Trendownia 2021

Trendownia 2021

Po ubiegłorocznej, hybrydowej formule, Trendownia powróciła w tym roku w swojej tradycyjnej, stacjonarnej postaci. Wydarzenie miało miejsce w hotelu Warszawianka,  w dobrze znanej uczestnikom poprzednich edycji miejscowości Jachranka. Jednym z dominujących tematów wystąpień były rozważania nad średnio i długookresowymi skutkami pandemii Covid-19. Konferencję poprowadzili ponownie: Adam Błuś – redaktor naczelny Eurologistics i Marek Jędra – wiceprezes Quantum software.

O czym tegoroczni uczestnicy mogli usłyszeć od poszczególnych prelegentów?

Dr Daniel Chudzik (Kilargo) – Trwała zmiana czy jeszcze spekulacje na rynkach surowców i opakowań dla firm produkcyjnych i logistycznych?

Dr Daniel Chudzik przedstawił uczestnikom obecną sytuację na rynku producentów. Firmy borykają się ze znaczącym wzrostem cen wszystkich potrzebnych im surowców, w tym mleka, cukru, a także opakowań. Ważnym czynnikiem wpływającym na wzrost cen surowców jest coraz większa konkurencja o nie z państwami azjatyckimi, w tym przede wszystkim Chinami. Nie bez znaczenia jest także relatywnie niska wycena polskiej waluty, która sprawia, że wielu rodzimym producentom mleka bardziej opłaca się eksport. Wzrost cen mleka jest ponadto napędzany przez malejącą liczbę krów mlecznych w Europie. Najnowsze dane wskazują na spadek 3,1% r/r. Dr Daniel Chudzik przewiduje, że przyszły rok przyniesie dalsze wzrosty cen surowców na poziomie 5-15%. Będzie to przekładało się na cenę produktu końcowego i wiązało się z trudnymi negocjacjami, jakie producenci lodów będą musieli podjąć z sieciami handlowymi.

Katarzyna Rybicka, Marcin Chybiak (Walstead Central Europe),prof. AGH dr hab. inż. Jerzy Duda, dr inżDaniel Kubek (Politechnika Krakowska) Czy tradycyjne przedsiębiorstwo produkcyjne ma szansę być innowacyjne w dobie czwartej rewolucji przemysłowej?

Prelegenci opowiedzieli o wspólnym projekcie realizowanym dla Walstead Central Europe, jednego z liderów branży poligraficznej. Współfinasowany przez Unię Europejską projekt polegał na stworzeniu nowej, cyberfizycznej platformy, pozwalającej podnieść efektywność zakładu produkcyjnego. Dzięki platformie udało się zintegrować dane pochodzące z kilkunastu niezależnych, wcześniej stosowanych systemów informatycznych.

Przy tworzeniu nowego rozwiązania wykorzystano m.in. systemy sztucznej inteligencji, chmury obliczeniowej i Internetu Rzeczy, pozwalające skomunikować wiele elementów procesów produkcyjnych i logistycznych. Kolejnym krokiem ma być integracja systemów: ERP, zarządzania produkcją i zarządzania transportem. Uczestnicy konferencji mieli także okazję obejrzeć film, który prezentował jak omówione rozwiązania sprawdzają się w codziennej pracy zakładu firmy Walstead.

Zbigniew Smyczyński (P3 Logistics Park) – Podążając za innowatorami. O trendach zmieniających oblicze rynku

Zbigniew Smyczyński, Senior Leasing Manager w P3 Logistics Parks, omówił jak zmienia się obraz handlu detalicznego na świecie. Rosnąca rola e-commerce sprawia, że coraz więcej placówek handlowych zamyka się, lub przeistacza w showroom-y, gdzie klienci mogą na żywo obejrzeć towar przed zamówieniem go w sieci. O rosnącej roli handlu internetowego dobitnie świadczą dane finansowe firmy Amazon, której przychód w zeszłym roku przekroczył wartość PKB Norwegii. Prelegent zapoznał uczestników z kilkoma interesującymi innowacjami z obszaru logistyki, w tym z przykładem brytyjskiej firmy Mole Solutions. Przedsiębiorstwo to zajmuje się transportem cargo, wykorzystując do tego nieczynne dla pasażerów linie metra. Za innowacjami podąża również firma P3, czyli czołowy deweloper i zarządca powierzchni magazynowych. Spółka stawia silny akcent na rozwiązania proekologiczne. W swoich magazynach wykorzystuje nowoczesne panele fotowoltaiczne i systemy odzysku wody szarej.

Patryk Grzelak (interLAN) Jak osiągnąć skokowy wzrost rentowności działalności transportowej dzięki efektywnemu planowaniu? – czyli o narzędziach IT, które odpowiednio używane stają się trampoliną dla wzrostu firmy

Dyrektor zarządzający firmy interLAN przedstawił uczestnikom problematykę optymalizacji planowania tras pojazdów dostawczych. Wskazał ograniczenia na jakie przy planowaniu tras napotykają przedsiębiorstwa: przepisy określające czas pracy kierowców, ograniczenia ruchu na niektórych odcinkach dróg, procedury awizacji czy potrzebę nagłej zmiany planu. Nowoczesne systemy zarządzania transportem dysponują jednak algorytmami, które nie tylko automatycznie uwzględniają ograniczenia w planowaniu tras, ale także zapewniają wysoki stopień optymalizacji transportu. Optymalizacja tras pozawala m.in. ograniczyć ilość pustych przebiegów i zwiększyć wykorzystanie powierzchni ładunkowej. Przyczynia się to do poprawy efektywności transportu, a dodatkowo zmniejsza emisję dwutlenku węgla.

 Artur Zbroja (Allegro) – Spełniamy potrzeby Kupującego. Wielkie skutki kliknięcia w „KUP TERAZ”

Head of Carrier Management z firmy Allegro opowiedział o wymaganiach klientów kanału e-commerce. Wychodząc im naprzeciw, firma Allegro stara się umożliwić zakup produktu na swojej platformie jednym „kliknięciem”. Ważnym elementem polityki Allegro jest zapewnienie szerokiego spektrum form odbioru towaru: kurier, paczkomat czy placówka sieci Żabka. Pozwala to każdemu kupującemu na odbiór w wygodny dla niego sposób i o dogodnej porze. Ważnym elementem budowy relacji z klientami jest usługa Allegro Smart. Pozwala ona m.in. na:

  • nielimitowaną liczbę dostaw na maksymalnie 10 adresów na terenie całej Polski,
  • bezpłatne zwroty przesyłek,
  • priorytetową obsługę.

Dzięki swoim działaniom, firmie Allegro udało się osiągnąć jeden z najwyższych w Polsce wskaźników lojalności klientów.

Rafał Juraszek (Pratt & Whitney)W poszukiwaniu synergii – proces integracji zamówień pośrednich

Kolejny prelegent poświęcił swoje wystąpienie integracji procesów zakupowych czterech niezależnych spółek wchodzących w skład grupy Pratt & Whitney. Efektem rozpoczętej w 2018 roku integracji było stworzenie procedur, skompletowanie zespołu i określenie zakresu prac, które po integracji mają być wykonywane wspólnie. Po przeprowadzeniu integracji prelegent zyskał możliwość zaciągania zobowiązań na wszystkie cztery spółki, co znacznie ułatwia mu prowadzenie negocjacji. W ramach integracji łańcucha dostaw w firmie P&W uwzględniono m.in. takie narzędzia i certyfikaty jak:

  • rozporządzanie REACH
  • green index
  • zarządzanie stratami
  • LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)

Skutkiem integracji było utworzenie jednej bazy danych, w której znajdują się informacje o wszystkich zakupach w grupie. Dzięki temu współpraca i zarządzanie dostawcami odbywa się w ramach jednego systemu informatycznego. Integracja umożliwiła większą kontrolę w zakresie zarządzania ryzykiem i pozwoliła uchronić ją przed konsekwencjami przerwania łańcuchów dostaw wywołanego pandemią covid-19.

Mateusz Urban (Oxford Economics – Frankfurt) Inflacja – dżin wypuszczony z butelki czy strachy na lachy?

Mateusz Urban, analityk makroekonomiczny Oxford Economics we Frankfurcie poruszył temat inflacji, czyli problem który od wielu miesięcy dotyka zarówno przedsiębiorstwa, jak i osoby prywatne. Prelegent przedstawił czynniki wpływające na wzrost inflacji, a także te, które ją hamują. Do czynników proinflacyjnych zaliczył m.in.

  • politykę monetarną NBP,
  • niskie bezrobocie i presja płacowa,
  • ceny energii.

Do ustabilizowania inflacji powinny natomiast przyczynić się przewrócenie ciągłości łańcuchów dostaw i proces starzenia się społeczeństwa (mniej osób na rynku pracy). W podsumowaniu stwierdził, że obecnie najbardziej prawdopodobnym wydaje się scenariusz, w którym inflacja w przyszłym roku wyhamuje.

Mariusz Przekopowski, Marek Żbikiewicz (Kaufland) – Magazyn hybrydowy. Integracja automatyki w procesie planowania.

Prelegenci opowiedzieli słuchaczom o Centrum Dystrybucyjnym firmy Kaufland w Woli Krzysztoporskiej. Centrum stanowi główne zaplecze magazynowe firmy w Polsce. W jego skład którego wchodzi automatyczny magazyn wysokiego składowania. Metoda składowania sprawia, że ponad 40 tysięcy palet może zmieścić się na powierzchni około 7000 metrów kwadratowych. Zlokalizowany w Centrum Dystrybucyjnym automatyczny sorter palet umożliwia obsługę 1,7 miliona palet rocznie. W skład kompleksu wchodzi także automatyczny magazyn drobnicowy. Systemy automatyki pozwoliły na obniżenie liczby personelu z 900 do 600 osób, przy jednoczesnym, dwukrotnym zwiększeniu ilości towaru.

Marcin Kalisiak (Zebra) – Inteligentna automatyzacja staje się faktem – roboty autonomiczne w ekosystemie rozwiązań magazynowych firmy Zebra

Marcin Kalisiak, Senior Sales Engineer reprezentował w tym roku firmę Zebra Technologies, wieloletniego partnera konferencji Trendownia. Prelegent zapoznał uczestników z wynikami badania branży magazynowej, z którego wynikało, że 80% firm będzie w najbliższych latach inwestować w nowe technologie. Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na automatyzację wśród swoich klientów, firma Zebra nawiązała współpracę z Fetch Robotics – amerykańskim start-up’em specjalizującym się w rozwoju technologii wózków autonomicznych. Współpraca obu przedsiębiorstw daje efekt synergii – łączy najnowsze innowacje ze stabilnymi, sprawdzonymi rozwiązaniami i doświadczeniem dużej firmy. Roboty firmy Fetch Robotics można łatwo wdrożyć do pracy w niemal każdym przedsiębiorstwie. Nie wymagają one dodatkowej infrastruktury do poruszania się czy lokalizacji. Wózki pozwalają na transport różnych towarów i zbieranie rozmaitych danych. Prezentację wzbogacił film ilustrujący pracę wózków w realiach magazynu.

Prof. UAM dr hab. Maciej Błaszak – Bańki spekulacyjne mózgu – jak je rozpoznać, jak ich unikać i jak im przeciwdziałać?

Prof. Maciej Błaszakzajął się tym razem problemem tego, jak nasz umysł daje sobie radę z nadmiarem danych, stresem i w jaki sposób potrafi nas oszukiwać. Profesor wskazał, jak bardzo efektywnym narzędziem jest mózg człowieka. Potrafi on wykonać olbrzymią pracę przy nieznacznym wysiłku energetycznym. Mimo tego posiada pewne ograniczenia o których warto pamiętać. Przestrzegł przed pułapką przesadnego perfekcjonizmu. Dążenie do perfekcji wywołuje w nas stres, który silnie obciąża nasz umysł. Długotrwały stres prowadzi do istotnego spadku możliwości intelektualnych człowieka. Profesor podkreślił, że w dzisiejszych czasach cisza i brak bombardowania  umysłu bodźcami jest luksusem. Podał przykład, że jedną z najważniejszych kwestii odróżniających klasy w transporcie lotniczym jest ilość reklam.

Prof. dra hab. Wojciech Paprocki – Autonomous vehicle level 4 jakiego nie chcemy (skoro level 5 nie będzie)

Tematem wystąpienia rozpoczynającego drugi dzień Trendowni była droga przemysłu motoryzacyjnego w kierunku pełnej autonomii samochodów. Profesor Paprocki wyraził pogląd, że od pojawienia się samojezdnych pojazdów na drogach dzieli nas jeszcze wiele czasu. Możliwe jest także, że nie nastąpi nigdy. Wciąż problemem jest niedopracowana technologia. Obecnie samochody autonomiczne testowane są niemal wyłącznie w specjalnych, sprzyjających warunkach. Nie dają gwarancji, że poradzą sobie z trudnymi sytuacjami na drodze, w tym tymi wywołanymi warunkami atmosferycznymi. Bariery, na jakie napotyka rozwój autonomicznych samochodów nie leżą jednak tylko w technologii. Jest to także kwestia mentalności, o czym świadczy np. zamiłowanie wielu osób do aut tzw. „level 0”, które pełną kontrolę i sprawczość pozostawiają w rękach kierowcy. Drugim problemem jest zapewnienie pracy kierowcom zawodowym. Jest to w skali globu bardzo liczna grupa zawodowa, która często nie posiada kwalifikacji przydatnych w podjęciu innego zajęcia. Rozwój transportu autonomicznego może zatem wywołać bezprecedensowy, światowy problem społeczny.

Janusz Pieklik (Business Global Consulting) – Back to the future

Prelegent naświetlił obecny obraz  wdrożeń koncepcji lean manufacturing i Teorii Ograniczeń. Pomimo że koncepcje te liczą już kilkadziesiąt lat, nadal niewielu przedsiębiorstwom udało się skutecznie wdrożyć. Janusz Pieklik wskazał, że strategię just-in-time powszechnie udało się wdrożyć właściwie wyłącznie w branży motoryzacyjnej. Wskazał, że skoro tak wiele problemów sprawia wdrożenie koncepcji liczących kilkadziesiąt lat, nie należy oczekiwać że inaczej stanie się z ideą Produkcji 4.0. Jako jedną z istotnych barier wdrażania Przemysłu 4.0 mówca wskazał chaos terminologiczny, jaki jest z nim związany. Janusz Pieklik wskazał na zagrożenia i absurdy, do jakich może doprowadzić w odległej przyszłości przesadna wiara w robotyzację: ograniczona rola ludzi, prawa pracownicze i związki zawodowe robotów.

Dr Paweł Trębicki (Ikea) –Texas czy Meksyk? Dokąd zmierza europejski rynek transportu drogowego?

Tematem wystąpienia przedstawiciela firmy Ikea był europejski rynek transportu drogowego. Prelegent wskazał, że aktualnie wszyscy jego uczestnicy borykają się z pewnymi problemami. Klienci narzekają na niską dostępność i elastyczność usług, przewoźnicy na rosnące koszty i niską marżę, a kierowcy na czas tracony w oczekiwaniu na dyspozycje oraz operacje załadunku i rozładunku towarów. Dr Paweł Trębicki przedstawił znacznie bardziej optymistyczną, względem swojego przedmówcy (prof. Paprockiego) opinię, dotyczącą przyszłości pojazdów autonomicznych. Według przedstawionych w prezentacji szacunków, technologie autonomiczne mogą obniżyć koszty transportu o 47% do 2030 roku.

Mariusz Gerałtowski (PSML,Donata Hermann-Marciniak (Niezwalniam.pl) – Od rozwoju talentów, przez elastyczność dostępu, do unikalnych zasobów – przygotuj się na otwarty rynek pracy

Donata Hermann-Marciniak wskazała na niedobór pracowników występujący w niemal każdej branży. Odpowiedzią na to wyzwanie może być jedna z regulacji Kodeksu Pracy – możliwość udzielenia bezpłatnego urlopu, podczas którego pracownik może podjąć pracę w innym przedsiębiorstwie. Ten model może okazać się pomocny w wielu sytuacjach, takich jak np. konieczność czasowej redukcji kosztów przez daną firmę, albo notowane przez wiele przedsiębiorstw wahania sezonowe. Mariusz Gerałtowski, prezes Zarządu PSML, nakreślił natomiast sytuację polskiego rynku pracy. Zwrócił uwagę, że dzisiejszych dwudziestolatków jest o 40% mniej niż dzisiejszych czterdziestolatków. W warunkach rosnącego niedoboru siły roboczej bardzo ważne są starania o zwiększenie jakości pracowników. Dlatego też celem organizacji PSML jest koncentrowanie się na maksymalnym wykorzystaniu potencjału kapitału ludzkiego.

Monika Głębocka (PSML), Magdalena Kocot (PSML-Top Young 100) – Innowacyjne spojrzenie młodego pokolenia na przykładzie business case Dashbord dostawcy dla działu zakupów

Monika Głębocka z PSML opowiedziała o programie Top Young 100 zrzeszającym młode talenty z obszaru zarządzania łańcuchami dostaw. 75% zaproponowanych przez nich rozwiązań zostaje ostatecznie wdrożonych w firmach. Organizacja PSML prowadzi też program Junior Top Young, który skierowany jest do nastolatków i ma na celu zachęcić ich do dalszego rozwoju w tej dziedzinie. Magdalena Kocot, koordynatorka programu Top Young 100, przybliżyła zasady działania programu – możliwość uczestnictwa w szkoleniach oraz bezpośredni mentoring. Program pozwala młodym osobom poznać branżę od strony praktycznej, a nie tylko teoretycznej. Prelegentka zaprezentowała jeden z realizowanych w ramach inicjatywy Top Young 100 projektów. Był nim dashboard stworzony na potrzeby działu zakupów. Łączy on w formie tabelarycznej dane pochodzące z wielu źródeł.

Wiktor Lasowy (Sonko) – Bitwy morskie XXI wieku i zgrzytające łańcuchy dostaw

Wiktor Lasowy z firmy Sonko przybliżył uczestnikom obecną sytuację na rynku transportu morskiego. Pandemia koronawirusa wywołała duże zaburzenia w ciągłości dostaw, przyczyniając się też do znaczącego podniesienia cen. Obecna sytuacja jest trudna do zaakceptowania przez klientów, którzy za gorszą jakość i terminowość usług zmuszeni są płacić znacznie większe pieniądze. Prelegent przedstawił uczestnikom tło historyczne rozwoju transportu kontenerowego. Pierwsze kontenery powstały w 1914 roku, ale te współczesne zostały wymyślone dopiero w 1956. Obecnie około 98% wszystkich kontenerów morskich jest produkcji chińskiej. Dla wielu uczestników konferencji zaskoczeniem okazał się fakt, że rocznie około 10 000 kontenerów zostaje zgubionych. Następnie prelegent przedstawił „wąskie gardła” morskich łańcuchów dostaw – szereg cieśnin i kanałów, takich jak cieśniny Bosfor i Dardanele, cieśniny duńskie, Kanał Panamski czy Kanał Sueski. Prognozy na 2022 rok pozostają wrażliwe na rozwój sytuacji pandemicznej; przewidują one kontynuację wyższych cen transportu morskiego i ich zatrzymanie na wyższym poziomie niż przed pandemią. Skoki cenowe dotyczyć będą też różnego rodzaju opłat i kar nakładanych przez porty i armatorów, mogą wzrosnąć również ceny kontenerów.

Prof. dra hab. Piotr Płoszajski – Re-start: predykcje na nowy porządek.

Profesor rozpoczął swoje wystąpienie od tezy, że aktualna sytuacja to w istocie pierwszy prawdziwie globalny kryzys – dotyczący wszystkich państw, instytucji i ludzi na świecie. Prof. Płoszajski uważa, że to nie tyle pandemia wywołała kryzys, co obnażyła słabości aktualnego porządku świata. Wskazał, że jeszcze przed pandemią otrzymywaliśmy wiele sygnałów ostrzegawczych: rósł Globalny Indeks Niepewności, Indeks Ryzyka Geopolitycznego, liczba cyberataków i klęsk żywiołowych. Prof. Płoszajski zastanawiał się, czy cywilizacja jest w stanie poradzić sobie z obecną złożonością świata. Czy aby mu sprostać, będziemy musieli stworzyć jakąś nową, lepszą inteligencję. Profesor wskazał możliwości, jakie przynoszą nam obecnie istniejące algorytmy sztucznej inteligencji, ale unaocznił też ich wady. Obecnie istniejące technologie uczenia maszynowego wymagają ogromnych zbiorów danych, a same procesy uczenia nie są przejrzyste nawet dla ich twórców.

Trendownia 2021 – debaty

Tegoroczną edycje Trendowni wzbogaciły dwie debaty. Pierwsza z nich dotyczyła problemu ekologii w magazynach i obiektach produkcyjnych. Wzięli w niej udział: Maciej Krawiecki z firmy 7R, Katarzyna Ostojska z Raben Logistics Polska, Zbigniew Smyczyński z P3 Logistic Parks, Piotr Wąs z firmy SpaceFactory oraz Michał Zięba, przedstawiciel HANTON Szalc Zięba & Partnerzy.

Druga skupiała się wokół cyfrowego wykluczenia w transporcie, a nad zagadnieniem dyskutowali: Tomasz Hatala, prezes Zarządu Quantum software, Dariusz Słowiakowski, dyrektor Działu Marketingu i Sprzedaży w LTP Logistyka, Jacek Tarkowski z Trans.eu Group oraz dr Paweł Trębicki z Ikea.

Na koniec warto odnotować, że po roku przerwy do programu Trendowni powrócił bankiet. Spotkanie, podobnie jak w przeszłości, było znakomitą okazją do nawiązywania nowych kontaktów w mniej formalnej atmosferze.

Partnerem strategicznym Trendowni 2021 była firma P3 Logistic Parks. W organizacji wspierały nas także firmy: 7R, Brother, CEE Connectivity, FM Logistic, Geis, interLAN, Mainfreight, Omron, Raben Group, SpaceFactory, Trans.eu, Trimble Transport&Logistics, oraz Zebra Technologies.

Poleć ten artykuł:

Galeria zdjęć do artykułu

Pliki do pobrania

Szanowny Czytelniku,
zarejestruj się by uzyskać bezpłatny dostęp do materiałów z konferencji. W ten sposób dbamy o polepszanie jakości naszych usług i dostarczanych do Ciebie materiałów. Rejestracja oznacza akceptację aktualnej polityki prywatności.

Zobacz relacje z innych konferencji

Trendownia 2024

Trendownia 2024

9 maja Witold Zygmunt
FUTURELOG 2023

FUTURELOG 2023

26 września 2023 Witold Zygmunt
Trendownia 2023

Trendownia 2023

26 kwietnia 2023 Witold Zygmunt
Trendownia 2022

Trendownia 2022

30 sierpnia 2022 Witold Zygmunt