Trendownia 2020

Trendownia 2020

Tegoroczna Trendownia pod wieloma względami zapisze się jako wyjątkowa w swojej całej, kilkunastoletniej historii. Wydarzenie po raz pierwszy odbyło się w formule mieszanej: część słuchaczy zjawiła się w hotel Novotel Airport w Warszawie, a część skorzystała z przeprowadzonej na żywo transmisji online. Sytuacja pandemii wymusiła zastosowanie bezprecedensowych środków bezpieczeństwa sanitarnego. W przeciwieństwie do poprzednich edycji, wiele wystąpień nie poruszało ogromnych zmian, jakie czekają nas w dalszej przyszłości, ale ogromne zmiany zachodzące teraz. O czym mieli okazję posłuchać uczestnicy konferencji?
Transport

Jednym z wiodących tematów tegorocznej Trendowni były zmiany w transporcie drogowym, kolejowym, lotniczym i morskim, jakie dokonały się w związku z panującą pandemią. Prof. Wojciech Paprocki w swoim wystąpieniu zrecenzował obecną sytuację transportu drogowego w Polsce. Przedstawił możliwe scenariusze na przyszłość i poruszył problem wpływu regulacji prawnych UE na transport drogowy. Mariusz Kuczek przedstawił sytuację branży lotniczej, szczególnie w ujęciu przewozów cargo. Rozważał perspektywy, jakie czekają branżę transportu lotniczego w najbliższych latach. Maciej Brzozowski omówił zmiany w transporcie morskim, jakie dokonały się w ciągu ostatniego półrocza. Szczególną uwagę poświęcił przy tym sytuacji portu w Hamburgu. W prezentacji wykazano znaczne ograniczenie wielkości przewozów, przy jednoczesnym istotnym podniesieniu stawek frachtu. Maciej Brzozowski zauważył, że w przeciwieństwie do wielu innych przedsiębiorstw z branży transportowej, armatorom udało się podnieść rentowność swojego biznesu i poprawić wyniki finansowe. Problematyki transportu dotyczyło także wystąpienie Piotra Świętka z Delivry. Przedstawił on innowacyjną, autorską platformę internetową, służącą do poszukiwania, oceny oraz motywowania zawodowych kierowców.

Handel elektroniczny

Kolejnym często poruszanym na tegorocznej Trendowni tematem był handel elektroniczny. Zbigniew Smyczyński z P3 Logistic Parks naświetlił uczestnikom, jak handel internetowy zmienia rynek magazynowy oraz jak w związku z nim będzie ewoluował w przyszłości. Dr Aneta Pluta-Zaremba i Ewelina Drożdż na przykładzie firmy VMP GROUP omówiły model dropshippingu. Podczas wystąpienia wskazano wady i zalety działania sklepu internetowego w tej formule, przedstawiono również statystyki dotyczące rozwoju dropshippingu w Polsce. Peter Duwel pomógł zrozumieć słuchaczom fenomen firmy Amazon. Wskazał źródła jej sukcesu, podejście do rynku, rekrutacji pracowników i kierunki w jakim najpewniej będzie zmierzać to przedsiębiorstwo w najbliższej przyszłości.

Procesy magazynowe

Na Trendowni 2020 tradycyjnie znalazły się studia przypadków związane z gospodarką magazynową. Jolanta Gałązka z Tubądzin Management Group opowiedziała o kulisach powstawania nowego magazynu firmy Tubądzin Management Group, który wyposażony został w automatyczną strefę kompletacji. Prelegentka wskazała, w jakich procesach magazynowych automatyzacja jest szczególnie przydatna, a także w jakich obszarach, ze względów ekonomicznych i praktycznych, sens automatyzacji warto gruntownie przemyśleć. Grzegorz Cupta i Szymon Szymkowiak przedstawili, jak do tematu optymalizacji i standaryzacji procesów magazynowych podeszła w swoim centrum dystrybucji firma Geberit.

Planowanie

Tomasz Woźniak z Oriflame nie pojawił się osobiście na scenie, ale jego wystąpienie w formie transmisji na żywo zostało udostępnione osobom zgromadzonym w sali Novotel Airport, jak i uczestnikom zdalnym. Słuchacze mieli okazję dowiedzieć jak do nowej, pandemicznej sytuacji przystosowała się firma Oriflame, jakie zmiany organizacyjne przeprowadziła, jak rozwiązała problemy wynikające z wprowadzonych w większości krajów świata obostrzeń w zakresie przemieszczania się i handlu. Tomasz Woźniak wskazał na to, jak bardzo przydatne okazały się opracowane w poprzednich latach scenariusze typu what-if.
Janusz Pieklik przedstawił słuchaczom kilka powszechnie spotykanych trudności związanych z planowaniem i harmonogramowaniem produkcji. Wskazał na problem niskiej jakości danych, na jakich opierają swoje decyzje planiści. Omówił straty, jakie ponoszą przedsiębiorstwa w wyniku braku skutecznych narzędzi do optymalizacji zapasów produkcyjnych. Przedstawił wyzwania związane z trudnymi lub niemożliwymi do przewidzenia zdarzeniami, takimi jak awaria sprzętu, opóźnienia w dostawach materiałów czy braki produkcyjne.

Do spojrzenia w szerokiej perspektywie na otaczający nas świat zachęcali w swoich wystąpieniach dr Aleksandra Kardaś, prof. Jana Pieriegud i prof. Maciej Błaszak. Dr Aleksandra Kardaś przedstawiła znane nauce ustalenia dotyczące ocieplenia klimatu i jego wpływu na charakter zjawisk atmosferycznych. Prof. Jana Pieriegud analizowała zmiany w transporcie na podstawie długookresowych danych, a prof. Maciej Błaszak radził, jak funkcjonować w sytuacji permanentnego stresu.

Technologie

Na tegorocznej Trendowni nie zabrakło prezentacji nowoczesnych technologii, które obecnie przekraczają barierę dzielącą futurystyczną wizję od powszechnego, praktycznego wykorzystania. Marcin Kalisiak z Zebra Technologies zaprezentowała inteligentne okulary HD 4000, a Paweł Ślusarek i Grzegorz Włodarczyk z Coca Cola system wizyjno-głosowy opracowany we współpracy z firmą Ubimax. Urządzenia te stanowią uniwersalne narzędzie dla magazynierów, pracowników produkcji czy utrzymania ruchu, pozwalają zastąpić tradycyjne terminale mobilne. Ich użycie pozwala na zachowanie pełnej swobody rąk pracowników, zwiększenie efektywności działań, ograniczenie błędów i skrócenie czasu szkolenia nowych pracowników. Uczestnicy konferencji poznali praktyczne aspekty wdrożenia inteligentnych okularów w przedsiębiorstwach. Poruszono kwestie ergonomii, bezpieczeństwa, zdrowia i subiektywnego odbioru urządzeń przez użytkowników. Na stoisku firmy Zebra, uczestnicy konferencji mogli samodzielnie przetestować urządzenie HD 4000.

Młodzi logistycy

Na tegorocznej Trendowni po raz drugi z rzędu pojawili się młodzi logistycy, działających w ramach inicjatywy Top Young 100. W tym roku Joanna Florek, Sylwia Grzymała, Anna Skurzyńska i Magdalena Szaton przedstawiły wspólnie opracowane koncepcje udoskonalenia pracy magazynu wyrobów gotowych. Zaproponowane warianty optymalizacji magazynu różniły się rozległością zmian organizacyjnych, jak i poziomem potrzebnych nakładów finansowych.

Nowa normalność

Prelekcje, tak jak miało to miejsce w poprzednich edycjach, zamknęło wystąpienie prof. Piotra Płoszajskiego z SGH. Profesor omawiał skalę zmian, jakie nas wszystkich czekają, oraz wyzwania związane z okresem przejściowym w kształtowaniu się nowej normalności. W wystąpieniu porównano obecną sytuacje pandemiczną do globalnego crush testu. Prof. Piotr Płoszajski sugerował wnioski, jakie powinniśmy z tego wyciągnąć oraz jakie działania powinniśmy podjąć, aby lepiej przygotować się na przyszłość.


Pomimo szczególnych okoliczności, w jakich się odbywała tegoroczna Trendownia, konferencja była jak zawsze znakomitą okazją do bezpośrednich rozmów i budowania relacji między praktykami logistyki i produkcji. Wierzymy, że w przyszłym roku w jeszcze szerszym gronie uda nam się spotkać ponownie. Wierzymy, że będzie to bezpośrednie spotkanie „twarzą w twarz”.

Marek Wiązowski

Poleć ten artykuł:

Galeria zdjęć do artykułu

Pliki do pobrania

Szanowny Czytelniku,
zarejestruj się by uzyskać bezpłatny dostęp do materiałów z konferencji. W ten sposób dbamy o polepszanie jakości naszych usług i dostarczanych do Ciebie materiałów. Rejestracja oznacza akceptację aktualnej polityki prywatności.

Zobacz relacje z innych konferencji

Trendownia 2024

Trendownia 2024

9 maja Witold Zygmunt
FUTURELOG 2023

FUTURELOG 2023

26 września 2023 Witold Zygmunt
Trendownia 2023

Trendownia 2023

26 kwietnia 2023 Witold Zygmunt
Trendownia 2022

Trendownia 2022

30 sierpnia 2022 Witold Zygmunt