Trendownia 2019

Humanoidalny robot Pepper powitał gości i oficjalnie rozpoczął Trendownię 2019. Był to akcent znaczący, ponieważ praktyczne aspekty automatyzacji i robotyzacji przedsiębiorstw zdominowały tematykę tegorocznej konferencji, która zgromadziła rekordową liczbę uczestników. W trakcie dwóch dni mogli się oni dowiedzieć, jakie rozwiązania i innowacje stosują u siebie liderzy branży produkcyjnej, magazynowej i transportowej.

Co starali się przekazać autorzy poszczególnych wystąpień?

 

Czy czwarta rewolucja przemysłowa ominie branżę TSL?

Prof. Wojciech Paprocki przekonywał, że pomimo medialnego rozgłosu, czwarta rewolucja przemysłowa wymierne profity przyniosła jak dotąd tylko nielicznym. Jej beneficjentami są przede wszystkim operatorzy wirtualnych platform, takich jak Facebook, Google Amazon czy Alibaba. Profesor zwrócił uwagę, że Europa zostaje w tyle w wyścigu innowacyjności. Kraje europejskie inwestują w nią zdecydowanie mniej niż USA czy wybrane kraje azjatyckie. Zdaniem profesora, największą barierą dla czwartej rewolucji przemysłowej w branży TSL jest mentalność przedsiębiorców. Aby transformacja w logistyce stała się faktem, niezbędne jest ograniczenie rywalizacji i współdziałanie w myśl zasady win-win. Bez tego, idea logistyki 4.0 pozostanie utopią.

Łańcuchy dostaw w obliczu innowacyjnych technologii

Dr Daniel Chudzik z Kilargo poruszył temat zmian dokonujących się w sieciach dostaw, w tym stałego poszerzania współpracy między działami produkcji i logistyki. W wystąpieniu wskazano, że bez względu na profil działalności i branżę, wspólnym mianownikiem dla automatyzacji jest chęć podniesienia efektywności, a także przezwyciężenie trudności związanych z brakiem siły roboczej. Dr Chudzik opowiedział o innowacjach wprowadzanych w zakładach firmy Kilargo, w tym wykorzystaniu rzeczywistości rozszerzonej przez pracowników produkcji. Autor wystąpienia wspomniał także o diametralnej zmianie, jaka dokonuje się relacjach klient – sklep. Prelegent przybliżył uczestnikom przykłady nowych rozwiązań w e-commerce, zastosowanych m.in. w sklepach Żabka Galaxy, e-obuwie czy Amazon Go.

Magazyn w nowej roli

Zdaniem reprezentującego firmę P3 Piotra Bzowskiego, kompleksowość to najważniejsza cecha nowoczesnych operatorów logistycznych w obszarze magazynowania. Dzięki temu, że wszystkie aspekty inwestycji, w tym projekt, budowa i utrzymanie są dostarczane przez operatora, przedsiębiorstwa mogą całkowicie skupić się na swojej działalności. Prelegent zaprezentował, jak wygląda polski e-commerce w stosunku do innych krajów, a także jak kształtuje się dynamika jego wzrostu. Autor wystąpienia zwrócił uwagę, że polski handel elektroniczny cechuje wciąż stosunkowo niewielka ilość zwrotów, co z czasem prawdopodobnie będzie ulegało zmianie. Prelegent przedstawił również, jak zmieniają się magazyny w dobie e-commerce, jakie nowe funkcje i właściwości powinny posiadać.

Komputer na etacie, czyli jak efektywniej planować

Patryk Grzelak z Interlan wskazał fundamentalne trudności, z jakimi muszą borykać się firmy transportowe w Polsce. Wystąpienie było próbą odpowiedzi na pytanie, w jakim zakresie rozwiązywanie tych problemów może wspomóc technologia. Autor wystąpienia uświadomił uczestnikom, jakie wyzwania stoją przed twórcami oprogramowania zarządzającego transportem. Ogromna ilość czynników, interakcji oraz ograniczenia algorytmów optymalizujących sprawiają, że planowanie transportu zawsze sprowadza się do kompromisu i przedkładania jednych celów nad innymi. Jako rozwiązanie najbardziej uniwersalne, najlepiej sprawdzające się w praktyce biznesowej, wskazano metaheurystykę.

Jak łatwo być przywódcą, a jak trudno menedżerem (lub na odwrót)?

Dr Mirosław Tarasiewicz z Explica zastanawiał się ze słuchaczami, co cechuje dobrych menedżerów i dobrych przywódców i na ile są to cechy zbieżne. Prelegent dokonał zestawienia olbrzymich wydatków, jakie przeznaczane są na szkolenia kompetencji menedżerskich w USA i znikomych rezultatów, jakie one przynoszą. Dr Tarasiewicz wskazał atrybuty, jakie według publikacji „Wielcy z wyboru” najsilniej determinują sukces w biznesie: dyscyplinę, empiryczną kreatywność i ogromne przywiązanie do szczegółów. Radził również pamiętać o tym, że ludzie znacznie silniej zapamiętują krytykę niż pochwałę. Dlatego w relacjach pracownikami tak ważne jest, aby zachować odpowiednie proporcje między nimi.

Digitalizacja procesów logistycznych – operacje na otwartym sercu

Rafał Piłat przybliżył słuchaczom sylwetkę T-Systems, dostawcy korporacyjnych usług teleinformatycznych. Podczas swojego wystąpienia przedstawił publiczności rodzinę narządzi oferowanych przez spółkę w obszarze digitalizacji procesów logistycznych. Prelegent podkreślił modułową konstrukcję oprogramowania T-System. Dzięki niej, przedsiębiorstwa mogą precyzyjnie dostosować zakres wdrożenia do swoich potrzeb i możliwości inwestycyjnych. Klienci T-Systems doceniają również kompleksowość oferty. Spółka dostarcza gotowe rozwiązania, wraz z potrzebnymi w pracy urządzeniami.

Niech się mury pną do góry

Praktyczne aspekty rozbudowy obiektu magazynowo-produkcyjnego były tematem wystąpienia Piotra Wąsa ze SpaceFactory Holding. Autor streścił okoliczności wpływające na decyzję o rozbudowie, a następnie opisał dwa podejścia do realizacji takiej inwestycji: tradycyjne i zintegrowane. Podczas prezentacji Piotr Wąs przedstawił nowoczesne narzędzia wspierające prace projektowe, w tym drony, skanery 3D i technologię Building Information Modeling. Autor na koniec skupił się na zobrazowaniu opisanych metod, posiłkując się przykładem inwestycji zrealizowanej we Wrześni k. Poznania.

SmartLens – Inteligentne zarządzanie zasobami

Tematem kolejnego wystąpienia był opracowany przez Zebra Technologies system SmartLens, służący do monitorowania w czasie rzeczywistym stanów towaru w sklepie. Tomasz Dzideczek opisał zasadę jego działania, a także różne opcje konfiguracji. Aktualnie informacje o ilości artykułów pozwalają na szybkie uzupełnianie braków, pełnią także istotną rolę w przeciwdziałaniu kradzieżom i optymalizacji pracy personelu. Dzięki SmartLens sklep zaczyna funkcjonować na zasadzie podobnej do centrum dystrybucyjnego. Wystąpienie stanowiło preludium do premiery najnowszego terminala mobilnego Zebra – modelu MC9300. Podczas pokazu obserwatorzy mogli przekonać się o odporności urządzenia, jak również wziąć udział w konkursie z nagrodami.

Kanapa rządzi

Trendy logistyki wewnętrznej jako reakcja na rozwój e-commerce. Tą problematyką zajął się Andrzej Michalski z SSI SCHÄFER. Szeroki przedział indeksów, ogromna liczba klientów składających indywidualnie niewielkie zamówienia, a do tego jak najszybsza dostawa. To środowisko, w jakim funkcjonują podmioty handlu elektronicznego. Automatyzacja obsługi zamówień jest nieodzownym krokiem do tego, aby sprostać rosnącej skali działalności i wymaganiom rynku. Andrzej Michalski zaprezentował, jakimi narzędziami w zakresie automatyzacji pracy magazynu dysponuje firma SSI SCHÄFER. Szczegółowo omówił korzyści z ich wdrożenia, prezentując ich pracę na przykładzie firmy handlującej komponentami samochodowymi. Prelegent przedstawił ponadto przewidywane kierunki rozwoju magazynowania.

Zarządzanie ryzykami dachów płaskich

Artiom Komardin, współzałożyciel Sense Monitoring, podzielił się z publicznością swoją wiedzą i doświadczeniami związanymi z bezpieczeństwem dachów w obiektach produkcyjnych i magazynowych. Zaznajomił słuchaczy z ich specyfiką i czynnikami mogącymi doprowadzić do uszkodzenia. Założyciele Sense Monitoring opracowali skuteczne, łatwe w obsłudze i serwisie, a do tego przystępne cenowo rozwiązanie, pozwalające kontrolować stan dachów i przeciwdziałać ich przeciążeniom. Dzięki automatycznemu monitorowaniu zagrożeń, system pomaga wydatnie ograniczyć ryzyko katastrofy budowlanej. System wspiera podejmowanie racjonalnych decyzji przy utrzymaniu dachu, w tym te dotyczące odśnieżania.

Logistyka 4.0 – rewolucja czy ewolucja?

Przedstawiciel WDX Mikołaj Ruta poruszył problem właściwości logistyki 4.0, a także wyraził pogląd, jakim podejściem do innowacji powinny charakteryzować się nowoczesne przedsiębiorstwa. Goście konferencji mieli okazję poznać interesującą koncepcję organizacji załadunków – system Q Loader. Pozwala on znacznie skrócić realizację tego procesu, zmniejszyć ilość potrzebnych zasobów osobowych i sprzętowych, a przede wszystkim diametralnie skrócić drogę pokonywaną przez wózki widłowe.

Outsorcing logistyczny 4.0 – szanse i wyzwania

Lucyna Zaborowska-Princ z Raben przedstawiła wyzwania współczesnego rynku logistycznego, akcentując coraz mocniej doskwierający problem dostępności siły roboczej. Spadające bezrobocie, zmniejszająca się liczba osób w wieku produkcyjnym, a do tego rosnące oczekiwania płacowe to realia, w których jedynym wyjściem dla przedsiębiorstw staje się automatyzacja pracy. Uczestnicy konferencji mieli okazję przyjrzeć się zakończonym sukcesem wdrożeniom automatyki w magazynach i transporcie wewnętrznym.

Najlepsze praktyki w automatyce magazynowej

Magazyn Hakkila w Helsinkach, posłużył Przemysławowi Piętakowi z HUB LOGISTICS jako studium możliwości automatyki wspierającej procesy składowania. Ekologiczny, supernowoczesny magazyn charakteryzuje się m.in. zaledwie 3 godzinnym czasem realizacji zlecenia i bardzo wysokim odsetkiem poprawnych kompletacji, co radykalnie zmniejsza koszty wynikające z błędów. Przemysław Piętak udzielił wielu cennych wskazówek na temat tego, jak przygotować firmę do wdrożenia automatyki w magazynie, a także z jakich etapów powinno składać się optymalne wdrożenie.

Ciemna strona cyfryzacji

Alternatywne spojrzenie na często demonizowany rozwój technologii zaproponował gościom Trendowni Marek Jędra z Quantum. Autor wystąpienia zastanawiał się nad tym, dlaczego ludzie czują instynktowną obawę przed postępem. Patrząc na jego skutki, powinniśmy być bowiem temu zjawisku bardziej przychylni. Rozwój technologii przyczynił się m.in. do ograniczenia ubóstwa, podniesienia bezpieczeństwa, wydłużenia i poprawy jakości życia czy lepszej edukacji. Wśród przyczyn, z których może wynikać ta rozbieżność, prelegent wskazał nieprzystosowanie ludzi do obecnego tempa zmian, prowadzącą do błędów poznawczych konstrukcję naszych umysłów, a także nieumiejętność spoglądania na zjawiska z szerszej perspektywy. Jak sugerował, kiedy coraz lepiej rozumiemy samych siebie, to aby postęp technologiczny nadal przynosił korzyści dla ludzkości, koniecznie potrzebujemy nowego, oświeceniowego zrywu.

Jak mózg tworzy umysł?

Prof. UAM Maciej Błaszak opowiedział o tym, co motywuje ludzi do współpracy i jaką rolę w naszych relacjach odgrywa zmysł moralny. Uczestnicy mogli poznać etapy kształtowania się umysłu w trakcie ewolucji człowieka, a także przekonać się, jakie znaczenie dla tego zjawiska miała religia. Na koniec prelegent podkreślił, jak istotny wpływ na nasze życie zawodowe i prywatne ma poziom posiadanych umiejętności społecznych.

Sztuczna inteligencja na sklepowej półce

Konrad Szczukiewicz z ShelfWise zapoznał uczestników z innowacyjnym rozwiązaniem do monitorowania półek sklepowych. Bazujący na obrazie z kamer system automatycznie identyfikuje braki towarowe, co znacząco ułatwia zaopatrywanie półek sklepowych. Dzięki rozwiązaniu ShelfWise personel ma wgląd w stan artykułów w czasie rzeczywistym, tak jak ma to miejsce w przypadku systemów magazynowych. Prelegent wskazał również wyzwania stojące przed systemem, w tym przede wszystkim zwiększenie tolerancji na relokację artykułów przez klientów.

Roboty i czarne łabędzie – oto nowe środowisko pracy

Rafał Juraszek z Pratt & Whitney wyraził pogląd, że nadal jesteśmy dalecy od wizji autonomicznej fabryki. W swoim wystąpieniu skupił się na obszarach, w których jesteśmy nadal bardzo daleko od pełnej automatyzacji: zakupy, planowanie czy serwis. Dla wykonania tych zadań pracownicy nadal są niezastąpieni. Prelegent wskazał zasadniczą wadę w pełni zautomatyzowanych linii produkcyjnych: usterka jednego elementu, wyłącza z użytkowania całą instalację. Dlatego, aby fabryka mogła zachować ciągłość produkcji, zakład musi dysponować rezerwowymi liniami, co kolei znacznie osłabia rentowność inwestycji.

Od ugoru do automatycznego magazynu

Witold Gorecki i Piotr Olechowski wprowadzili zgromadzonych w szczegóły działalności Coca-Cola HBC Polska. Opowiedzieli o przyczynach, które determinują dążenia do automatyzacji pracy, a także jak w ich spółce wygląda schemat podejmowania decyzji w tej sprawie. Uczestnicy mieli okazję poznać trzy etapy automatyzacji, którym podlegał jeden z magazynów Coca-Cola HBC Polska.

Jak zarobić milion na cle w 15 minut

Tomasz Rusak i Piotr Sienkiewicz w humorystyczny, teleturniejowy sposób wprowadzili widownię w absurdy przepisów celnych. Dzięki nim uczestnicy mogli dowiedzieć się, dlaczego tak istotne jest ważenie bananów przed odprawą, kiedy operację tranzytową można uznać za zamkniętą i kim tak naprawdę jest agent celny.

Top Young 100

Realizowana przez Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki inicjatywa Top Young 100, ma za zadanie wspierać rozwój praktycznych umiejętności na uczelniach. Zaangażowani w akcję studenci mają możliwość wzięcia udziału w ciekawych projektach wykonywanych dla wiodących przedsiębiorstw. Podczas tegorocznej Trendowni gościliśmy Karolinę Salamon, która wraz z zespołem innych studentów z UE w Katowicach opracowała prosty, tani i łatwy w obsłudze kalkulator kosztów transportu drogowego dla firmy Ciech. Anna Świątek z UE w Poznaniu pomogła w optymalizacji produkcji i dystrybucji opakowań w ramach projektu realizowanego dla Procter & Gamble. Z kolei Bartosz Gryko, absolwent Politechniki Białostockiej wziął udział analizie decyzyjnej dotyczącej sposobu zbiórki towarów ponadgabarytowych w ILS Sp. z o.o. Łączenie środowiska biznesowego i uczelnianego to ważna i potrzebna inicjatywa, wierzymy że w przyszłości przyniesie jeszcze wiele korzyści zarówno firmom, jak i studentom.

Nowa wersja opowieści o Czerwonej Królowej z „Alicji w krainie czarów”

O tym, że to spostrzegawczość i kreatywność ludzi napędzają rozwój przedsiębiorstw, przypomniał w swoim wystąpieniu prof. Piotr Płoszajski. Prelegent przestrzegał przed powielaniem utartych wzorców, które choć sprawdziły się w przeszłości, nie zagwarantują sukcesu w przyszłości. Profesor radził, abyśmy w pogoni za tempem współczesnego świata nie zapomnieli czasami przystanąć, aby oddać się refleksji i twórczemu myśleniu. Autor przedstawił również 10 technologii, które mogą najsilniej wpłynąć na nasze życie w 2019 roku.

_______________________________________

Otwarcie Trendowni 2019 przez robota Pepper zakończyło się jego symulowaną awarią. Przesłanie płynące z konferencji można ująć sugestią, abyśmy do fascynacji nowymi technologiami i możliwościami, jakie oferują, podchodzili racjonalnie, nie zapominając o tym, że nadal najsilniej na losy przedsiębiorstw wpływają ludzie.

 

 Fotorelacja z konferencji dostępna na stronie: tutaj

Poleć ten artykuł:

Galeria zdjęć do artykułu

Pliki do pobrania

Szanowny Czytelniku,
zarejestruj się by uzyskać bezpłatny dostęp do materiałów z konferencji. W ten sposób dbamy o polepszanie jakości naszych usług i dostarczanych do Ciebie materiałów. Rejestracja oznacza akceptację aktualnej polityki prywatności.

Zobacz relacje z innych konferencji

Trendownia 2024

Trendownia 2024

9 maja Witold Zygmunt
FUTURELOG 2023

FUTURELOG 2023

26 września 2023 Witold Zygmunt
Trendownia 2023

Trendownia 2023

26 kwietnia 2023 Witold Zygmunt
Trendownia 2022

Trendownia 2022

30 sierpnia 2022 Witold Zygmunt