Trendownia 2024

Trendownia 2024

Menedżerowie, specjaliści i naukowcy związani z szeroko rozumianym zarządzaniem łańcuchami dostaw są już po corocznym spotkaniu, wyznaczającym kierunek ich działań na kolejne 12 miesięcy. Mowa to oczywiście o organizowanej przez Eurologistics Media Group i Quantum Software konferencji Trendownia, której 19. edycja odbyła się w dniach 24-25 kwietnia 2024 w hotelu Copernicus w Toruniu. Dwadzieścia punktów programu wydarzenia, w tym trzy debaty, wieczorny bankiet i mnóstwo okazji do networkingu  – to zadecydowało o sukcesie wydarzenia, które przyciąga coraz szersze grono uczestników i partnerów. Oto podsumowanie tematów, omawianych podczas tegorocznej edycji.

Wybór napędzany ewolucją

Prof. Maciej Błaszak udowadniał, że przeszkodą w procesie odkrywania rzeczy nowych nie jest ignorancja ludzi, ale iluzja posiadanej przez nich wiedzy. Prelegent zastanawiał się, czy ludzie, firmy i rządy kiedykolwiek dysponują wystarczającą informacją niezbędną do maksymalizowania czegokolwiek i czy znają wszystkie dostępne opcje oraz ich konsekwencje. Profesor przytoczył badania, według których realni ludzie, firmy i rządy nie optymalizują, lecz podejmują decyzje przyrostowo, nie zdobywając szczytu, a jedynie wchodząc na wzniesienie nieco wyższe od aktualnie zajmowanego.  Prelegent wskazywał, że ewolucja pomogła naszemu gatunkowi rozwinąć umiejętności radzenia sobie z sytuacjami „nieznanych niewiadomych”, co cieszy, chociażby dlatego, że we współczesnym świecie VUCA – zmiennym, niepewnym, złożonym i wieloznacznym – margines radykalnej niepewności, przestrzeni pojawiania się „czarnych łabędzi”, uległ rozszerzeniu.

Wyciskanie cytryny czy partnerstwo?

Leszek Szelerski z Graphene Partners skupił się na analizie współpracy z przewoźnikami oraz spedytorami w kontekście optymalizacji kosztów transportu. Prelegent zachęcał, aby słuchacze zadali sobie następujące pytania związane z ich własną praktyką biznesową:

 • Jaka jest nasza strategia zarządzania transportem: „squeeze the lemon” czy partnerstwo?
 • Czy dobór przewoźników/spedytorów jest optymalny do naszego modelu biznesowego?
 • Czy rozumiemy potrzeby biznesowe naszych przewoźników/spedytorów?
 • Czy negocjując stawki stoimy po dwóch stronach barykady czy wspólnie szukamy optymalizacji?

Prelegent wskazał na różnice oraz mocne i słabe strony współpracy z firmami przewozowymi i spedytorami. Prelegent udowadniał, że zbudowanie modelu kosztowego „Should cost model” jest podstawowym warunkiem świadomej optymalizacji kosztów przy pełnym „poszanowaniu” zyskowności przewoźnika. Leszek Szelerski opowiedział również o wypracowanej Graphene Partnersmetodzie zabezpieczania się przed fluktuacją cen diesla. Podstawą metody jest korelacja ceny Gasoil na giełdzie London ICE z cenami hurtowymi Orlenu.

Przymiarki do cyfrowej spedycji

W swoim wystąpieniu Jacek Tarkowski i Krzysztof Naparty z Trans.eu Group omawiali nieuchronność cyfryzacji spedycji we współczesnych łańcuchach dostaw. Przekonywali do integracji systemów telematycznych z systemami planowania i zarządzania transportem oraz z innymi systemami wykorzystywanymi przez firmy. Prezentowali szereg argumentów z punktu widzenia dostawcy technologii informatycznych. Z kolei Grzegorz Borowicz z OMEGA Pilzno Logistic, przytaczał szereg argumentów za koniecznością cyfryzacji transportu i usług logistycznych, z punktu widzenia odbiorcy technologii informatycznych..

Architekci transformacji

Adrian Suska z AMA Institute i Roman Hinc z APLITT uświadomili uczestnikom Trendowni, iż obecnie z technologii AI korzysta 15% firm w Polsce, a plany na jej wdrożenie zadeklarowało 13% pozostałych przedsiębiorstw. Wśród respondentów badania, którzy wdrożyli już sztuczną inteligencję, 46% przedsiębiorstw deklaruje, że używa AI w obszarze produkcji, a 42% korzysta z niej także w procesie kontrolowania łańcucha dostaw.

Prelegenci przedstawili główne przeszkody w rozwoju AI i modeli analitycznych:

 • brak dostępu do potrzebnych danych,
 • brak zaufania do danych,
 • trudność w pozyskaniu danych,
 • niedostateczna jakość danych,
 • mnogość niezintegrowanych systemów i źródeł danych bez dostępu dla pracowników,
 • uzależnienie od dostawców zewnętrznych,
 • długie okresy wdrożeniowe.

Prelegenci przedstawili koncepcję „demokratyzacji danych”, oraz architekturę transformacji cyfrowej pozwalające zniwelować wyzwania związane z wdrożeniem AI w przedsiębiorstwie.

Magazyn nie dla każdego

Leonard Kubanek z Prologis i Marcin Jaszczyński z InPost opowiedzieli o historii stworzonego dla firmy InPost magazynu zbudowanego w modelu BTS (Built-to-Suit). Koncepcja ta oznacza budowę obiektu zindywidualizowanego, pod potrzeby określonego klienta, zgodnie z przedstawioną przez niego specyfikacją. Nie jest to rozwiązanie dla klienta, który potrzebuje niewielkiej powierzchni w parku logistycznym na krótkotrwały najem. W systemie BTS powstają obiekty, które mają służyć firmie w dłuższym okresie, co najmniej przez 15-20 lat. Obiekt o powierzchni 11 500 mkw. powstał w Prologis Park Ruda Śląska. Prologis Park Ruda Śląska to park logistyczny wybudowany na terenie poprzemysłowym. Dzięki lokalizacji zaledwie 9 km od centrum Katowic, w pobliżu autostrady A4 (Niemcy-Wrocław-Katowice-Kraków) i autostrady A1 (Gdańsk-Katowice), zapewnia sprawną dystrybucję towarów zarówno na poziomie lokalnym, krajowym, jak i międzynarodowym.

Tak jak wszystkie nowo powstające obiekty Prologis, budynki są poddane certyfikacji BREEAM oraz są przystosowane do montażu instalacji solarnej bezpośrednio na dachu. Ponadto, na terenie zielonym działa instalacja fotowoltaiczna o mocy 50kW, a pozyskana energia jest wykorzystywana do zasilania części wspólnych centrum logistycznego.

Wydajniej i ekologicznie czyli konsolidacja zleceń

Wojciech Mieczyński i Artur Sieradzki z Kardex Polska wskazali na korzyści z konsolidacji zleceń w magazynie. Należą do nich:

 • Zwiększenie wydajności kompletacji poprzez:
  • zmniejszenie krotności dostępu do lokacji 
  • skrócenie drogi do towaru
  • poprawa ergonomii pracy
 • Oszczędność zużycia energii poprzez:
  • zmniejszenie ilości ekspozycji towaru (magazyn automatyczny)
  • skrócenie drogi do towaru (magazyn statyczny – wózek napędzany)
  • zmniejszenie zapotrzebowania na ilości układnic, ekstraktorów i innych urządzeń transportu
  • skrócenie czasu pracy magazynu
 • Możliwość zastosowania mniej wydajnych systemów kompletacji

Prelegenci posłużyli się studium przypadku, w którym dzięki zastosowaniu technologii automatyki magazynowej firmy Kardex oraz grupowaniu zleceń udało się osiągnąć wzrost procentowy ilości linii w stosunku do order-by-order w granicach 107-242%, a także zredukować koszty energii o 41-94%.

Roboty jakich nie znamy

Zbigniew Kępiński z Raben Group wskazał, dlaczego przedsiębiorstwa potrzebują automatyzacji w obszarze danych:

 • Rosnąca skala procesów biznesowych i stopień ich komplikacji
 • Rosnąca ilość systemów/aplikacji/platform
 • Wysokie koszty integracji systemów ERP, CRM, i innych
 • Naciski na cyfrową transformację
 • Spadek efektywności pracowników i wzrost błędów
 • Obniżenie satysfakcji z pracy
 • Trudności w pozyskaniu nowych pracowników
 • Zmiana w postawach młodych pokoleń pracowników
 • Braki kadr IT
 • Rosnące oczekiwania wewnętrznych i zewnętrznych klientów
 • IT nie nadąża za potrzebami i zmianami biznesu

Prelegent opowiedział o wdrożonej w firmie Raben technologii RPA (Robotic Process Automationto). RPA to technologia oprogramowania, która ułatwia budowanie, wdrażanie
i zarządzanie robotami programowymi, które naśladują działania ludzi wchodzących
w interakcję z systemami cyfrowymi i oprogramowaniem.

Podobnie jak ludzie, roboty programowe mogą wykonywać takie czynności, jak zrozumienie tego, co widzą na ekranie, wykonywanie właściwych naciśnięć klawiszy, nawigowanie po systemach, identyfikowanie i wydobywanie danych oraz wykonywanie szerokiego zakresu zdefiniowanych działań.  Prelegent przekonywał, że roboty mogą to robić szybciej i bardziej konsekwentnie niż ludzie, bez potrzeby przerw, urlopów, zwolnień lekarskich itp.

NIS2 i jej konsekwencje

Malwina Narwicz z ORA-600 opowiedziała o dyrektywie w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii (NIS2). To nowelizacja dyrektywy NIS, pierwszego europejskiego prawa w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Przedsiębiorstwa wskazane przez państwa członkowskie jako operatorzy usług kluczowych w sektorach takich jak: energia, transport, woda, bankowość, infrastruktura rynku finansowego, opieka zdrowotna i infrastruktura cyfrowa, będą musiały podjąć odpowiednie środki bezpieczeństwa i powiadamiać właściwe organy krajowe o poważnych incydentach bezpieczeństwa. Kluczowi dostawcy usług cyfrowych, tacy jak wyszukiwarki, usługi przetwarzania w chmurze i internetowe platformy handlowe, będą musieli przestrzegać wymogów w zakresie bezpieczeństwa i powiadamiania określonych w dyrektywie.

Dyrektywa przewiduje wysokie kary za złamanie jej wytycznych. Członkowie zarządów objętych nią firm, mogą być ukarani karą grzywny, ograniczenia wolności oraz pozbawienia praw pełnienia funkcji zarządczych.

Cyberbezpieczeństwo a infrastruktura

Łukasz Krawczyk z PLAY Rozwiązania dla Biznesu oraz Tomasz Mnich z Quantum Software opowiedzieli o współpracy łączącej reprezentowane przez nich firmy. Zwrócili uwagę, że wśród czterech filarów każdego przedsiębiorstwa: ludzi, strategii, procesów i infrastruktury IT, ten ostatni jest często niedoceniany. Prelegenci unaocznili skalę wyzwań związaną z bezpieczeństwem cyfrowym: tylko w trzecim kwartale 2023 zaatakowane firmy zgłosiły 733 naruszenia. W ubiegłym roku 60% przedsiębiorstw zetknęło się z problemem oszustwa, a co trzecia firma, w wyniku oszustwa, straciła 100 tyś zł i więcej.

Prelegenci opowiedzieli o dyrektywie NIS2, która jest próbą wyjścia naprzeciw wyzwaniom cyberbezpieczeństwa. Wymienili praktyczne konsekwencje jej wdrożenia:

 • Firmy i organizacje będą̨ musiały wskazać́ wszystkie podmioty zaangażowane w dostarczanie produktów lub usług związanych z cyberprzestrzenią, takich jak producenci, dostawcy, dystrybutorzy, integratorzy itp.
 • Efekt „domina” – firma nieobjęta NIS2, a będąca dostawcą firmy objętej NIS2 będzie zmuszona dostosować́ się̨ do regulacji.
 • Dla wszystkich swoich bezpośrednich dostawców firmy i organizację muszą przeprowadzać́ Risk Assessment i monitorować́ bezpieczeństwo współpracy.

Podczas wystąpienia wskazano także cechy prawidłowej infrastruktury IT, która powinna być: dostępna, bezpieczna, nadmiarowa, skalowalna, rozproszona i monitorowana.

5G w magazynach i centrach dystrybucyjnych

Marcin Kalisiak z Zebra Technologies opowiedział o rozwoju technologii ToF w urządzeniach marki Zebra. Czujniki ToF to stosunkowo nowa technologia, która pozwala na dokładniejsze wykrywanie głębokości niż tradycyjne kamery. Czujnik działa poprzez rzutowanie modulowanego światła podczerwonego na scenę i wykrywanie odbitego światła za pomocą układu czujników 2D. Mierząc przesunięcie fazowe w świetle odbitym, można określić odległość dla każdego punktu w układzie i stworzyć mapę głębokości. Powstałą mapę głębi lub odpowiednią chmurę punktów można wykorzystać do wielu rozwiązań wymagających wykrywania otaczającego nas świata 3D – takich jak skanowanie i pomiary 3D, śledzenie ruchu, rozpoznawanie twarzy, dodawanie efektów opartych na głębi do obrazów i filmów itp.

Prelegent wskazał również rozwiązania i zalety płynące z rozwoju prywatnych sieci 5G w obiektach produkcyjnych i magazynowych: zasięg, pojemność, mobilność, bezpieczeństwo i optymalizacja. Dzięki technologii 5G można wyklinować wiele bolączek starszych sieci Wi-Fi, takich jak martwe strefy, konflikty o zasoby czy duża ilość punktów dostępu. Prelegent zapoznał ponadto słuchaczy z możliwościami nowego komputera mobilnego Zebra MC9400/MC9450.

Geopolityka a sprawa polska

Jacek Bartosiak z zajmującego się problematyką geopolityki think-tanku Strategy & Future, nakreślił wpływ zmian układu sił mocarstw na światową wymianę handlową. Prelegent poruszył między innymi kwestie zmian w politycznej i militarnej kontroli wszechoceanu, hipotetycznej wojny na Pacyfiku oraz ich wpływ na strumienie wartości i gospodarki krajów świata. Prelegent zmierzył się z rekordową podczas tegorocznej Trendowni liczbą pytań od słuchaczy, dotyczących m.in. możliwych postaw Polski wobec geopolitycznych wyzwań.

Pora na TMS 2.0

Prof. dr hab. Wojciech Paprocki z SGH w Warszawie pochylił się nad problemem zmian gospodarczych, społecznych i technologicznych zachodzących w transporcie drogowym. Profesor zwrócił uwagę, jak ważnym sektorem polskiej gospodarki są przewoźnicy. Na podstawie analizy danych rankingu TOP1500, w tym analizy struktury sprzedaży oraz zakupu usług obcych można oszacować, że wartość usług przewozu drogowego rzeczy wykonanych przy użyciu taboru zarejestrowanego w Polsce wyniosła ok. 100-105 mld PLN. Te usługi zrealizowano na terenie całego kontynentu, na zlecenie krajowych i zagranicznych załadowców i ich reprezentujących operatorów logistycznych i spedytorów.

Profesor o istotnych zmianach zachodzących w technologiach informatycznych wspierających transport. Wymienił cechy jakimi powinien dysponować informatyczny system zarządzania transportem (TMS) w wersji 2.0.

 • TMS 2.0 jest oprogramowaniem, które zostało wsparte technologią uczenia maszynowego (ML);
 • W TMS 2.0 wyniki analizy danych odbywają się przy wykorzystaniu metod heurystycznych;
 • TMS 2.0 „kopiuje” już wcześniej rozpoznane warianty organizacji procesów przewozowych i wzbogaca proces przetwarzania danych dostępnych „tu i teraz”;
 • TMS 2.0 bardzo szybko proponuje rozwiązanie, które jest quasi optymalne, ale poziom jego „niepoprawności” jest akceptowalny pod względem operacyjnym
  i ekonomicznym;
 • TMS 2.0 pozwala skalować biznes by zarządzać coraz większym kapitałem własnym, oraz potencjałem wybranych podwykonawców, w szczególnych przypadkach pozyskiwanych także „ad hoc” na rynku spotowym.

Współpraca trudniejsza niż myślimy

Magdalena Morze z Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny w efekcie doświadczeń zebranych w ramach przygotowywania pracy doktorskiej doszła do wniosku, że integracja cobotów (robotów współpracujących) z systemami produkcyjnymi ma wiele zalet, ale współpraca człowieka z robotem nie jest tak prosta, jak mogłoby się wydawać.

Istnieje wiele poziomów współpracy między ludźmi i robotami, a każdy z nich ma różny stopień. Poziomy te obejmują:

 • Robot odgrodzony klatką bezpieczeństwa
 • Współistnienie
 • Współpraca sekwencyjna
 • Współpraca
 • Responsywna współpraca

Prelegentka zwróciła uwagę na psychologiczne aspekty współpracy ludzi i robotów. Jej zdaniem, zamiast uparcie utrzymywać zespołowy model interakcji człowiek- robot i próbować uczynić roboty porównywalnymi z ludzkimi kolegami z drużyny, powinniśmy może opracować strukturę organizacyjną, która wykorzystuje zarówno specjalne zdolności ludzi, jak i specjalne zdolności robotów.

Prelegentka podzieliła się również doświadczeniami płynącymi z przeprowadzonych przez nią badań HRI (Human Robot Interaction) w kilku lokalizacjach:

 • Magazyn w Polsce (GEEK+);
 • Magazyn w Wielkiej Brytanii (AutoStore™);
 • Legrand (cobot Omron).

Dane z klocków Lego

Magdalena Misztal-Piasny z Unilever Poland Services opowiedziała o Ultra Data Model – innowacyjnej usłudze w logistyce, opierającej się na:

 • dostarczeniu i konsolidacji danych z różnych źródeł (m.in data lake) i sytemów (SAP, OTM, Kinaxis, Aera, Pega);
 • przetwarzanie danych zgodnie z założoną logiką;
 • jednym miejscu pokazującym pożądany wynik (koszty, KPI, planowane wydarzenie) wraz z odpowiednimi wizualizacjami i wykresami (transport krajowy i międzynarodowy oraz magazynowanie).

Prelegentka wskazała możliwości Ultra Data Model w różnych obszarach funkcjonowania firmy Unilever, w tym:

 • Optymalizacja załadunków – efektywnie zarządzanie możliwości ładownością samochodów;
 • Prognozowanie ilości transportów;
 • Kluczowe wskaźniki dla przewoźników.

Nowe spojrzenie na paletę

Sebastian Kuśmierski oraz Paweł Antczak z Kaufland Polska Markety opowiedzieli o testowanej w ich firmie innowacyjnej jednostce ładunkowej Kaufland Klapp Palette.

KKP to metalowe, składane palety, stanowiące odpowiedź na potrzeby efektywnego transportu i zrównoważonego rozwoju. Przemyślana konstrukcja sprawia, że żywotność palety sięga ponad 10 lat. Dzięki stabilnym ścianom bocznym wymaga ona o 50% mniej plastikowej folii do odpowiedniego zabezpieczenia transportowanych produktów w odniesieniu do konwencjonalnych jednostek. Przekłada się to na redukcję zużycia tworzyw sztucznych nawet o 250 ton w skali roku.

Najważniejsze cechy tej innowacyjnej palety to:

 • Możliwość regulacji wysokości, na której przenoszone są ciężkie opakowania (przy pomocy wózków z funkcją ErgoHub);
 • Brak konieczności podnoszenia towaru powyżej obręczy barkowej;
 • Ułatwienie rozładunku i zatowarowania półek sprzedażowych;
 • Wzrost produktywności pracownika średnio o 10%;
 • Znacznie większa stabilność palety;
 • Mniej palet drewnianych – konstrukcja KKP posłuży minimum dziesięć lat.

AI pomaga w zakupach

Monika Wypych Popiołek z Zakładu Aparatury Elektrycznej ERGOM opowiedziała o zastosowaniu AI w procesie oceny dostawców.

Prelegentka wymieniła wąskie gardła w procesie oceny dostawców:

 • wiele źródeł potencjalnych informacji np. system Dynamics, raporty SQL, intranet, dysk wewnętrzny, korespondencja;
 • ocena dostawców według niewystarczającej liczby kryteriów;
 • pobieżna i mało kompleksowa analiza;
 • wąskie możliwości budowania planów naprawczych z dostawcami;
 • ocena dostawców nie mająca przełożenia na strategie zakupowe;
 • sugestywna ocena dostawców;
 • niewystarczające wnioski wynikające z analizy.

Aby poprawnie przetworzyć dane dotyczące założonych kryteriów oceny dostawców oraz ryzyka dostaw, ERGOM wykorzystało sztuczną inteligencję do analizy dużych ilości danych.
Narzędzie zostało opracowane przez zewnętrzną firmę IT jako model dopasowany do wewnętrznych potrzeb firm

Przy budżecie zakupowym firmy rzędu 85 mln PLN, odnotowano następujące korzyści:

 • 1,37 mln – oszczędności wynikające z negocjacji komercyjnych;
 • Zredukowanie kosztów magazynu o 3,2 mln PLN [z 42 mln do 37,8]: zwroty bieżące, JIT;
 • poprawa rotacji magazynu z 210 na 178 dni.

Kiedy elektryczne ciężarówki się opłacą?

Peter Duwel z XTL Consulting nakreślił wyzwania, z jakimi muszą zmierzyć się przedsiębiorstwa w związku z proekologiczną polityką UE:

 • transport odpowiada za około jedną czwartą emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej;
 • sektor transportu musi do 2040 r. zredukować emisję o 90%.;
 • redukcja emisji o 45% do roku 2030;
 • do 2035 roku żadne osobowe i dostawcze samochody spalinowe nie będą sprzedawane;
 • do 2040 r. nie będą sprzedawane żadne ciężarówki z silnikiem Diesla;
 • UE będzie inwestować środki o wartości 100 miliardów euro rocznie w projekty związane z przejściem na zrównoważony transport.

Prelegent zwrócił uwagę na znaczący postęp technologii ciężarówek elektrycznych w zakresie wydłużenia zasięgu operacyjnego. Między 2020 a 2024 rokiem udało się go wydłużyć dwukrotnie, z 200 do 400 km. Pozytywnym sygnałem jest także systematyczny spadek cen baterii zasilających ciężarówki elektryczne, a także spadek ich masy co pozwala na dalsze wydłużanie zasięgu.

Peter Duwel zwrócił również uwagę na rozwój infrastruktury stacji ładowania. Zgodnie z uchwalonymi w UE założeniami, państwa stowarzyszone w ramach TEN-T (Transeuropejskiej sieci transportowej) powinny spełnić następujące wytyczne:

 • Co najmniej 1 punkt ładowania na 100 km do 2025 r (moc 400 KW na obiekt, co najmniej 1 ładowarka 150 KW);
 • Co najmniej 1 punkt ładowania na 60 km do 2030 r. (moc 600 KW na obiekt, co najmniej 2 ładowarki 150 KW).

Debaty Trendowni

Uzupełnieniem programu Trendowni były trzy debaty, podczas których słuchacze mogli poznać studia przypadków i konkretne rozwiązania przyjęte w firmach prelegentów. W debatach wzięli udział:

Transport i logistyka

 • Alicja Badowska Shell Polska
 • Grzegorz Borowicz OMEGA Pilzno
 • Krzysztof Naparty Trans.eu Group
 • Leszek Szelerski Graphene Partners
 • Jacek Tarkowski Trans.eu Group

Niestabilność globalnego rynku zmusza firmy z branży transportowo-logistycznej do przekształcenia swoich procesów w kierunku większej elastyczności, odporności na zmiany i efektywności. W tym celu coraz częściej sięgają po rozwiązania technologiczne, które w wielu przypadkach stały się już nieodłączną częścią realizacji łańcuchów dostaw. Z naszymi ekspertami porozmawialiśmy m.in. o tym jakie problemy może rozwiązać cyfryzacja, w jakich zadaniach transportowych cyfrowe rozwiązania mogą nas zastąpić i czy zaawansowane rozwiązania IT są w stanie pomóc w przeprowadzeniu przetargu lub kontraktacji.

Ekologiczne korzyści w budownictwie i wyposażeniu obiektów przemysłowych

 • Marcin Bonio TRILUX Polska
 • Piotr Brycki Logicor
 • Łukasz Chmaj R-GOL
 • Joanna Ociepka-Wojciechowska 7R

Troska o zrównoważony rozwój naszej cywilizacji stawia dzisiaj wielkie wyzwania przed budownictwem przemysłowym. Oprócz energooszczędnej eksploatacji budynków, ważny staje się również ekologicznie odpowiedzialny proces samej budowy. Uczestnicy debaty, moderowanej przez Piotra Wąsa ze SpaceFactory, dyskutowali o tym jak projektować i budować wieloaspektowo odpowiedzialne dla środowiska budynki, jak dostępne obecnie materiały i technologie wspierają ekologiczne budownictwo oraz jak uniknąć „ekościemy” i wspólnie wspierać ambitne cele.

Technologiczne rewolucje w procesach biznesowych

 • Malwina Narwicz ORA-600
 • Łukasz Krawczyk PLAY Rozwiązania dla Biznesu
 • Marcin Bober Newland EMEA
 • Grzegorz Zabłocki MGL

Technologiczna rewolucja zmusza jednak firmy do zdobywania nowych kompetencji a nawet do przebudowy istniejących modeli biznesowych. W ostatnich latach, znaczący wpływ na funkcjonowanie logistyki i produkcji wywierają automatyzacja oraz sztuczna inteligencja. Obydwie czerpią garściami z dotychczasowego dorobku rewolucji IT. Obydwie chcą ze sobą koegzystować. Podobnie jak we wcześniejszych etapach cyfryzacji, wiele wskazuje na to, że największe sukcesy z zastosowania automatyzacji i AI osiągną ci, którzy jako pierwsi zaprzęgną je do pracy. Uczestników debaty pytaliśmy o to jakie są wyzwania i ryzyka przy wdrażaniu zaawansowanych technologii w logistyce i produkcji, czy rozwój sztucznej inteligencji da nam możliwość przyspieszenia zrównoważonego rozwoju, oraz czy zaawansowana automatyzacja i AI są dla wszystkich, czy tylko dla wybranych.

Trendownia 2024 przeszła do historii. Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom, którzy poświęcili swój czas i przybyli do Torunia, zaś szczególnie głęboko kłaniamy się partnerom tegorocznej edycji. Już dziś zapraszamy wszystkich na przyszłoroczną, jubileuszową Trendownię!

Autor: Marek Wiązkowski, Quantum Software

Poleć ten artykuł:

Galeria zdjęć do artykułu

Pliki do pobrania

Szanowny Czytelniku,
zarejestruj się by uzyskać bezpłatny dostęp do materiałów z konferencji. W ten sposób dbamy o polepszanie jakości naszych usług i dostarczanych do Ciebie materiałów. Rejestracja oznacza akceptację aktualnej polityki prywatności.

Zobacz relacje z innych konferencji

FUTURELOG 2023

FUTURELOG 2023

26 września 2023 Witold Zygmunt
Trendownia 2023

Trendownia 2023

26 kwietnia 2023 Witold Zygmunt
Trendownia 2022

Trendownia 2022

30 sierpnia 2022 Witold Zygmunt
Trendownia 2021

Trendownia 2021

23 września 2021