Quantum software

Dane teleadresowe:

Walerego Sławka 3 A
30-633, Kraków

https://quantum-software.com

info@quantum-software.com

+48 (12) 646-98-00

NIP: 677-17-53-870

KRS: 0000136768

+48 (12) 646-98-02

Firma w Social media

Quantum software

Artykuły napisane przez naszą firmę

Quantum software produkuje i dostarcza systemy informatyczne dla przedsiębiorstw, o szczególnie wysokich wymaganiach w zakresie logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw. Sztandarowym produktem firmy jest autorski pakiet oprogramowania QGUAR – system klasy Supply Chain Execution, służący do zarządzania złożonymi strukturami produkcji, magazynowania i dystrybucji w powiązaniu z pozostałymi procesami biznesowymi. Qguar współpracuje z wieloma różnymi systemami klasy ERP.

Wraz z pakietami oprogramowania oferujemy kompleksowe usługi obejmujące analizę procesów i potrzeb przedsiębiorstwa, projektowanie rozwiązań IT, instalacje, szkolenia, wdrożenie, asystę powdrożeniową, serwis i opiekę eksploatacyjną. Kompleksowa realizacja projektów obejmuje również dostawę szerokiej gamy sprzętu komputerowego (w tym serwery), urządzeń do automatycznej identyfikacji towarów oraz automatyki przemysłowej.

W Quantum pracuje około 150 osób, przede wszystkim wysokiej klasy specjalistów posiadających wykształcenie i doświadczenie z dziedziny informatyki, logistyki, zarządzania przedsiębiorstwami, automatyki i matematyki. Nowoczesna struktura firmy, praca w obrębie projektów, specjalizowane działy zajmujące się m. in. produkcją systemów standardowych, kontrolą jakości, realizacją projektów indywidualnych, wdrożeniami i szkoleniami,  czy wreszcie serwisem, umożliwiają nam sprawną realizację wielu zaawansowanych projektów.

Quantum adresuje swoją ofertę przede wszystkim do przedsiębiorstw o następującej specyfice działalności:
                – firmy produkcyjne z wysokimi wymaganiami w zakresie logistyki
                – centra logistyczne i dystrybucyjne, nowoczesne struktury magazynowe
                – operatorzy logistyczni i firmy spedycyjno-transportowe
                – firmy dystrybucyjno-handloweFilm promocyjny

Oferta firmySztandarowym produktem Quantum software jest wielojęzyczny pakiet Qguar – system klasy Supply Chain Execution, służący do zarządzania złożonymi strukturami produkcji, magazynowania i dystrybucji. Qguar współpracuje z wieloma różnymi systemami klasy ERP.

Swoim zakresem pokrywa on m.in. następujące obszary:

SYSTEM REALIZACJI PRODUKCJI – QGUAR MES
Manufacturing Execution System

Qguar MES pozwala w szybki i efektywny sposób modelować procesy produkcyjne oraz zbierać informacje o ich przebiegu. Możliwość integracji z systemami zewnętrznymi (ERP, SCADA, systemy logistyczne) pozwala śledzić produkty, komponenty i surowce na każdym etapie ich życia w zakładzie; począwszy od złożenia zamówienia, poprzez realizację produkcji, kończąc na wysyłce do odbiorcy. Zebrane informacje o procesie produkcyjnym wspomagają zarządzanie na zasadach „Lean Manufacturing”. System wspiera również standardy jakości, takie jak HACCP, IFS, SIX SIGMA, itp. Wykorzystanie definiowalnych raportów daje pełny obraz zjawisk zachodzących na hali produkcyjnej na różnych poziomach szczegółowości – od mistrzów zmiany po dyrektorów fabryki.

Więcej informacji na temat systemu Qguar MES:
https://quantum-software.com/system-mes-qguar/

PLANOWANIE I HARMONOGRAMOWANIE  PRODUKCJI – QGUAR APS
Advanced Planning & Scheduling

Qguar APS (Advanced Planning & Scheduling) to oprogramowanie, które doskonale wspiera menedżerów i planistów w optymalizacji scenariuszy produkcyjnych. Qguar APS wyposażony jest w algorytmy optymalizacyjne, które umożliwiają takie zaplanowanie produkcji, aby zlecenia zostały zrealizowane w jak najkrótszym czasie, z zastosowaniem najwyższej możliwej wydajności maszyn produkcyjnych, najkrótszym czasem przestojów, oraz przy najniższych kosztach. Dzięki Qguar APS planowanie i harmonogramowanie zleceń produkcyjnych odbywa się efektywnie, z unikaniem błędów ludzkich. Interfejs oprogramowania Qguar APS charakteryzuje prostota obsługa i wykorzystanie ogólnie znanych standardów oprogramowania graficznego.

Więcej informacji na temat systemu Qguar APS:
https://quantum-software.com/system-aps-qguar/

LOGISTYKA MAGAZYNOWANIA – QGUAR WMS
Warehouse Management System

Systemy WMS wspomagają operacje z zakresu logistyki magazynowania zarówno w procesach magazynowania towarów własnych jak i w magazynach usługowych. Zawierają one olbrzymi zestaw specjalistycznych funkcji, które potrafią sprostać nawet najbardziej wygórowanym wymaganiom klientów. Systemy wykorzystują najnowocześniejsze rozwiązania zarówno z zakresu technik informatycznych jak i logistycznych. Szeroka możliwość współpracy z wieloma nowoczesnymi urządzeniami zewnętrznymi stawia je w grupie wiodących rozwiązań na światowym poziomie. Ilość dotychczasowych użytkowników oraz liczne międzynarodowe instalacje (w tym również rozproszone), gwarantują najwyższy poziom zgromadzonego doświadczenia.

Więcej informacji na temat systemu Qguar WMS:
https://quantum-software.com/system-wms-pro-qguar/

LOGISTYKA TRANSPORTU – QGUAR TMS
Transport Management System

Główne zadania systemu TMS to wspomaganie planowania, monitoringu i rozliczania transportu w dowolnie złożonych strukturach dystrybucyjnych. Optymalne planowanie tras, łączenie przewozów, przeładunki i wiele innych funkcji czyni ten moduł potężnym narzędziem nie tylko dla dyspozytorów. Śledzenie partii towarów w łańcuchu dystrybucyjnym oraz rozbudowane możliwości rozliczania procesu transportu – to tylko podstawowe możliwości systemu. Siłą tego modułu oprócz zaawansowanego zestawu dedykowanych branży logistycznej funkcji, jest ścisłe powiązanie z pozostałymi modułami systemu Qguar, a przede wszystkim z modułem Qguar WMS (lub innym modułem tej klasy).

Więcej informacji na temat systemu Qguar TMS:
https://quantum-software.com/system-tms-qguar/

MOBILNE WSPARCIE TRANSPORTU – QGUAR TMS MOBILE
Transport Management System Mobile

Zaawansowane urządzenia mobilne stanowią coraz częściej standardowe wyposażenie kierowców w wielu firmach transportowych. Qguar TMS Mobile (Transport Management System Mobile) oferuje zaawansowane wsparcie dla operacji, jakie mają miejsce w trakcie realizacji przewozów. Rozszerza więc zestaw funkcji centralnego systemu TMS, obsługiwanego zazwyczaj w biurze firmy, dyspozytorni czy hubie przeładunkowym, o te funkcje, które potrzebne są w terenie. Wymiana informacji o przebiegu całej trasy z systemem centralnym, potwierdzenia realizacji konkretnych rozładunków i załadunków w obrębie przystanku oraz wiele innych zdarzeń wpływających na efektywność transportu – to tylko część zadań, które realizuje TMS Mobile. Nowoczesna i ergonomiczna forma interakcji z użytkownikiem – zarówno w wersjach dla systemu Android jak i dla Windows Mobile – czyni z systemu narzędzie jeszcze bardziej wydajne i nie angażujące nadmiernej uwagi użytkownika podczas jazdy.

Więcej informacji na temat systemu Qguar TMS Mobile:
https://quantum-software.com/system-tms-mobile-qguar/

ZARZĄDZANIE OKNAMI CZASOWYMI – QGUAR DS
Dock Scheduling

Qguar DS w niezwykle łatwy i przyjazny sposób wspomaga zarządzanie oknami czasowymi. Idealnie sprawdza się we wszystkich obiektach logistycznych, które realizują dostawy i wysyłki towarów. Jednym z głównych wyzwań współczesnej logistyki jest presja na skracanie czasu trwania większości operacji. Do miejsc, w których czas odgrywa wielką rolę należą bez wątpienia bramy i rampy, na których odbywa się rozładunek i załadunek towaru. Łatwa i zdalna awizacja dostaw oraz wysyłek, pozwala na elastyczne i wydajne zaplanowanie wizyt a następnie na szczegółową rejestrację ich przebiegu. Skuteczne planowanie strumieni transportowych przynosi korzyści zarówno dla miejsc, w których odbywają się wizyty, jak również dla dostawców i odbiorców.

Więcej informacji na temat systemu Qguar DS:
https://quantum-software.com/system-ds-qguar/

LOGISTYKA OTOCZENIA ZAKŁADU – QGUAR YMS
Yard Management System

YMS to narzędzie wspomagające procesy zarządzania środkami transportu na terenie przedsiębiorstwa oraz ułatwiające podejmowanie decyzji pod kątem optymalnego wykorzystania dostępnych środków transportowych i znajdujących się na tych środkach towarów. Precyzyjne planowanie okien czasowych dla załadunku oraz rozładunku pojazdów pozwala na optymalne wykorzystanie istniejących zasobów przedsiębiorstwa i minimalizuje niepotrzebne spiętrzenia prac. Oferując możliwość szczegółowego gromadzenia danych o pojazdach (parametry, czasy, ciężar), QGUAR YMS pozwala na podejmowanie bardziej trafnych decyzji w obrębie placu manewrowego przedsiębiorstwa, które jest bardzo ważnym ogniwem w całym łańcuchu logistycznym. Dodatkowo system zarządza ruchem pieszych na terenie przedsiębiorstwa.

Więcej informacji na temat systemu Qguar YMS:
https://quantum-software.com/system-yms-qguar/