Trendownia 2023

Trendownia 2023

Osiemnasta edycja konferencji Trendownia była jednocześnie pierwszą, która zagościła w Toruniu. Blisko 300 menedżerów i specjalistów, reprezentujących obszary zarządzania logistyką, transportem, magazynami i produkcją przybyło do piernikowego grodu, aby dyskutować o najnowszych branżowych trendach, poznać wpływ najnowszych technologii na świat biznesu i podzielić się spostrzeżeniami na temat kondycji rynku TSL. Nieoficjalne części wydarzenia stanowiły zaś doskonałą okazję do odświeżenia starych i nawiązania nowych znajomości. 

W programie Trendowni 2023 znalazło się 14 wystąpień eksperckich i trzy debaty, zaś otwarcie wydarzenie zaszczycił swoją wizytą Paweł Gulewski, zastępca prezydenta Miasta Torunia,  który dziękował organizatorom za to, ze konferencja odbywa się w miejscu, w którym 550 lat temu urodził się Mikołaj Kopernik.

Jakie tematy zostały poruszone podczas Trendowni 2023?

Jak odbudować zaufanie?

Marek Jędra z Quantum Software opisał proces erozji zaufania w społeczeństwach, postępujący zarówno w stosunku do rządów, mediów, przedsiębiorstw, instytucji jak i technologii. Badania wykazują, że brak wiary w lepszą przyszłość jest zbieżny z poziomem zamożności społeczeństwa, a najwyższy jest w krajach wysoko rozwiniętych, takich jak Japonia, Francja czy Niemcy. W wystąpieniu zwrócono uwagę, że za nadrzędny cel ludzkość obrała maksymalizację wzrostu gospodarczego, który przysłania szereg innych, ważnych i doniosłych wyzwań cywilizacyjnych. Wśród niepokojących, globalnych trendów wymieniono nasilające się dysproporcje w zakresie koncentracji najnowszych technologii i kapitału ludzkiego.

Jako możliwe sposoby uzdrowienia obecnej sytuacji autor wymienił masowe, oddolne oddziaływanie świadomych konsumentów oraz dążenie do większej różnorodności i dywersyfikacji.  

Współdzielone magazyny

Michał Królik z Prologis przedstawił uczestnikom założenia i korzyści płynące z zastosowania koncepcji ekonomii współdzielenia w działalności magazynów. Sharing economy w branży magazynowej oznacza wynajmowanie i współdzielenie nie tylko samej powierzchni składowania, ale także całego wyposażenia i zaplecza techniczno – organizacyjnego. Wśród najważniejszych zalet takiego rozwiązania wskazano jego wygodę, oszczędność czasu i pieniędzy oraz natychmiastowy dostęp do wiedzy eksperckiej.

Prelegent przedstawił uczestnikom usługi oferowane w ramach Platformy Prologis Essentials, obejmujące rozwiązania operacyjne, energetyczne, kadrowe i transportowe. W trakcie prelekcji uczestnicy mogli również poznać studium przypadku tej usługi realizowane w Prologis Park Chorzów.

Raben w drodze do Zero Emisyjności

Peter Duwel przedstawił ambitne plany firmy Raben dotyczące ograniczenia emisyjności transportu. Wśród zastosowanych przez firmę narzędzi do realizacji tego celu prelegent wymienił zastosowanie informatycznego sytemu TMS, który pozwala optymalizować trasy i eliminować puste przebiegi, aplikację e-trailer, czy użycie paneli fotowoltaicznych na ciężarówkach. Raben coraz śmielej sięga po alternatywne paliwa, takie jak biopaliwo HVO (Hydrogenated Vegetable Oil – uwodorniony olej roślinny).

Prelegent wśród metod ograniczenia poziomu emisji wskazał także odpowiednie wyszkolenie i umiejętności kierowców. W zależności od stylu jazdy zużycie paliwa może różnić się nawet o 15%. Peter Duwel wskazał na coraz powszechniejsze zwracanie się producentów ciężarówek ku modelom zero emisyjnym. Wielu z nich w ciągu kilkunastu lat zamierza w znacznym stopniu lub całkowicie wycofać z oferty pojazdy spalinowe.

Dużo więcej niż czytnik

Marcin Kalisiak,, przedstawiciel Zebra Technologies zaprezentował słuchaczom możliwości nowych urządzeń mobilnych serii  TC53/58 i TC73/78. Dzięki połączeniu wielu funkcji w jednym urządzeniu (komunikacja z innymi pracownikami i systemem WMS, skanowanie, bezdotykowe wymiarowanie przedmiotów, płatności i wiele innych) przedsiębiorstwa mogą zmniejszyć łączną ilość stosowanych urządzeń. Nowe urządzenia mobilne Zebra pozwalają również, po zadokowaniu w stacji roboczej, na zastąpienie komputerów stacjonarnych w pracy z aplikacjami biurowymi.

Podczas konferencji uczestnicy mieli możliwość własnoręcznego przetestowania nowych urządzeń przy stoisku firmy.

Wyzwania i szanse dla branży logistycznej

Anna Galas z FM Logistic Central Europe, Michał Niemiec z Shell, Maciej Przywrzej z IFB International Freightbridge Poland oraz Maciej Szewczyk DSV w ramach pierwszej debaty Trendowni dyskutowali o teraźniejszości i przyszłości branży logistycznej. W wypowiedziach wszystkich uczestników debaty przebijały się dążenia przedsiębiorstw do coraz głębszej automatyzacji procesów przy jednoczesnej dekarbonizacji. Przedstawiciel Shell opowiedział o dostępnych już teraz alternatywach na rynku paliw, jak ogniwa wodorowe czy biopaliwo HVO. Anna Galas z FM Logistic stwierdziła, że wbrew przepowiedniom wykonanie dostawy tego samego dnia nie stał się i nie stanie w najbliższym czasie obowiązującym standardem realizacji zamówień. Dla konsumentów wciąż ważniejsze są takie elementy jak bezpieczna dostawa czy jakość opakowania, a nie są skłonni dopłacać za skrócenie czasu dostawy do jednego dnia. Anna Galas wskazała że specyfika e-commerce, choćby w zakresie polityki zwrotów powoduje, że nie jest ona w pełni proekologiczna.

Maciej Przywrzej z IFB prognozował, że zakończenie wojny na Ukrainie powinno być silnym impulsem rozwojowym dla branży logistycznej w Polsce, która będzie kluczowa w procesie odbudowy. Przedstawiciel DSV wskazał natomiast, że spółka oczekuje ożywienia na rynku przewozów już w drugim kwartale tego roku.

Wszyscy uczestnicy debaty byli zgodni w tym, że branżę logistyczną czeka dalszy kurs w kierunki rozwiązań proekologicznych. Przemawia za tym nie tylko kierunek zmian w ustawodawstwie poszczególnych krajów czy całej Unii Europejskiej, ale też zmiany mentalne jakie dokonały się wśród konsumentów.

Biznes potrzebuje kobiet

Agnieszka Płosarek i Bogdan Młynarczyk z GEODIS oraz Prof. UAM dr hab. Maciej Błaszak w formule nietypowego wystąpienia dyskutowali o roli i atutach kobiet, pełniących eksponowane role w biznesie. Prof. Maciej Błaszak przekonywał, że kobiety mają lepsze uwarunkowania do bycia liderem, ponieważ z natury są bardziej wszechstronne i empatyczne. Z twierdzeniem tym zgadzał się Bogdan Młynarczyk, wskazując że kobiety na stanowiskach zarządczych są bardziej opiekuńcze i zrównoważone niż ich męscy odpowiednicy. Agnieszka Płosarek, dyrektor HR w Geodis opowiedziała o 10-leciu firmowej inicjatywy Women’s Network posiadającej już około 400 ambasadorów. Jednym z celów Geodis jest zachęcanie do szerokiego wsparcia dla kobiet na rynku pracy. Geodis stawia sobie ponadto ambitne plany w zakresie udziału kobiet w strukturach firmy.    

Dachser tworzy cyfrowego bliźniaka

Marlena Dorniak z Dachser przedstawiła uczestnikom projekt @iLO – cyfrowego bliźniaka terminala przeładunkowego. Projekt działa obecnie w dwóch niemieckich oddziałach firmy. Jednym z największych wyzwań w realizacji koncepcji cyfrowego bliźniaka było zapewnienie ścisłego śledzenia towarów przemieszczanych przez terminal. Podstawą systemu śledzenia są etykiety data matrix code i liczne urządzenia skanujące (w omówionym przypadku 457).

Według szacunku Dachser @iLO pozwala skrócić o 26% czas pracy nad przygotowaniem wysyłki.

Wojna nie zatrzymuje postępu

Bartosz Furman z Quantum International i Oleksandr Truba z Kapelou opowiedzieli o realiach branży magazynowej na Ukrainie. Obecna sytuacja, pomimo że trudna i nieprzewidywalna, nie zahamowała intensywnego rozwoju nowoczesnych przestrzeni magazynowej, szczególnie intensywnie rozwijanej w zachodniej części kraju.

Prelegenci jako przykład podali realizowany wspólnie przez Quantum i Kapelou projekt magazynu sieci handlowej Epicentr w Kalinówce. Jest to jedno z największych centrów dystrybucyjnych na Ukrainie, pozwalających rozwinąć spółce działalność e-commerce i osiągające przepustowość 10.500 paczek na godzinę.

Jak nie przepłacać za energię?

Rafał Juraszek przedstawił doświadczenia jakie wyniósł z obszaru zarządzania energią jako Dyrektor Zakupów w spółce Pratt & Whitney. Jako jeden z głównych powodów wysokich cen energii w UE wskazał politykę podatkową. Wykazał ponadto, że wiele firm przepłaca obecnie za źródła energii, co jest wynikiem m.in. zawarcia długotrwałych kontraktów na dostawy w czasie szczytowych cen. Namawiał zainteresowanych do zbadania możliwości renegocjacji takich umów.

Prelegent wskazał również obszary redukcji kosztów energii, takie jak:

 • zastosowanie systemu zarządzania i monitorowania mocy energetycznej;
 • planowanie produkcji dostosowane do taryf godzinowych;
 • odzysk ciepła z maszyn i systemów produkcyjnych do ogrzewania;
 • zakup energii elektrycznej na giełdzie w transzach; 
 • systemy OZE.

Nieuchronna digitalizacja

Marta Frok z Comarch zapoznała widzów z praktycznymi aspektami wdrażania wymagań Krajowego Systemu e-faktur, europejskiego pakietu zmian w VAT (ViDA) oraz elektronicznych listów przewozowych. Już niedługo nowe przepisy, mające zapobiegać nadużyciom i ułatwiać kontrolę właściwym urzędom, wymuszą od przedsiębiorstw spełnienie nowych obowiązków w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów.

Prelegentka wskazała na problemy, jakie w spełnieniu nowych wymogów wywołuje fakt przechowywania i przetwarzania faktur w wielu różnych systemach informatycznych w obrębie przedsiębiorstwa. Przedstawiła również pakiet rozwiązań Comarch EDI pozwalających integrować dane z wielu źródeł, walidować i udostępniać zgodnie z wymaganiami KSeF.

Podwaliny polskiej logistyki

W tej części konferencji uczestnicy mieli okazję poznać historie pięciu osób, które budowały rynek usług logistycznych w wolnej Polsce. Adam Rams (Delta Trans), Krzysztof Trześniewski (Diera), Adam Godawski (Omega Pilzno), Paweł Kowalski z (TVM Transport & Logistics) i Mirosław Maszoński (Maszoński Logistics) dzielili się zarówno wspomnieniami, ale i przemyśleniami o tym co ich zdaniem pozwoliło im odnieść sukces, a także co doradziliby osobom pragnącym iść w ich ślady.

Uczestnicy Trendowni mogli dowiedzieć się w jakich okolicznościach rodziły się firmy tworzące potęgę przewozową Polski, skąd pozyskiwały pierwsze pojazdy i jak udało im się prześcignąć konkurencję.  

Sposób na wschód

Prof. dr hab. Wojciech Paprocki z SGH w Warszawie rozpoczął przemówienie od nakreślenia jak skomplikowanym tłem historycznym odznaczają się tereny dzisiejszej wschodniej granicy Polski, które na przestrzeni ostatnich kilkuset lat przechodziły gwałtowne wstrząsy geopolityczne i gospodarcze. Profesor opowiedział o historii LOG Polska Sp. z o.o., która była jednym z pionierów branży TSL w wolnej Polsce.

Profesor zastanawiał się również na możliwymi wariantami tego, jak może wyglądać rola Polski w procesie odbudowy i rozwoju Ukrainy po wojnie. Prelegent wysnuł wniosek, że polskie przedsiębiorstwa nie będą w stanie rywalizować z konkurentami zza wschodniej granicy ceną. Niezbędny za to stanie się dla nas rozwój kompetencji cyfrowych i ustawiczne kształcenie pracowników.

Automatyzacja na zimno

Kolejne wystąpienie to studium przypadku wdrożenia rozwiązań automatyki przemysłowej w zakładzie produkcyjnym Małopole firmy Inter Europol, potentata na rynku pieczywa. Krzysztof Deja zapoznał uczestników z wdrożonymi w zakładzie systemami weryfikacji i śledzenia palet. Przedstawił także wiele praktycznych rozwiązań wpływających na efektywność i bezpieczeństwo pracy magazynu z chłodnią, takich jak ogradzanie ilości otwarć drzwi chłodni czy osuszacze powietrza zapobiegające oblodzeniu.

Na koniec prelegent opowiedział, jakim wyzwaniem dla firmy był pożar magazynu klika miesięcy temu. Podzielił się refleksjami na temat tego jak istotne jest dysponowanie strategią zarządzania kryzysowego, udzielił też cennych wskazówek na temat współpracy z firmami ubezpieczeniowymi.

Dwanaście trudnych dni

Magdalena Misztal-Piasny z Unilever przekonywała jak dużym problemem jest obecnie w przedsiębiorstwach temat cyberbezpieczeństwa. Prelegentka wykazała, że zdecydowana większość firm odnotowała już zdarzenia w zakresie cyberataków. Przekonywała że metody ataków cybernetycznych ciągle ewoluują, a niekiedy jeden błąd pracownika może narazić całą organizację i jej partnerów.

Przedstawicielka Unilever opowiedziała o autentycznej sytuacji, z którą musiało mierzyć się jej przedsiębiorstwo w związku z atakiem na współpracującą z nimi firmę logistyczną w Rumunii. Podczas prelekcji wymieniono działania jakie podjęto w związku z zaistniałą sytuacją. Prelegentka zachęcała do przygotowania się zawczasu na sytuację cyberataku, w tym stosowanie uniwersalnych metod, takich jak:

• procedury BCP (Business Continuity Planning) pomiędzy przedsiębiorstwem i jego partnerami;

• audyt dostawców;

• szkolenia wewnętrzne z cyberbezpieczeństwa;

• kopie zapasowe oprogramowania (np. Linux, IOS), których można użyć w celu odzyskania chociażby części danych lub odtworzenia kanału komunikacji.

Wdrażanie ERP krok po kroku

Norbert Jaskólski z firmy Exide, globalnego producenta akumulatorów, opowiedział o przygotowaniach do międzynarodowego wdrożenia nowego systemu ERP firmy Oracle. Prelegent opowiedziała o problemach, jakie napotkał polski oddział spółki. Wyzwaniem było choćby znalezienie specjalistów od wdrożenia systemu, który w naszym kraju nie jest szeroko stosowany.

Spośród kluczowych elementów przygotowania do wdrożenia, Norbert Jaskólski wymienił:

 • określenie osób biorących udział w projekcie;
 • wybór partnera do wdrożenia;
 • warsztaty;
 • wybór najbardziej reprezentatywnych lokalizacji;
 • sprawdzenie możliwości konfiguracyjnych systemu;
 • spotkania cross funkcyjne;
 • zaangażowanie kluczowych użytkowników na wstępnym etapie projektu;
 • identyfikacja luk w nowym systemie.

Innowacje w obiektach przemysłowych

Co jest bardziej opłacalne? Samodzielna budowa magazynu, zlecenie inwestycji deweloperowi czy wynajem? Czego obecnie oczekują klienci zainteresowani pozyskaniem przestrzeni magazynowej? Jak kształtują się ceny i koniunktura w branży magazynowej? Między innymi na te pytania starali się odpowiedzieć Magdalena Kostjan (7R), Katarzyna Pyś-Fabiańczyk (Savills) oraz Wojciech Krysiak (Rawplug).

Podczas debaty Magdalena Kostjan podkreślała wzrost znaczenia obciążeń eksploatacyjnych w ogólnych kosztach magazynowania. W związku z tym klienci coraz bardziej skłaniają się w kierunku energooszczędności i samowystarczalności. Katarzyna Pyś-Fabiańczyk oczekuje dalszego, dynamicznego rozwoju rynku magazynowego w Polsce. Atutem naszego kraju ma być wciąż dobra, w stosunku do krajów Europy zachodniej, dostępność gruntów pod inwestycje. Wojciech Krysiak podzielił się natomiast doświadczeniami związanymi z samodzielną rozbudową przestrzeni magazynowej, bez pomocy doświadczonego dewelopera.

Emocje kontra Chat GPT

Ostatnim wydarzeniem Trendowni 2023 było wystąpienie Prof. UAM dr hab. Macieja Błaszaka. Profesor wskazywał na podobieństwa i różnice występujące pomiędzy ludzkim mózgiem a algorytmami sztucznej inteligencji, takimi jak Chat GPT. Wskazywał na rolę doznań i emocji, które są naturalnymi przymiotami człowieka, nieosiągalnymi dla obecnej sztucznej inteligencji. Prof. Błaszak wskazał konkretne przykłady jak emocje wpływają na proces decyzyjny człowieka i jakie wartości w niego wnoszą.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji za przybycie Torunia i mamy nadzieję, że za rok spotkamy się w równie szerokim gronie, aby przekonać się, że snute przez nas prognozy spełniły się oraz jakie nowe wyzwania pojawią sie na horyzoncie.

Przygotował: Marek Wiązowski

Poniżej znajdą Państwo galerię zdjęć z wydarzenia oraz prezentacje z konferencji.

Poleć ten artykuł:

Galeria zdjęć do artykułu

Pliki do pobrania

Szanowny Czytelniku,
zarejestruj się by uzyskać bezpłatny dostęp do materiałów z konferencji. W ten sposób dbamy o polepszanie jakości naszych usług i dostarczanych do Ciebie materiałów. Rejestracja oznacza akceptację aktualnej polityki prywatności.

Zobacz relacje z innych konferencji

Trendownia 2024

Trendownia 2024

9 maja Witold Zygmunt
FUTURELOG 2023

FUTURELOG 2023

26 września 2023 Witold Zygmunt
Trendownia 2022

Trendownia 2022

30 sierpnia 2022 Witold Zygmunt
Trendownia 2021

Trendownia 2021

23 września 2021