmach nadal postrzegana jest jako koszt, a nie wartość. Rozwiązaniem może być outsourcing i zmiana lokalizacji. Przykładem lokalizacji wschodzącej dla logistyki magazynowej są Kielce i powstające tam centrum logistyczne, które będzie elementem zwinnego łańcucha dostaw Grupy VIVE.

– Podążanie za zasobami jest szansą dla przedsiębiorstw na następne lata. Jeśli ze względu na ograniczone zasoby logistyka nie może być już bliżej klienta, może należy przybliżyć klienta do zasobów? – zauważył Grzegorz S. Woelke.

Praktyczne innowacje

Patrick Bellart, odpowiedzialny za poszukiwanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w FM Logistic, podzielił się z uczestnikami konferencji bardzo praktycznymi pomysłami usprawniającymi pracę w centrach logistycznych. Jak przekształcić rozwiązania przemysłowe w elastyczne i niedrogie rozwiązania dla SCE? Czy cyfryzacja w magazynie jest możliwa?

Nie wiemy, jaka będzie struktura organizacji logistyki za 5 lat, ale musimy cyfryzować operacje, wdrażać nowe technologie. W innowacjach technologicznych najważniejsze są trzy wartości: powinny być niezawodne, niedrogie (nie droższe od operacji wykonywanych ręcznie) i elastyczne. Patric Bellart pokazał uczestnikom konferencji praktyczne, bardzo proste rozwiązania, które usprawniły procesy, np. umieszczanie zdjęć produktów nad opakowaniami, czy stosowanie taśm LED podczas kompletacji. Jesteśmy przyzwyczajeni do korzystania ze smartfonów, otaczają nas obrazy, warto więc do istniejących w magazynie systemów dodać elementy wizualizacji. Powinniśmy zmniejszyć dystans pomiędzy aplikacjami używanymi w magazynie a smartfonem – tworzyć filmiki instruktażowe dla pracowników. Jak zauważył przedstawiciel FM Logistic, nawet jeśli technologia już jest, w niektórych obiektach pojawiają się problemy takie jak np. słabe wi-fi uniemożliwiające robienie zdjęć i przesyłanie ich do aplikacji. Zauważa również, że zwrot inwestycji często trudny jest do oszacowania, a same innowacje nie zawsze są w przedsiębiorstwach priorytetem.

Z botem na ty

Relacje człowiek – maszyna, maszyna – maszyna były tematem wystąpienia prof. Wojciecha Paprockiego ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W relacjach międzyludzkich forma bywa niezwykle ważna – czasami nie chcemy naruszać dystansu przez wprowadzenie relacji na ty. Choć formuła ta staje się coraz powszechniejsza, odczuwamy potrzebę zachowania możliwości „sterowania” relacją. Używanie zwrotu „ty” zarówno wobec osób bliskich, znajomych, jak i nieznajomych sprzyja redukcji relacji. W dobie cyfryzacji pojawiły się roboty i boty, których funkcjonowanie wiąże się z zastosowaniem sztucznej inteligencji. Bot zaczyna do nas mówić, rozpoczynamy komunikację. „Inteligencja” botów jest wąska, a rozpoznawanie przez nie mowy ludzkiej nie jest doskonałe. Maszyna nie zna kontekstu, nie rozpoznaje intencji. Mamy swój system wartości, emocje, postawy. Maszyna może mieć system wartości zaszyty w algorytmie, lecz jest to jedynie system jej twórcy. Trudno przewidzieć, czy i jak będzie przebiegać rozwój wąskiej sztucznej inteligencji bez udziału człowieka.

Prof. Wojciech Paprocki, analizując efekty skracania dystansu przez wprowadzanie formy na ty, zauważył, że utrudnia ona wartościowanie: – Pozbycie się możliwości kształtowania dystansu (do partnerów, klientów, do przedmiotów i bytów wirtualnych) utrudnia – a może nawet uniemożliwia – formułowanie zróżnicowanych ocen. Zdaniem prof. Paprockiego w procesie edukacji ważne jest rozszerzenie programu obejmującego nauki humanistyczne, którego celem byłoby wzmocnienie umiejętności do krytycznej samooceny i oceny otoczenia oraz umiejętności świadomego kształtowania relacji z otoczeniem. Czy chcemy więc zmniejszyć dystans i być z botem na ty?

Partnerstwo w chmurze

Ponad połowa osób na świecie korzysta z Internetu, w Polsce to już ponad 80% ludności, średnie prędkości połączeń mobilnych wzrosły w skali globalnej ponad 30% w ciągu ostatniego roku. Z badań Gartnera wynika, że do 2020 roku korporacyjna polityka „no-cloud” będzie tak rzadka, jak polityka „no-internet” dzisiaj. O partnerstwie w chmurze i narzędziach, które wspierają efektywną współpracę logistyka z odbiorcą i przewoźnikiem, opowiadał uczestnikom konferencji Patryk Grzelak z firmy Interlan. Na dedykowanej platformie webowej logistyk może odpowiednio zarządzać swoją pracą, wykorzystując możliwość bieżącej komunikacji i wymiany informacji ze swoim otoczeniem biznesowym. Klient, korzystając ze swojego panelu, ma wpływ na wszystkie procesy obsługi zleceń spedycji; portal przewoźnika w ramach platformy umożliwia prowadzenie rejestru kierowców i taboru m.in. obsługę giełdy zleceń, raportowanie statusów, wystawianie/rejestrację faktur. Rozwiązania stosowane w chmurze i oferowane przez funkcjonalne aplikacje mobilne usprawniają nadzór nad procesem dostawy, komunikację, wspierają obsługę klienta i poprawiają efektywność firmy.

4PL

O możliwościach 4PL opowiadała podczas konferencji Maria Samuel z firmy 4flow. Na przykładzie współpracy swojej firmy z AGCO pokazała, jak stosowanie rozwiązań 4PL wpływa na usprawnianie procesów. W krótkim czasie współpraca przyniosła klientowi obniżenie kosztów o 28%, a zgodność procesów i wydajność sieci wzrosły o 15%.

3PL opiera się na kontraktach i zasobach, w 4PL kontrakt zawierany jest tylko z klientem, a rozwiązania opierają się optymalizacji. Zdaniem Marii Samuel nadszedł czas na rozwiązania 4PL – koncepcja ta odnosi sukces na rynku, a cyfryzacja przyspiesza zmianę. Dzięki 4PL optymalizacje stają się uzupełnieniem organizacji przedsiębiorstw. Procesy wspierane przez odpowiednie systemy IT są warunkiem skutecznego zarządzania transportem – od planowania strategicznego po zarządzanie kosztami transportu i raportowanie. Jak zauważyła prelegentka, zarządzanie zgodnie z koncepcją 4PL znacząco i trwale obniża roczne koszty logistyczne przedsiębiorstw przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności.

Integracja na platformie

Od trzech lat powstaje ambitny projekt – intermodalna platforma integracyjna e-Impact. Podczas Advanced Supply Chain opowiadał o niej Krzysztof Kaszubowski z firmy Qumak, która wraz z BCT – Bałtyckim Terminalem Kontenerowym pracuje nad jej powstaniem. Wszyscy operatorzy intermodalni, przewoźnicy, zarządcy portów i terminali czekają na powstanie Port Community System (PCS), ale, jak zauważa Krzysztof Kaszubowski, nie wiadomo kiedy i w jakiej formie taki system powstanie. Szansę widzi w projekcie e-Impact dla Bałtyckiego Terminala Kontenerowego, który może być pierwszym krokiem w powstaniu PCS. Projekt e-Impact to intermodalna platforma integracyjna, której użytkownikami mogą być m.in. przewoźnicy kolejowi, operatorzy intermodalni, spedytorzy, czy linie żeglugowe. Jego celem jest dostosowanie i pilotażowe wdrożenie standardu eFreight do wymiany między portami, terminalami śródlądowymi i kolejowymi, zastosowanie standardu eFreight przy wymianie informacji w trzech korytarzach sieci TEN-T: Atlantyckim, Śródziemnomorskim oraz Bałtyk/Adriatyk.

Polska-Niemcy

Polska gospodarka z dynamicznym wzrostem przyczyniła się do wzmocnienia pozycji naszego kraju w regionie, posiadamy bardzo dobrą pozycję na mapie logistycznej i jesteśmy jednym z najważniejszych partnerów w handlu z Niemcami. Paweł Michalski z Raben Logistics Poland i Łukasz Lubański reprezentujący Raben Group zaprezentowali, w jaki sposób firma Raben wykorzystuje potencjał partnerstwa pomiędzy sąsiadującymi krajami – Grupa stworzyła sieć logistyczną pomiędzy Polską a Niemcami. Firma posiada rozbudowaną sieć w Polsce, a od 1 stycznia 2018 roku własną sieć oferuje także klientom w Niemczech. Raben Logistics Polska, lider transportu w naszym kraju, stworzył wraz z Raben Trans European Germany drobnicowy system transportowy oparty na codziennych połączeniach. Jego celem jest skrócenie czasu realizacji usług i wsparcie klientów zajmujących się handlem czy produkcją. W systemie znajduje się 90 lokalizacji, codziennie realizowanych jest 75 połączeń wahadłowych między oboma krajami. Dla usprawnienia realizacji dostaw pomiędzy Polską a Niemcami powstały dwa huby konsolidacyjne – w Legnicy i Gądkach. Przesyłki dostarczane są w ramach 24-godzinnego serwisu bezpośrednio z Polski do magazynów w Niemczech.

Innowatorzy

Celem wprowadzania innowacji logistycznych jest obniżanie kosztów, czy eliminowanie pośredników. Innowatorzy logistyczni osiągają przewagę konkurencyjną, oferują nowe produkty, zdobywają nowe rynki. Dotyczy to największych, jak Amazon, Alibaba, czy Picnic.nl. Ale jaka przyszłość czeka mniejsze firmy? Jaki dystans dzieli je od innowatorów logistycznych? Na te pytania odpowiedzi udzielił Wiktor Wysocki z firmy Comp-Win. Obserwowane tendencje na rynku wskazują jednoznacznie, że sama redukcja kosztów produkcji – przy jednoczesnym wzroście kosztów transportu i pracy – nie jest już działaniem wystarczającym. Kluczem do sukcesu może być zmiana modelu – skupienie się w pierwszej kolejności na logistyce, potem na produkcji oraz różne sposoby optymalizowania logistyki i procesów dostawy. Optymalizacja zaczyna nabierać innego wymiaru. Prelegent zaprezentował ciekawe rozwiązanie dla firm – koncepcję One Click Logistics. Przyspieszenie planowania o 35%, automatyzacja procesów o 95% i obniżenie kosztów nawet o 25% – to korzyści płynące z jej stosowania.

TMS SOOT

Optymalizacja procesów transportowych na terenie firmy za pomocą systemu TMS SOOT była tematem wystąpienia Rafała Szczerby z ZETO, czyli Zespołu Efektywnych Technik Obliczeniowych. ZETO to firma z bogatym doświadczeniem, działa na polskim rynku IT od 1975 roku. Podczas konferencji zaprezentowany został dostępny na rynku od 10 lat system TSM SOOT (System Obsługi Ofert Samochodowych). Rozbudowana w ostatnim czasie platforma integruje wszystkich uczestników łańcucha korzyści, usprawniając przebieg kolejnych etapów procesu transportowego: tworzenie zapotrzebowania, wybór najlepszych ofert, tworzenie zlecenia i zarządzanie procesami logistycznymi na terenie zakładu. Rafał Szczerba pokazał na przykładzie, w jaki sposób kolejni uczestnicy procesu, korzystając z systemu, usprawniają jego przebieg. Stosowanie SOOT poprawia komunikację wewnętrzną, zapewnia przejrzystość, poprawia planowanie załadunków, terminowość podstawiania samochodów i skraca czas obsługi administracyjnej na bramie.

Omnichannel

Jak wygrać batalię o serca klientów i osiągnąć zysk, sprzedając w modelu omnichannel, zastanawiała się podczas konferencji dr Aneta Pluta-Zaremba z Katedry Logistyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Sprzedaż z zastosowaniem tego modelu stanowi dla przedsiębiorstw szansę na wzrost biznesu i znalezienie miejsca na trudnym zmierzającym coraz szybciej w stronę wirtualnych zakupów rynku detalicznym. Z punktu widzenia klientów koncepcja kanału jest tu eliminowana i zastępowana płynnym, ciągłym doświadczeniem marki. Coraz więcej firm uważa omnikanałowość za krytyczny czynnik rozwoju, ale tylko 33% firm detalicznych spodziewa się rosnących zysków z tego modelu. Nie ma efektywnego systemu omnichannel bez skutecznego zarządzania łańcuchem dostaw i logistyką. Zdaniem dr Anety Pluty-Zaremby firmy muszą poszukać złotego środka między wydajnością – standardową realizacją zamówień – a szybką reakcją i usługami premium. Kluczowymi czynnikami sukcesu omnichannel są zdaniem prelegentki: budowa łańcucha dostaw customer centric dostosowującego się do ciągłych i dynamicznych zmian; inwestycje w systemy IT, technologie, Big Data i zaawansowaną analitykę biznesową oraz automatyzację procesów; dynamiczne podejście do projektowania działań logistycznych, m.in. opcji dostawy i zwrotów, zarządzania zapasami i fulfillmentem, a także uwzględnianie omnikanałowości w strategii przedsiębiorstwa, kulturze organizacyjnej, sposobie myślenia i postawach ludzi.

Supply Chain Inżyniering

Tegoroczną konferencję zakończyło wystąpienie Łukasza Jatty z Międzynarodowej Grupy Doradczo-Inżynierskiej Miebach Consulting. Jak Supply Chain Inżyniering odpowiada na wyzwania związane z IV rewolucją przemysłową? Optymalny cyfrowy łańcuch dostaw integruje strategiczne planowanie taktyczne z technologią cyfrową i podstawowymi filarami, które wchodzą w interakcje między sobą: przemysł 4.0, procesy cyfrowe, widoczność w czasie rzeczywistym, cyfrowe planowanie i klient w omnichannel. Tych pięć elementów / filarów określa definicję cyfrowego łańcucha dostaw.

Łukasz Jatta zaprezentował w swoim wystąpieniu m.in. metodologię planowania rozwiązań dla logistyki, Supply Chain Engineering, której twórcą jest dr Miebach. Założeniem jest osiągnięcie celów firmy poprzez optymalizację łańcucha dostaw, znalezienie ekonomicznych i praktycznych rozwiązań, wykonanie zlecenia na czas, mieszcząc się w budżecie i wdrożenie zapewniające sukces poprzez integrację personelu. Na dynamicznie rozwijającym się rynku logistyka przedsiębiorstwa stała się kluczem do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Do tego celu konieczny jest wydajny, zintegrowany i transparentny łańcuch dostaw.

 

 

Poleć ten artykuł:

Galeria zdjęć do artykułu

Pliki do pobrania

Szanowny Czytelniku,
zarejestruj się by uzyskać bezpłatny dostęp do materiałów z konferencji. W ten sposób dbamy o polepszanie jakości naszych usług i dostarczanych do Ciebie materiałów. Rejestracja oznacza akceptację aktualnej polityki prywatności.

Zobacz relacje z innych konferencji

FUTURELOG 2023

FUTURELOG 2023

26 września 2023 Witold Zygmunt
Trendownia 2023

Trendownia 2023

26 kwietnia 2023 Witold Zygmunt
Trendownia 2022

Trendownia 2022

30 sierpnia 2022 Witold Zygmunt
Trendownia 2021

Trendownia 2021

23 września 2021