Trendownia 2018

Trendownia 2018 była kolejną udaną okazją do wymiany poglądów między menedżerami logistyki i produkcji, których interesują aktualne i przyszłe trendy w łańcuchach dostaw. Zgromadzeni w hotelu Windsor uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się między innymi ze zmianami dokonującymi się w wymiarze infrastrukturalnym, kierunkami rozwoju technologii wspierającej pracę logistyków, ale też znaleźć chwilę na refleksję nad subiektywnym postrzeganiem świata przez człowieka, czy wreszcie rolą czasu jako najważniejszego zasobu w życiu ludzi i organizacji.

 

Co znalazło się w przekazie poszczególnych wykładowców?

Jak ludzki mózg konstruuje emocje?

Dr hab. Maciej Błaszak, profesor UAM.

 

Od teorii arabskich filozofów, aż po prace współczesnych naukowców – czyli o tym, jak kształtowały się poglądy na temat wpływu umysłu na percepcję. W swoim wystąpieniu Maciej Błaszak przekonywał, jak dalekosiężny jest wpływ doświadczeń i oczekiwań człowieka na postrzeganie przez niego rzeczywistości. To, co widzimy, w znacznym stopniu uwarunkowane jest naszą historią, przeżyciami, wiedzą i kulturą w jakiej przebywaliśmy. Nasz umysł modeluje odczucia, emocje i reakcje na nie, podobnie jak nadaje wrażenie głębi płaskim obrazom trafiającym z narządu wzroku. Wykładowca wskazał korzyści wynikające z takiego funkcjonowania naszego mózgu, w tym szybką i automatyczną interpretację bodźców, czy rosnącą wraz z doświadczeniem łatwość rozwiązywania złożonych problemów. Należy jednak mieć świadomość, że tracimy przez to część obiektywizmu w ocenie sytuacji.

Co logistyka może zrobić dla środowiska?

Dr inż. Grzegorz Lichocik, prezes zarządu Dachser.

 

Grzegorz Lichocik, prezes Dachser w Polsce, przedstawił sposoby, w jaki samorządy realizują walkę ze smogiem, a także jaki udział w tym przedsięwzięciu mają firmy logistyczne. W wystąpieniu przedstawione zostały metody, dzięki którym transport drogowy może stać się bardziej przyjazny środowisku, w tym m.in. lepsze planowanie tras w celu ograniczenia zbędnych przejazdów, konsolidacja ładunków, eliminacja pustych przebiegów czy nowe koncepcje dostaw. Zaprezentowane zostały nowe pojazdy będące odpowiedzią na wprowadzane w kolejnych europejskich miastach ograniczenia ruchu pojazdów spalinowych. Wśród nowych pomysłów firmy Dachser znajdują się pojazdy napędzane gazem ziemnym, elektryczne ciężarówki i rowery, a także łodzie kanałowe. Prelegent wskazał główne bariery utrudniające szerokie zastosowanie napędu elektrycznego, w tym relatywnie wysoką cenę pojazdów i nadal ich niewielki zasięg.

W poszukiwaniu optymalnego przepływu.

Inga Różycka, Logistics Manager w Velux.

 

Optymalizacja transportu wewnętrznego była tematem wystąpienia Ingi Różyckiej. Problemy z jakimi musiała zmierzyć się firma Velux dotykają wielu zakładów produkcyjnych, a zwłaszcza tych, które z czasem rozbudowują swoje zaplecze. Nowe lokalizacje wymuszają reorganizację przepływu komponentów i artykułów, aby uniknąć zbędnych przemieszczeń czy przestojów związanych z oczekiwaniem. Słuchacze mieli okazję przekonać się, jak proste rozwiązania przynoszą niekiedy spektakularne rezultaty. Wśród przykładów przedstawicielka firmy Velux podała m.in. wyeliminowanie konieczności przepakowywania komponentów, osiągnięte dzięki uzgodnionej z dostawcami, jednolitej formie opakowania, czy wykorzystanie bezpłatnej aplikacji Endomondo do rejestrowania przebiegu tras transportu wewnętrznego. Inga Różycka podkreśliła, jak ważne w realizacji celów jest zaangażowanie i nastawienie pracowników, a także zapewnienie bezkonfliktowej współpracy poszczególnych działów, które w sposób naturalny mogą posiadać odmienne priorytety.

Hyperloop – wizja czy rzeczywistość?

Łukasz Mielczarek, dyrektor ds. infrastruktury w Hyper Poland.

 

Podczas wystąpienia Łukasza Mielczarka zanurzyliśmy się w przyszłość transportu, jaką może zostać kolej próżniowa. Zdaniem prelegenta, Hyperloop stanowi odpowiedź na lukę w dostępnych środkach komunikacji, jaka rozciąga się na dystansie pomiędzy pięćsetnym a tysięcznym kilometrem podróży. Przedział ten wykracza poza komfortowy przejazd klasyczną koleją, jest natomiast nieco za krótki dla połączeń lotniczych. Podczas prezentacji wskazano zalety nowego systemu transportu – duża prędkość (ponad 1000 km/h), niski koszt przewozu, mniejsza ekspozycja na zagrożenia terrorystyczne w stosunku do transportu lotniczego, a co za tym idzie krótsze procedury odprawy. Wśród najpoważniejszych barier, które mogą utrudnić komercjalizację kolei próżniowej, wymieniono nadal wymagającą rozwoju technologię, a także wysokość nakładów związanych z budową całej potrzebnej infrastruktury od podstaw. Autor prezentacji wskazał, że pierwszym zastosowaniem technologii Hyperloop powinien stać się transport towarów, w późniejszym etapie przyjdzie czas na przewóz pasażerów.

Automatyczny magazyn.

Paweł Pszczółkowski, dyrektor ds. łańcucha dostaw w Amica.

 

Paweł Pszczółkowski, dyrektor ds. łańcucha dostaw w firmie Amica, opowiedział o jednym z najambitniejszych projektów swojej firmy, polegającym na stworzeniu największego w Polsce automatycznego magazynu wysokiego składowania. Cechujący się imponującymi parametrami obiekt (47 metrów wysokości, 26 000 miejsc paletowych, możliwość przyjęcia 120 palet na godzinę), jest efektem dwóch lat pracy poświęconych na jego realizację. Głównymi argumentami przemawiającymi za zbudowaniem magazynu automatycznego była chęć ograniczenia kosztów pracy, zmniejszenie ilości uszkodzeń towaru podczas transportu wewnętrznego i wyeliminowanie błędów zbiórki. Inwestycja, której szacowany czas zwrotu wynosi 4 lata, pozwoliła firmie usprawnić procesy logistyczne i przyspieszyć realizację zleceń .

How Technological Innovation is starting to change Supply Chain Execution?

Patrick Bellart, Corporate Technological Innovation and Autmation Director w FM Logistic.

 

Patrick Bellart z FM Logistic mówił o etapach w życiu nowych technologii, które ilustruje wykres znany jako „Gartner Hype Cycle”. Zaprezentował, jak technologie po wstępnym etapie ekscytacji i osiągnięciu szczytu popularności stopniowo popadają w zapomnienie, by po pewnym czasie, potrzebnym na osiągnięcie dojrzałości, znaleźć prawdziwe komercyjne zastosowanie. Tak stało się między innymi z okularami Google glass, które aktualnie znajdują coraz szersze zastosowanie wśród magazynierów i pracowników utrzymania ruchu. Patrick Bellart na przykładzie automatycznego drona do inwentaryzacji, pokazał jak wygląda rozwój nowych technologii w firmie FM Logistic. Od momentu powstania pomysłu, do przewidzianego w 2019 roku wdrożenia w magazynach upłyną 4 lata. Poruszony został również problem niezawodności autonomicznych urządzeń w magazynie. Na obecnym poziomie rozwoju nadal wymagają one ścisłego nadzoru ludzi, ponieważ ich działania obarczone są znaczącym marginesem błędu. Jako główną przyczynę postępującej robotyzacji w logistyce, autor wskazał brak siły roboczej, natomiast cyfryzacja ma być źródłem większej jakości i elastyczności.

System Android. Standard w nowoczesnym magazynie.

Tomasz Dzideczek, Sr Sales Engineer Poland & Baltics w Zebra Technologies.

 

Według badania przeprowadzonego przez firmę Zebra, do 2020 roku najważniejszymi pozycjami na liście zakupów dla magazynierów będą skanery kodów kreskowych, tablety, oraz narzędzia Internetu Rzeczy. Do tego czasu 86% przedsiębiorstw planuje wyposażyć swoich pracowników w ręczne komputery mobilne, które zapewnią dostęp do systemu WMS w czasie rzeczywistym. Tomasz Dzideczek zwrócił uwagę, że rezygnacja firmy Microsoft z rozwoju i wsparcia oprogramowania mobilnego wymusi, wcześniej czy później, wymianę urządzeń na wyposażone w system Android. Według przedstawionych analiz w ciągu dwóch lat już 62% urządzeń w magazynach ma działać w oparciu o system operacyjny Android. Firma Zebra aktywnie współpracuje z Google w celu definiowania wymagań, jakie systemom operacyjnym stawia biznes. Jak podkreślono w wystąpieniu, znacząco różnią się one od wymagań stawianych przez klienta końcowego. Uczestnicy konferencji, mieli również okazję naocznie przekonać się, jaką wytrzymałość na uszkodzenia prezentuje nowy komputer mobilny Zebra MC3300.

Aplikacje mobilne w logistyce.

Patryk Grzelak, dyrektor zarządzający w InterLAN.

 

O smartfonizacji społeczeństwa i jego wpływie na aplikacje biznesowe opowiedział Patryk Grzelak z InterLAN. Według przytoczonego raportu Business Software Alliance z 2017 roku, już 86% firm z branży TSL korzysta z więcej niż jednej usługi cloud computingu. Wśród korzyści płynących z zastosowania technologii mobilnych wymieniono m.in. możliwość śledzenia realizacji zlecenia w czasie rzeczywistym, wielowariantową i zautomatyzowaną komunikację z operatorem, a także możliwość szybkiego reagowania spedytora na zmieniającą się sytuację na drodze. Według przytoczonego badania Future of Fulfillment Vision Study z 2017 roku – 78% firm logistycznych planuje do 2023 roku zaoferować dostawy w ciągu jednego dnia, zaś do 2028 roku 40% firm deklaruje skrócenie tego czasu do dwóch godzin. Wywiera to stałą presję na ciągłe zwiększenie szybkości realizacji zleceń przez przedsiębiorstwa. Aplikacje mobilne potrafią w tym zadaniu wydatnie dopomóc.

Out of the Box.

Beniamin Matecki, dyrektor ds. rozwoju w Vive Logistic Services .

 

Kwestia zasobów w logistyce była tematem prezentacji Beniamina Mateckiego z firmy Vive Logistic Services. Prelegent zwrócił uwagę na znaczący udział kosztów pracowniczych w strukturze wydatków logistyki magazynowej (83%), a także problem z pozyskaniem pracowników, który zmusza przedsiębiorstwa do oferowania dodatkowych benefitów, takich jak m.in. organizowanie i opłacenia dojazdu do pracy. Beniamin Matecki zwrócił przy tym uwagę na problem okresu zwrotu, jaki występuje przy inwestycji w magazyn automatyczny. Podczas wystąpienia zaprezentowano pewien występujący na rynku rozdźwięk. Pomimo tego, iż wiele przedsiębiorstw deklaruje niskie lub średnie kompetencje do samodzielnej optymalizacji logistyki wewnętrznej (63%), to większość z nich (73%), rzadko lub nigdy nie korzysta z zewnętrznych powierzchni magazynowych.

Z pasji do cła.

Tomasz Rusak, prezes zarządu Rusak Business Services.

 

W świecie narastających dążeń protekcjonistycznych powstają nowe ryzyka, ale też możliwości związane z opodatkowaniem międzynarodowego ruchu towarów. W swoim wystąpieniu, Tomasz Rusak przedstawił burzliwą historię rozwoju rynku usług obsługi celnej w Polsce, którego firma Rusak Business Services była pionierem. Od momentu powstania, firma pomaga przedsiębiorstwom uczestniczącym w handlu międzynarodowym odnaleźć się w gąszczu regulacji prawnych, a także optymalizować działalność pod kątem podatkowym. Outsourcing zadań związanych z obsługą celną umożliwia skorzystanie z rozległej wiedzy specjalistów, którzy rozumieją specyfikę każdego systemu prawnego, państwa, a nawet poszczególnego punktu granicznego.

Nieruchomości 4.0.

Piotr Bzowski, Leasing & Development Director i Steffen Walvius, Group Sustainability Manager w P3 Logistic Parks.

 

Prelegenci skupili na kwestii dostosowania przedsiębiorstwa do indywidualnych potrzeb klientów, która to zdolność leży u podstaw gospodarki 4.0. Wskazali, jak nawet liderzy branży popadają w niebyt, gdy tracą umiejętność wsłuchiwania się w potrzeby i trendy rynku. Jak wygląda taka personalizacja w przypadku powierzchni magazynowych, zaprezentowano na przykładzie oferowanych przez firmę P3 Logistic Parks magazynów typu BTS (build-to-suit). Pozwalają one zaspokoić potrzeby odbiorców tak w wymiarze ekonomicznym, jak i społecznej odpowiedzialności biznesu. Użyte w magazynach BTS rozwiązania przyczyniają się do zmniejszenia zużycia prądu i wody oraz niższej emisji CO2.

Optymalizacja procesów logistycznych w łańcuchu dostaw.

Marcin Kutzmann, Business Development w TimoCom.

 

Marcin Kutzmann rozpoczął swoje wystąpienie od uwagi, iż w dzisiejszych czasach problemem nie jest dostęp do informacji, ale umiejętność odpowiednio szybkiego ich odnalezienia. Następnie zapoznał uczestników z możliwością platformy TimoCom, której zadaniem jest szybkie i łatwe kojarzenie zleceń i przewoźników, posiadających w danym momencie wolne zasoby transportowe. Aplikacja skupia obecnie około 40 000 firm działających na terenie całej Europy, a jej dzienna pula ofert frachtowych sięga 750 000. Dzięki platformie zleceniodawcy mogą wybrać optymalną kosztowo ofertę, a firmy transportowe eliminują puste przebiegi.

Tysiąc sto siedem najważniejszych trendów.

Marek Jędra, wiceprezes zarządu w Quantum Software.

Jedną z zasadniczych tez wystąpienia było stwierdzenie, że czas jest prawdopodobnie najcenniejszym zasobem, jakim mogą dysponować tak ludzie, jak i organizacje. Obserwowane codziennie ilość i tempo zmian powodują, że ich śledzenie już teraz wykracza poza możliwości człowieka. Blockchain, automatyzacja, robotyzacja, sztuczna inteligencja czy chmura obliczeniowa, to tylko niewielki wycinek spotykanych obecnie trendów, które nieustannie ewoluują i generują kolejne. Tworzy to swoistą kulturę prędkości, która wymaga znalezienia nowych sposobów analizy i podejmowania decyzji. Gdzie w takim razie szukać przewodnika w tym ultraszybkim świecie zmian? Czy możemy to zadanie powierzyć technologii, co grozi stopniowym umniejszaniem naszej roli i samodzielności, czy może lepiej zdać się na opinie najbliższych nam osób lub firm, które będą najsilniej wpływały na kierunek, w jakim podążamy? Podczas prezentacji zwrócono także uwagę na narastające dysproporcje, jakie występują pomiędzy firmami ze względu na ich zasoby. Te różnice wywołują nierówny dostęp do utalentowanych pracowników, determinują zdolność firm do tworzenia innowacji, co w rezultacie jeszcze bardziej nasila dysproporcje. Marek Jędra skłaniał słuchaczy do zaakceptowania faktu, że nie każda firma może być pionierem, innowatorem czy liderem, niemniej szybkość działania jest elementem nieodzownym aby obserwować najważniejsze trendy i móc na rynku przetrwać.

Debata Trendowni

Podsumowaniem pierwszego dnia wystąpień była debata, w której uczestniczyli Tomasz Hatala – prezes zarządu Quantum Software, Beniamin Matecki – dyrektor ds. rozwoju Vive Logistic Services oraz Jarosław Raj – COO / Board Member Vox Capital Group. Słuchacze byli świadkami dyskusji o tym, czy obecne modele biznesowe są dostosowane do postępującej cyfrobotyzacji, na jakim etapie automatyzacji właściwie się znajdujemy, a także czy decydując się na nowe inwestycje, zawsze powinniśmy się kierować ROI.

 

Podczas bankietu na zakończenie pierwszego dnia konferencji, uczestnicy mogli oddać się swobodnym dyskusjom, nawiązać nowe znajomości i odświeżyć stare. Najodważniejsi ze zgromadzonych wzięli udział w konkursach gier zespołowych.

FlixBus – czy już pozamiatane?

Prof. dr hab. Wojciech Paprocki, SGH w Warszawie.

 

Podczas swojego wystąpienia prof. Wojciech Paprocki zastanawiał się, czy rozwój nowatorskich technologii lepiej opisuje funkcja wykładnicza, gdzie mamy do czynienia z błyskawicznym i stale przyspieszającym wzrostem, czy może „krzywa S”, gdzie po przekroczeniu pewnego punktu kulminacyjnego napotykamy barierę i wpadamy w regres. Profesor jako przykład podał technologie energii odnawialnej, które wbrew pokładanym nadziejom nadal nie wyparły i prawdopodobnie długo nie wyprą energii z paliw kopalnych. W prezentacji poruszono też problem tworzonego usilnie złudzenia prywatności w świecie cyfrowym, w jakim utrzymywani są obywatele państw wysoko rozwiniętych, a co za tym idzie bezprzedmiotowość kolejnych aktów prawnych zmierzających do jej ochrony. Uczestnicy konferencji mieli również okazję zapoznać się z modelem biznesowym firmy FlixBus, w którym pozyskanie rozległej bazy danych osobowych potencjalnych klientów staje się ważniejszym aspektem niż tradycyjny przewóz pasażerów.

Transport Nowym Jedwabnym Szlakiem.

Marek Biesiekierski, konsultant logistyczny.

 

Marek Biesiekierski zapoznał słuchaczy z tworzonym przez Chiny Nowym Jedwabnym Szlakiem. Wpisany do chińskiej konstytucji projekt ma na celu zabezpieczenie dróg handlowych do Europy na wypadek ewentualnej blokady morskiej. Realizacja tego zadania odbywa się poprzez oferowanie darmowej modernizacji infrastruktury drogowej i kolejowej, w zamian za możliwość jej wykorzystania. Marek Biesiekierski opowiedział o rozmachu, z jakim realizowana jest ta idea, a także problemach jakie napotyka. Nowy Jedwabny Szlak powinien wzbudzać szerokie zainteresowanie w Polsce, z tego choćby powodu, że w założeniach jego trasa przebiega przez nasz kraj. Bramą dla Nowego Jedwabnego Szlaku w Polsce jest przejście graniczne w Małaszewiczach. Czas przewozu ładunku między Chinami a Polską, ma docelowo wynosić między 8 a 10 dni.

Enter to the next level.

Adam Szablewski, Program Manager Pneumatic Systems w Faurecia.

 

Adam Szablewski opowiedział o rezultatach, jakie udało się osiągnąć firmie Faurecia dzięki zastosowaniu metody VA/VE (Value Added & Value Engineering) w Zakładzie Systemów Pneumatycznych w Wałbrzychu. Celem projektu była redukcja kosztów osiągnięta poprzez zmiany konstrukcyjne produktu i sposobu jego wytwarzania. Prelegent wskazał narzędzia zastosowane podczas analiz, a także podkreślił potrzebę priorytetyzacji zadań, uwzględniając ich czas realizacji i oczekiwane oszczędności, jakie mają przynieść. Adam Szablewski przedstawił strategię firmy Faurecia zmierzającej do nawiązywania współpracy z mniejszymi podmiotami z tej samej branży, jednak ze względu na mniejszą skalę działalności nie będących bezpośrednią konkurencją. Podczas prelekcji można było zobaczyć wizualizacje nowych, imponujących koncepcji, takich jak np. monitorujący zmęczenie kierowcy „Cockpit of the future”, czy luksusowy „Oasis seat”.

Druk 3D w branży automotive.

Agnieszka Włoszczyna, PR Manager w Autopart.

 

Agnieszka Włoszczyna przybliżyła uczestnikom tegorocznej Trendowni firmę Autopart, czołowego producenta akumulatorów w Polsce. Opowiedziała o zastosowanych w przedsiębiorstwie rozwiązaniach zaczerpniętych z koncepcji Lean Manufacturing i, Kaizen, mających podnieść efektywność i bezpieczeństwo pracy. Przedstawiła ambitne plany firmy, która stawia sobie za cel zrealizowanie w tym roku 500 usprawnień wygenerowanych w ramach Kaizen. Podczas prezentacji słuchacze mieli okazję dowiedzieć się, jak firma Autopart wykorzystuje technologię druku 3D do uzupełniania brakujących komponentów i prototypowania. Agnieszka Włoszczyna wspomniała przy tym, że branża samochodowa, do której zalicza się Autopart, jest liderem w zakresie praktycznego wykorzystania druku 3D.

Jak słowa zastępują liczby?

Katarzyna Ostojska, Marketing Manager w Raben.

 

Katarzyna Ostojska z firmy Raben opowiedziała o nowym, rewolucyjnym w swojej prostocie systemie geokodowania wykorzystanym w aplikacji what3words. Jej twórcy podzielili świat na kwadraty o wymiarach 3×3 metry, a każdy z tych kwadratów został opisany unikalnym zestawem trzech słów. Przykładowo, zawarte w tytule wystąpienia „rozeznanie.dawanie.odbiorniki” to koordynaty głównego wejścia do hotelu Windsor, gdzie odbywała się tegoroczna Trendownia. Uczestnicy poznali zalety tego rozwiązania, takie jak łatwość zapamiętania i przekazania lokalizacji, czy dużo większa precyzja w porównaniu z klasycznym adresem pocztowym, mogącym obejmować znaczny obszar i wiele budynków. What3wors ułatwia ludziom odnalezienie się w innych krajach, gdy problemem jest bariera językowa i nieznany im system adresowania. Aplikacja ma jeszcze inną ogromną zaletę – może z niej skorzystać każda osoba z dostępem do sieci. Jak wyjaśniła Katarzyna Ostojska, żyjemy w świecie, w którym znaczna liczba osób wciąż nie posiada kodu pocztowego albo znajduje się poza zasięgiem świadczonych przez pocztę usług. What3words jest zatem poważnym krokiem w stronę szerszego i łatwiejszego dostępu do usług kurierskich.

Jeśli transformacja cyfrowa jest odpowiedzią, to jakie jest pytanie?

Prof. dr hab. Piotr Płoszajski – SGH w Warszawie.

 

W swoim inspirującym wystąpieniu, prof. Piotr Płoszajski zwrócił uwagę na ograniczenia, jakie niesie ze sobą transformacja cyfrowa. Przekonywał, że wykorzystanie systemów informatycznych jest obecnie tak powszechne, że wszystkie przedsiębiorstwa zaczynają pracować identycznie, według tych samych schematów, z taką samą wydajnością i porzucają przy tym swój indywidualizm. Wykładowca zaproponował słuchaczom skupienie się na tradycyjnych wartościach, zamiast bezrefleksyjnego podążania za nowinkami. Profesor wyraził pogląd, że firmy powinny szukać swojej przewagi nie w tych elementach, które łatwo jest skopiować innym, ale w tych, które powielić trudno. Jako przykłady podał budowanie relacji i wyobraźnię, która stanowi główny motor napędowy wszelkiego rozwoju.

 

Kolejna Trendownia za rok. Czy do tego czasu, rzeczywistość zweryfikuje tezy i pytania postawione podczas tegorocznej edycji? Które wizje się ziszczą, a o jakich zapomnimy? Czy w nadchodzących miesiącach pojawią się zupełnie nowe, fascynujące idee, trendy, o których wszyscy będziemy mówić? Tego nie wiemy, ale jeśli tak się stanie, z pewnością będziemy uważnie się im przyglądać.

 

Opracował: Marek Wiązowski

 

Wiecej zdjęć z konferencji znajduje się na eurologistics.pl

Poleć ten artykuł:

Galeria zdjęć do artykułu

Pliki do pobrania

Szanowny Czytelniku,
zarejestruj się by uzyskać bezpłatny dostęp do materiałów z konferencji. W ten sposób dbamy o polepszanie jakości naszych usług i dostarczanych do Ciebie materiałów. Rejestracja oznacza akceptację aktualnej polityki prywatności.

Zobacz relacje z innych konferencji

Trendownia 2024

Trendownia 2024

9 maja Witold Zygmunt
FUTURELOG 2023

FUTURELOG 2023

26 września 2023 Witold Zygmunt
Trendownia 2023

Trendownia 2023

26 kwietnia 2023 Witold Zygmunt
Trendownia 2022

Trendownia 2022

30 sierpnia 2022 Witold Zygmunt