Prawo w transporcie 2018 – bezpłatne spotkanie dla przewoźników drogowych

Firmy transportowe muszą o tym wiedzieć

– Program konferencji zawierał najważniejsze i najbardziej aktualne tematy prawne dla firm transportowych – tak podsumowała jedna z uczestniczek spotkanie odbywające się pod hasłem „Prawo w transporcie drogowym” organizowane przez redakcję Truck&Business Polska.

Ponad 100 osób zgromadziło się w gościnnych progach Vienna House Easy Angelo w Katowicach. Co ważne, większość z nich uczestniczyła w prelekcjach od samego początku do końca uważnie słuchając i dyskutując na tematy ważne dla funkcjonowania ich przedsiębiorstw. Ekspertów wybraliśmy z pieczołowitą starannością, a ich wiedza oraz umiejętność jej przekazania mieliśmy okazję poznać już wcześniej, na innych eventach organizowanych przez Truck&Business Polska.

Poniżej tematyka, która była poruszana podczas konferencja „Prawo w transporcie drogowym”. Bylibyśmy nieuczciwi względem osób, które poświęciły swój czas i spotkały się z nami w Katowicach, gdybyśmy opisali każdą z nich szczegółowo, jednak oczywiście więcej niż co nieco merytoryki Czytelnicy znajdą poniżej. Mamy nadzieję, że niezdecydowane osoby zostaną zachęcone do udziału w naszych kolejnych eventach – już w październiku i listopadzie bieżącego roku.

 

Pakiet Mobilności i płaca minimalnej w Europie – co jest pewne a co jest spekulacją.

Prelegent: Mariusz Hendzel, kancelaria transportowa ITD-PIP.

Cechą charakterystyczną prelegenta jest opowiadanie w sposób barwny a zarazem mocno optymistyczny – Mariusz Hendzel nie straszy uczestników tylko informuje o ewentualnych konsekwencjach. Jednym z elementów prezentacji był Pakiet drogowy. Oto czego możemy być pewni:

* Zasady regulacji rynku poprzez narzucanie praw socjalnych zostaną wprowadzone.

* Wymagania płac minimalnych będą uwzględniać minimalne stawki dla poszczególnych krajów UE.

* Będzie ogromny problem w zdefiniowaniu sposobów rozliczania, bo systemy wynagrodzeń w krajach są bardzo różne.

* Wejście w życie jakichkolwiek zmian stanu obecnego zajmie kilkanaście miesięcy, a nawet 2-3 lata.

* Zmiany w przepisach wpłyną na poszczególne branże – część firm nie wytrzyma obciążeń finansowych i zniknie z rynku.

* Kierunki zmian spowodują ogólny wzrost obciążeń administracyjnych dla firm, co zmusi do zwiększenia profesjonalizmu, wprowadzenia rozwiązań technologicznych.

 

Zaproszenie na testy Audi A7 i do obejrzenia nowego Audi A6.

Tu sprawa była prosta, łatwa i przyjemna. Ładne, a co najważniejsze świetne pod względem technologicznym samochody były do dyspozycji uczestników spotkania. Dostarczył je dealer Audi Lellek, którego przedstawiciele ze swobodą opowiadali o ciekawostkach związanych z pojazdami marki spod znaku czterech pierścieni.

 

Nocleg w kabinie – w Polsce, UE i Europie Wschodniej.

Prelegent: Radosław Pluciński, Kancelaria Prawna Radosław Pluciński&Partnerzy.

Przykłady z życia wzięte to nieodłączny element prezentacji mecenasa Radosława Plucińskiego. Jak to powiedziała jedna z uczestniczek: „jego aż chce się słuchać”. Temat czasu pracy kierowcy jest bardzo aktualny, tym bardziej że w przepisach dochodzi do zmian, między innymi jeśli chodzi o Rosję. 5 czerwca 2018 roku weszły w życie regulacje, wg których kierowca po każdych 4 godzinach jazdy musi zrobić 15-minutową przerwę. Tygodniowy czas jazdy nie może trwać dłużej niż 56 godzin, a dwutygodniowy – przekraczać 90 godzin (analogicznie do UE). Mandaty za naruszenie norm czasu jazdy mieszczą się w przedziale od 1000 do 3000 rubli (ok. 57–171 zł), kierowca płaci je osobiście.

 

Ile możesz zyskać na integracji telematyki i rozwiązań wspierających rozliczanie czasu pracy kierowców.

Prelegent: Sergiusz Prachowski OCRK.

Przedstawiciel firmy OCRK dla zobrazowania prawdopodobnych sytuacji rozpatrywał poszczególne problemy, analizował zagrożenie i podpowiadał rozwiązanie. Oto dwa z kilku tych swego rodzaju case’ów.

Przykład 1

Problem: Kierowca odbiera odpoczynek w kraju, w którym obowiązują wyższe ryczałty, a mógłby odebrać go we wcześniejszym/późniejszym państwie.

Zagrożenie: Nieprawidłowe naliczenie wynagrodzenia minimalnego, wyższe koszty przedsiębiorcy. Nieprawidłowe rozpisanie delegacji.

Rozwiązanie: Raporty przekroczenia granic, weryfikacja danych zawartych w rozpisce delegacji.

Przykład 2

Problem: Rozliczanie płacy minimalnej dla pojazdów niewyposażonych w tachografy.

Zagrożenie: Brak ewidencji oznacza karę dla przewoźnika, możliwość zawyżenia przez pracownika liczby godzin pracy za granicą. Brak odpowiednich regulacji w regulaminie oznacza możliwość podważenia przez pracownika rzetelności prowadzonej przez pracodawcę ewidencji czasu pracy.

Rozwiązanie: OCRK wprowadza zapisy w Regulaminie definiujące sposób prowadzenia ewidencji czasu pracy, system GPS eliminuje błędy kierowców.

 

Zaproszenie przewoźników do współpraca z XPO Logistics.

Operator logistyczny szuka firmy transportowe do współpracy. Jak usłyszeliśmy w kuluarach, są duże szanse, że pierwsze spotkanie nie będzie wcale ostatnie.

 

Wynajem ciągnika zastępczego z OC sprawcy.

Prelegent: Przemysław Bona, Profika Broker.

– Ciężko znaleźć szkodę, przy której pojazd zastępczy się nie należy – mówił Przemysław Bona. Ważnym zagadnieniem jest czas naprawy, który w optymistycznej wersji może wynosić dwa tygodnie. Przez okres konieczny do naprawy należy rozumieć czas przypadający na:

– zgłoszenie szkody

– organizację i przeprowadzenie oględzin

– oczekiwanie na otrzymanie kosztorysu

– akceptację kosztorysu sporządzonego przez zakład naprawczy

– oczekiwanie na zamówione części zamienne i możliwości organizacyjne zakładu

– czas rzeczywistej naprawy uszkodzonego pojazdu

– inne obiektywne czynniki wpływające na proces naprawy

 

Racje mają… koszty i zyski – ugodowe rozwiązanie czy rozprawa. Małgorzata Kosela-Rębowska, Kancelaria Chałas i Wspólnicy.

Ciekawostka. Nazwa kancelarii wywodzi się od nazwiska jej właściciela, stąd pisana jest przez „ch”, nie zaś zgodnie z zasadami polskiej ortografii przez „h”. O tym, że zgoda buduje a niezgoda rujnuje wie niemal każdy. W przypadku sporów prawnych po ugodę warto sięgnąć, gdy:

– mamy niepewność co do treści wydanego przez sąd orzeczenia,

– przez wzgląd na ekonomikę procesową,

– chcąc oszczędzić koszty.

Ugoda skraca czas trwania postępowania, na każdą z decyzji strony mają wpływ, pozwala uniknąć lub zmniejszyć wydatki sądowe, nie korzystamy z opinii biegłego. Poza tym, z punktu widzenia działania firmy, druga strona (pozwana lub pozywająca) nadal może pozostać partnerem biznesowym, gdyż nie zostawiamy „spalonej ziemi” i dochodzimy do porozumienia.

 

Przyszłość transportu drogowego. Przewaga dzięki analizie danych.

Prelegent: Tomasz Czarnecki w imieniu przedstawicieli firmy Cargonexx.

Główną tematyką konferencji było prawo, ale słowo „technologia” przewijało się podczas niejednej prezentacji. Cargonexx to elektroniczna spedycja, platforma pozwalająca na zdobycie zleceń przewozu jak i propozycji zrealizowania potrzeb transportowych. Dzięki sztucznej inteligencji system błyskawicznie przelicza cenę za transport z miejsca A do miejsca B, naturalnie uwzględniając jego wagę i inne parametry. Gdy zlecenie pojawi się na platformie, decyduje zasada kto pierwszy ten lepszy – w przeciwieństwie do giełd transportowych nie prowadzona jest tutaj aukcja. Rejestracja i użytkowanie, zarówno dla przewoźnika jak i nadawcy, są darmowe. Co ważne, odpowiedzialność za zapłacenie przewoźnikowi przejmuje Cargonexx – pieniądze wpływają 48-96 godzin po dostarczeniu dokumentów związanych z wykonaniem zlecenia.

 

Uwaga – nowy taryfikator. Niezbędne informacje dla przewoźnika!

Prelegent: Mariusz Hendzel, kancelaria transportowa ITD-PIP.

Wkrótce wejdzie w życie nowa ustawa o transporcie drogowym. Będzie w niej wiele zmian, poniżej kilka wybranych.

Nowe naruszenia dot. dokumentów (firma)

– nieudostępnienie ewidencji czasu pracy: 8000 zł

– fałszowanie zapisów ewidencji CPK: 8000 zł

– niewłaściwa obsługa tachografu: 5000 zł

– naruszanie zasad używania tachogr.: 3000 zł

– brak wpisów manualnych: 50zł/szt.

Nowe naruszenia czasu pracy/jazdy (firma):

– przekroczenie jazdy dziennej: 100-550 zł/h

– przekroczenie tygodniowego c.j.: do 4h – 150 zł

– przekroczenie dwutygodniowego c.j.: do 10h – 250 zł

– czas pracy w porze nocnej: 1-3h – 50 zł, (100 zł)

– skrócenie przerwy po 6h pracy: 50-150 zł.

 

Mandat? Nie przyjmuję!

Prelegent: Radosław Pluciński, Kancelaria Prawna Radosław Pluciński&Partnerzy.

– Musiałem tytuł swojej prezentacji zmienić, bo gdybym ja ją tak zatytułował jak to zrobił redaktor, miałbym spore kłopoty – żartował w swoim stylu mecenas Pluciński rozpoczynając prelekcję o mandatach.

– Prawomocny mandat karny jest ostateczny. Od przyjętego mandatu praktycznie nie istnieje ścieżka odwoławcza. Wyjątek: grzywnę nałożono za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie albo na osobę, która popełniła czyn zabroniony przed ukończeniem 17 lat. Lub też gdy ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia wykroczenia ze względu na obronę konieczną, stan wyższej konieczności, niepoczytalność – dodał Radosław Pluciński.

Wykonanie prawomocnego orzeczenia o karach o charakterze pieniężnym, o które wystąpiło państwo UE, należy do sądu rejonowego – właściwego dla osiągania dochodów, posiadania mienia lub pobytu sprawcy. Nie jest konieczny udział osoby, które postępowanie takie dotyczy. Sąd może odmówić wykonania orzeczenia m.in. jeżeli:

– czyn nie stanowi przestępstwa w Polsce,

– nastąpiło przedawnienie wykonania kary,

– sprawca nie podlega jurysdykcji polskich sądów karnych,

– osoba, której dotyczy orzeczenie, nie została należycie pouczona o prawie do zaskarżenia tego orzeczenia,

– orzeczenie dotyczy kary niższej niż 70 euro lub równowartość tej kwoty w innej walucie.

 

Wszystko co trzeba wiedzieć o tym jak zatrudnić cudzoziemca.

Prelegent: Ivanna Byczkowska, OCRK.

Prezentacje poprowadziła ekspertka, którą również dotyczą tego rodzaju przepisy, za to doskonale władająca mową polską. Tematyka wywołała olbrzymie dyskusje wśród słuchaczy, do tego stopnia, że w pewnym momencie prelegentka stanęła z boku i słusznie pozwoliła na wymianę zdań i doświadczeń między uczestnikami spotkania. W tego typu konferencjach bowiem chodzi także o wymianę doświadczeń i rozmowy między przedstawicielami firm transportowych.

Ivanna Byczkowska przekazała również wiele ciekawej wiedzy. Słuchając jej można było między innymi uzyskać informacje kto jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia. Następuje to, gdy obywatel państwa trzeciego:

* Posiada status uchodźcy nadany w Polsce.

* Kwalifikuje się do udzielenia ochrony uzupełniającej w Polsce.

* Posiada zezwolenie na pobyt: stały lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w Polsce.

* Posiada zgodę na pobyt ze względów humanitarnych, pobyt tolerowany.

* Jest małżonkiem obywatela polskiego lub wskazanych powyżej cudzoziemców.

* Jest posiadaczem Karty Polaka.

 

561 – trzy zagadkowe cyfry, które zmieniły transport. Ważne zapisy Rozporządzenia Wspólnoty Europejskiej.

Prelegent: Mariusz Hendzel, kancelaria transportowa ITD-PIP.

Mimo że rozporządzenie 561/2006 znane jest od długiego czasu, nadal występują nieporozumienia przy analizie zapisów dotyczących przerw, czasu jazdy, rekompensat odpoczynków tygodniowych. Mariusz Hendzel wyjaśniał między innymi kwestie jazdy ciągłej. Po okresie prowadzenia pojazdu trwającym cztery i pół godziny kierowcy przysługuje ciągła przerwa trwająca co najmniej czterdzieści pięć minut, chyba że rozpoczyna okres odpoczynku. Może ją zastąpić przerwa o długości co najmniej 15 minut, po której dojdzie do przerwania jazdy na co najmniej 30 minut. Musi być to rozłożone w czasie w taki sposób zgodny z przepisami.

Co do odpoczynku dziennego skróconego. Jeśli część dziennego okresu odpoczynku zawarta w 24 godzinnym okresie wynosi co najmniej 9 godzin, ale mniej niż 11 godzin, wówczas dzienny okres odpoczynku uznaje się za skrócony dzienny okres odpoczynku. Kierowca może mieć najwyżej trzy skrócone dzienne okresy odpoczynku pomiędzy dwoma tygodniowymi okresami odpoczynku.

 

Czy to także dotyczy mojej firmy? RODO a przewoźnicy drogowi.

Prelegent: Aleksandra Błaszczyńska, Kancelaria Chałas i Wspólnicy.

RODO to chyba najpopularniejszy skrót ostatnich miesięcy. Widzimy go w informacjach mailowych, słyszymy u lekarza, rozmawiając z klientami. Rozporządzenie 2016/679 zastąpiło dotychczasową dyrektywę 95/46/WE. Ma zastosowanie do przetwarzania danych w związku z działalnością administratora mającego siedzibę w UE lub gdy nie ma on siedziby w UE, lecz osobom przebywającym w UE, są oferowane usługi lub towary.

Danymi osobowymi są zarówno informacje pozwalające zidentyfikować osobę (np. imię, nazwisko, PESEL), jak również dane bezpośrednio niesłużące do identyfikacji, ale które powiążemy z osobą zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania (np. numer telefonu, pracodawca, numer IP, dane o lokalizacji). Identyfikacji pomagają także specyficzne czynniki określające cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Dla uznania za dane osobowe nie ma znaczenia, czy są to dane ogólnodostępne. Szerzej na temat RODO w kolejnych numerach Truck&Business Polska.

 

Optymalizacja kosztów użytkowania aut osobowych.

Prelegent: Tomasz Czarnecki, Truck&Business Polska.

Na zakończenie zaproponowaliśmy temat nie do końca związany z branżą transportową, ale przecież niemal każda firma transportowa użytkuje jeden lub kilka mniejszych pojazdów. Trudno w ciągu kilkunastu minut opowiedzieć o wszystkich sposobach na zmniejszenie wydatków związanych z samochodami w firmie, dlatego zasygnalizowano te najważniejsze. Można do nich zaliczyć kwestie związane z paliwem, ubezpieczeniami czy też samym wyborem środka lokomocji, bo paradoksalnie alternatywne środki przejazdu takie jak taksówka, Uber, autobus, pociąg czy nawet samolot mogą być bardziej ekonomiczne. Warto również podpisać umowę z jedną stacją blisko siedziby przedsiębiorstwa, by tankować jeszcze taniej. Co ciekawe, największe zainteresowanie uczestników spotkania wzbudziła kwestia polityki flotowej i odpowiedzialności pracowników za przekazane auto.

Kolejna konferencja już 18 października w Warszawie. W programie spotkania handlowe, szkolenie sprzedażowe, prezentacje o optymalizacji kosztów, pojazdach autonomicznych, poszukiwaniu pracowników.

Poleć ten artykuł:

Galeria zdjęć do artykułu

Pliki do pobrania

Szanowny Czytelniku,
zarejestruj się by uzyskać bezpłatny dostęp do materiałów z konferencji. W ten sposób dbamy o polepszanie jakości naszych usług i dostarczanych do Ciebie materiałów. Rejestracja oznacza akceptację aktualnej polityki prywatności.

Zobacz relacje z innych konferencji

Trendownia 2024

Trendownia 2024

9 maja Witold Zygmunt
FUTURELOG 2023

FUTURELOG 2023

26 września 2023 Witold Zygmunt
Trendownia 2023

Trendownia 2023

26 kwietnia 2023 Witold Zygmunt
Trendownia 2022

Trendownia 2022

30 sierpnia 2022 Witold Zygmunt