Dane teleadresowe:

Korbońskiego 14C
30-443, Kraków

http://www.dataconsult.pl

marketing@dataconsult.pl

126540005

NIP: 9542506692

KRS: 0000231645

126540005

DataConsult Sp. z o.o.

Artykuły napisane przez naszą firmę

DataConsult Sp. z o.o. oferuje kompleksowe rozwiązania informatyczne wspomagające zarządzanie logistyką wewnętrzną przedsiębiorstw. Firma specjalizuje się w produkcji i wdrożeniach zaawansowanych systemów zarządzania magazynami wysokiego składowania WMS (Warehouse Management System) oraz systemów wspierających zarządzanie procesami produkcyjnymi MES (Manufacturing Execution System).

Systemy logistyczne firmy DataConsult są obecnie wykorzystywane w ponad 150-u przedsiębiorstwach w Polsce i za granicą. Dzięki zaawansowanym mechanizmom konfiguracji systemy oferowane przez DataConsult mogą być dostarczane bezpośrednio przez producenta, jak również przez sieć Partnerów.

Misją firmy DataConsult Sp. z o.o. jest dostarczanie wydajnych, nowoczesnych systemów informatycznych, zaspokajających indywidualne potrzeby biznesowe naszych Partnerów.Oferta firmyExpertWMS® wspiera zarządzanie magazynem od przyjęcia oraz lokalizacji towaru i surowca, poprzez zatowarowanie stref kompletacji, jak również gniazd i linii produkcyjnych, aż po procesy wydań. Zdefiniowane procesy mogą być jedno lub wieloetapowe, mogą opierać się na dyspozycjach, uwzględniając bogaty system rezerwacyjny i przechodząc przez wiele działów. System magazynowy wms potrafi elastycznie reagować na sygnały, uruchamiając m.in. procedury kontroli jakości, inwentaryzacji towaru/lokalizacji czy automatycznych powiadomień. W efekcie system wms pomaga zarówno na poziomie operacyjnym jak i zarządczym zwiększać wydajność i ograniczać koszty.

Cechy Systemu ExpertWMS®

♦ system magazynowy klasy WMS (Warehouse Management System)
♦ pełna optymalizacja procesów logistyki magazynowej
♦ wsparcie zarządzania magazynem na poziomie operacyjnym i zarządczym
♦ wielofirmowość
♦ wielojęzyczność
♦ elastyczność, skalowalność i pełna konfigurowalność
♦ wykorzystanie technologii kodów kreskowych, RFID, Voice Picking
♦ integracja z automatyką magazynową i systemami wizyjnymi (regały przesuwne, rotacyjne, taśmociągi, pick-to-light, układnice, sortery, wagi)
♦ niski koszt utrzymania
♦ intuicyjny i ergonomiczny interfejs użytkownika
♦ zgodność z GS1

System ExpertMES® wspiera efektywne zbieranie informacji w czasie rzeczywistym bezpośrednio ze stanowisk produkcyjnych. Informacje o realizacji produkcji mogą być przekazywane przez pracownika produkcji za pomocą terminala ręcznego, przemysłowego ekranu dotykowego lub automatycznie z maszyn. Ponadto system umożliwia płynne zarządzanie zleceniami produkcyjnymi z podziałem na linie produkcyjne, zbiera informacje o zmieniającym się składzie brygad oraz zarządza stanem magazynów przyprodukcyjnych. Zebrane informacje może automatycznie przekształcać do systemu ERP/MRP i znacznie ułatwić rozliczenie zleceń produkcyjnych.

Cechy Systemu ExpertMES®
♦ system klasy MES (Manufacturing Execution System)
♦ optymalizacja i modelowanie procesów produkcyjnych
♦ zbieranie informacji ze stanowisk produkcyjnych w czasie rzeczywistym
♦ śledzenie przepływów produktów, komponentów i surowców
♦ zarządzanie zleceniami produkcyjnymi z podziałem na linie i gniazda produkcyjne
♦ pełne traceability produktu końcowego
♦ usprawnienie i automatyzacja raportowania produkcji
♦ rejestracja i kontrola parametrów produkcji
♦ wsparcie koncepcji „Lean Manufacturing”
♦ elastyczność, skalowalność i pełna konfigurowalność
♦ intuicyjny i ergonomiczny interfejs użytkownika
♦ integracja z systemami klasy ERP/MRP

Doradztwo Logistyczne
DataConsult Sp. z o.o. jest również partnerem w zakresie specjalistycznych usług doradczych od etapu planowania i opracowania wizji i koncepcji systemów logistycznych, udzielania wsparcia w zakresie rozwiązania bieżących problemów związanych z magazynowaniem i łańcuchem dostaw, aż po realizację pełnego zakresu usług konsultingowych.

Nasza oferta obejmuje działania począwszy od przeprowadzenia audytu logistycznego
z zamodelowaniem procesów i przepływów magazynowych, poprzez optymalizację i obniżenie kosztów magazynowych, organizację przestrzeni i powierzchni magazynowej, aż po wykonanie projektu magazynu i infrastruktury technicznej, zapewniając wsparcie w zakresie wyboru właściwego rozwiązania informatycznego czy nadzór nad projektem oraz audyt powdrożeniowy.